Dossier

Gek op kennis

Tekst Redactie Didactief
Gepubliceerd op 23-01-2018 Gewijzigd op 14-02-2018
Beeld John Voermans
Nieuwsgierigheid is het begin van alle kennis. Dat weten de bètadocenten in deze special als geen ander. Zij besloten stuk voor stuk onderzoek te gaan doen om antwoord te krijgen op hun vragen. Telkens vanuit dezelfde ambitie: de onderwijspraktijk vooruit helpen door er betere kennis over te vergaren. In deze special lees je over hun onderzoek, de uitdagingen én de resultaten.

In de special 'Gek op kennis: onderzoekende bètadocenten aan het woord' vind je de volgende artikelen:

Bruggenbouwers
Onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk staan voor hetzelfde doel: kwalitatief hoogstaand onderwijs. Maar in veel gevallen bereiken de twee sectoren elkaar niet, mogelijk vanwege verschillen in aard en dynamiek. Dat is een gemiste kans, want voor onderwijsverbetering is input vanuit beide werelden noodzakelijk. Hoe kan deze kloof worden geslecht?

Overbrug de kloof!
‘Veel kennis ligt voor het oprapen, maar de gemiddelde leraar heeft er geen weet van.’ Annemiek Vermeijlen ziet als onderzoekende docent een kloof tussen theorie en praktijk.

Taal in de bètatoetsen
Bij scholengemeenschap Het Noordik in Almelo werken bèta- en taaldocenten samen om de lees- en schrijfvaardigheden van leerlingen te verhogen. Scheikundedocent Talitha Visser is de coördinator.

Ontmoeting met techniekgereedschap
Ministages dragen mogelijk bij aan een bewustere keuze voor techniek onder  leerlingen in 3 havo. Dat concludeert Paul Logman, docent natuurkunde van het Vellesan College in IJmuiden.

Kwantumfysica
Kwantumfysica vinden natuurkundedocenten vaak een lastig onderwerp. Om er dan ook nog een toets over te maken, is voor velen helemaal een brug te ver. Dick  Hoekzema, leraar natuurkunde op het Hervormd Lyceum in Amsterdam-Zuid, bekeek of je hier via collegiaal leren in een docentontwikkelteam (DOT) verandering in kunt brengen.

Breinkracht
Er valt meer uit leerlingen te halen als je weet hoe het lerende brein werkt. Dit uitgangspunt stond centraal in het onderzoek van Jan Jaap Wietsma, docent op het Greijdanus College in Zwolle en verbonden aan de lerarenopleiding van de UT. 

Actief leren
Het kan echt leuker. Daar was Michiel Dam, biologiedocent op het Scala College in Alphen aan den Rijn, van overtuigd toen hij met zijn onderzoek begon. Hij maakte een werkschema voor activerende didactiek waarmee leraren stapsgewijs hun lessen aantrekkelijker kunnen maken en testte het uit op zijn eigen school onder  enkele bètacollega’s.

Concept-contextonderwijs: de stappen voor een lesontwerp
Hoe kun je het beste werken aan concept-Micha Ummelscontextonderwijs binnen docentontwikkelteams? Die vraag stond centraal in het onderzoek van Micha Ummels, biologiedocent op de Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud en  vakdidacticus bij de Universiteit Utrecht.

Aansluiting gezocht
Het verlangen is er, maar het lukt nog niet altijd: vakoverstijgend werken tussen de bètavakken. Hoe breng je daar verandering in? Natuurkundedocent Lodewijk Koopman besloot om er onderzoek naar te doen.

Lesvideo’s
Biologiedocent Arjan de Graaf maakte met collega’s korte lesvideo’s die leerlingen zelfstandig in de les kunnen bekijken. Motiverend, maar levert het ook betere resultaten op?

Hé! Wiskunde D!
Hoe maak je leerlingen enthousiaster voor wiskunde D? Dié Gijsbers bedacht en testte een aanpak met meer keuzevrijheid en een betere aansluiting bij andere vakken.

Voorbij de vrije val
Breng de werkelijkheid terug in de natuurkunde. Daar pleit natuurkundedocent Onne van Buuren voor. Hoe? Via het maken van computermodellen.

 

Download hier de volledige special

Deze special is gemaakt in opdracht van en met een financiële bijdrage van het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht. De special verscheen in Didactief, januari/februari 2018.

Verder lezen

1 Bruggenbouwers
2 Overbrug de kloof!
3 Taal in de bètatoetsen
4 Ontmoeting met techniek
5 Kwantumfysica
6 Breinkracht
7 Actief leren
8 Concept-contextonderwijs: de stappen voor een lesontwerp
9 Aansluiting gezocht
10 Lesvideo's
11 Hé! Wiskunde D!
12 Voorbij de vrije val

Click here to revoke the Cookie consent