Onderzoek

Concept-contextonderwijs: de stappen voor een lesontwerp

Tekst Micha Ummels
Gepubliceerd op 23-01-2018 Gewijzigd op 24-01-2018
Hoe kun je het beste werken aan concept-contextonderwijs binnen docentontwikkelteams? Die vraag stond centraal in het onderzoek van Micha Ummels, biologiedocent op de Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud en  vakdidacticus bij de Universiteit Utrecht.

Binnen concept-contextonderwijs fungeren concrete situatieschetsen als startpunt voor leren. Denk aan een medewerker van Rijkswaterstaat die zich afvraagt waar een dam verstevigd moet worden, of een arts die probeert te bepalen waar zijn patiënt last van heeft. Samen met het Kadinsky College in Nijmegen maakte Ummels een professionaliseringsprogramma voor het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van dit type onderwijs. Hierin staat de  ontwerpcyclus met zes basisstappen centraal.

concept-contextonderwijs

Micha UmmelsEen belangrijke stap is de   dataverzameling. De data kunnen zijn afgeleid uit bijvoorbeeld lesobservaties of vragenlijsten onder leerlingen. ‘Data verzamelen vinden veel docenten lastig,’ zegt  Ummels hierover. Hij adviseert dan ook om hulp in te schakelen van een  onderzoeker of ervaren collega als je dit nooit eerder hebt gedaan. 

Neem voor meer informatie contact op met Micha Ummels via [email protected].

Dit artikel verscheen in de special Gek op kennis, Didactief januari 2018. Deze special is gemaakt in opdracht van en met een financiële bijdrage van het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht.

Verder lezen

1 Gek op kennis

Click here to revoke the Cookie consent