Dossier

Special: Ruimte voor eigen curriculumkeuzes

Tekst Redactie
Gepubliceerd op 15-12-2020 Gewijzigd op 15-12-2020
Bij het decembernummer van 2020 zat een special over curriculumkeuzes. Een curriculum dat aansluit op hun interesses maakt leerlingen verantwoordelijker en zelfbewuster. Maar hoe maken scholen de juiste keuzes in hun onderwijsaanbod? 

Kiezen loont
Leerlingen hebben uiteenlopende interesses; een school die op die interesses aansluit, zorgt ervoor dat leerlingen zich meer betrokken en verantwoordelijk voor hun eigen leerproces voelen. Positief, maar dat vraagt wel om een breed onderwijsaanbod op school waaruit leerlingen kunnen kiezen. Hoe kiest een school welke dingen mee te nemen of juist weg te laten in hun onderwijsaanbod? In deze special laten scholen in po en vo zien welke afwegingen ze maken voor hun curriculum. Lees alle artikelen en interviews in dit dossier!Voorwoord: Samen verantwoordelijk voor rijk onderwijsaanbod

Willem Rosier, manager vo bij SLO, over de curricula van Nederlandse scholen en het curriculumbewustzijn van leraren. Hoe maak je als school de juiste keuzes?
 

Leerdoelen in coronatijd: hoe prioriteer je?

Prioriteren van leerdoelen kan in coronatijd extra lastig zijn. Aanvullende evaluaties en handreikingen bieden uitkomst, ervaren verschillende basisscholen.


Denken vanuit doelen

De kerndoelen voor het onderwijs zijn behoorlijk globaal. De vernieuwde website Leerplan in Beeld geeft leraren zicht op hoe daar concreet invulling aan te geven, zonder per se het boek te volgen.


Drie vragen aan… Hanneke Tuithof

Steeds meer scholen gaan aan de slag met samenwerking tussen vakken, ziet lector gammadidactiek Hanneke Tuithof. Drie vragen over de succesfactoren in de samenwerking tussen mens en maatschappijvakken.


De mavo-variant op O&O

Het Helmondse Dr. Knippenbergcollege is één van de pilotscholen waar vmbo-leerlingen het vak Technologie & Toepassing (T&T) kunnen kiezen. Als in 2024 het huidige vmbo tl en gl versmelten, komt T&T bij veel meer vmbo’s in Nederland op het rooster.


Wat moeten leerlingen weten over arm en rijk?

Vanuit de kerndoelen moeten middelbare scholen aandacht besteden aan economische ongelijkheid. Een onderwerp waar je alle kanten mee op kunt. Wat geef je leerlingen mee? Eén onderwerp, vier deskundigen.


De leraar en het curriculum

Leerplanontwikkelaar Maarten Pieters werkt aan de afronding van een promotieonderzoek naar wat natuurkundeleraren belangrijk vinden in hun vak, en hoe vakvernieuwingen sinds de jaren 70 daarin weerspiegeld worden. Een interview met daarin lessen voor curriculumvernieuwing, anno 2020.


Op pad voor een rekenles

Denken vanuit doelen, de gedachte achter Leerplan in Beeld, sluit naadloos aan op de onderwijsvisie van basisschool de Astronaut in Leiden. Directeur Maaike Honders legt uit hoe haar school niet met vaste methodes werkt, maar het eigen curriculum ontwikkelt op basis van de kerndoelen. 


Deze special zat bij Didactief, december 2020 en is gemaakt in samenwerking met SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. Meer weten? Kijk op www.slo.nl

Click here to revoke the Cookie consent