Dossier

Special: Curriculum bewust handelen in het po/vo

Tekst Redactie
Gepubliceerd op 09-12-2021 Gewijzigd op 08-12-2021
In december 2021 verscheen een dubbel-special in Didactief, Curriculum bewust handelen in het PO en VO, gemaakt in samenwerking met SLO. Met aandacht voor leerlingwelzijn in het po-curriculum, curriculumontwerp als dagelijkse kost in Zandvoort, de nieuwe leerweg in het vmbo, wiskunde in de bovenbouw en het centraal examen Nederlands.

Drones voor het onderwijs:

Bernard Teunis - Steeds vaker spot ik ze: scherend over het landschap, zoekend naar een bestemming. Drones. Wie denkt dat deze technische gadget alleen bestemd is voor professionals, heeft het mis; onlangs kreeg mijn neefje er een, op zijn zesde verjaardag.

 

Faits Divers: special december

Wat zijn de nieuwtjes rondom excellent onderwijs?

 

Curriculumontwerp als dagelijkse kost

Veel scholen ontwerpen hun onderwijs voor een langere periode. Daarentegen is werken aan het curriculum voor De School in Zandvoort door thematisch, flexibel en op maat onderwijs een continu proces.

 

Op een nieuwe manier verder

De Stichting Katholiek Onderwijs Enschede greep de coronacrisis aan om het curriculum kritisch onder de loep te nemen en meer ruimte te scheppen voor leerlingwelzijn. SLO-richtlijnen boden houvast. ‘Ons curriculumbewustzijn is sterker: we denken meer vanuit het grotere geheel.’

Centraal examen Nederlands: hoe verder?

Al jaren is er kritiek op het centraal examen Nederlands voor havo en vwo. Het zou te eenzijdig op leesvaardigheid zijn gericht en vragen bevatten waarop zelfs afgestudeerden Nederlands het antwoord schuldig moeten blijven. Deskundigen Jeroen Dera, Joyce Gubbels en Gerdineke van Silfhout (SLO) bespreken hoe het beter kan.

 

‘Het geeft veel meer kleur aan IT’

Verbreden, verbinden, verdiepen. ‘Dat zijn dé kernwoorden in het praktijkgerichte programma voor de nieuwe leerweg in het vmbo,’ zegt Dave Arts, teamleider bij Metameer Jenaplan in Boxmeer, een van de 136 pilotscholen die het onderwijsprogramma ontwikkelen. Met curriculumexpert Bas Trimbos (SLO) reflecteert hij op de eerste stappen.

 

Durf als docent los te laten

Willem Rosier - Goed onderwijs realiseren leidt ertoe dat alle kinderen voldoende bagage hebben om verder te komen. Iedereen voelt zich welkom en alle talenten worden tot ontwikkeling gebracht. Hoe mooi zou het zijn als iedere school dit realiseert.

 

Drie vragen aan Petra Hendrikse

De huidige vakkenstructuur voor wiskunde in de bovenbouw van havo en vwo levert nadelen op voor het voortgezet en het vervolgonderwijs. Met de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NvvW) bracht Petra Hendrikse van SLO de 9 knelpunten in kaart.

 

Click here to revoke the Cookie consent