Dossier

Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Tekst Redactie Didactief
Gepubliceerd op 22-01-2013 Gewijzigd op 20-09-2017
Meer dan 300 scholen geven in Nederland sinds 1990 vorm aan Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). Waarin onderscheidt deze visie zich van andere vormen van vernieuwingsonderwijs? In hoeverre doet OGO een beroep op het ambacht van de leraar?

En hoe halen OGO-scholen de wereld dichterbij? Het blijkt een aanpak die van leraren vraagt om ‘boven de stof te staan’ en veel oog te hebben voor de individuele ontwikkeling van leerlingen. Dag in, dag uit.

Altijd doelbewust een stapje op een leerling vooruitlopen
‘Wat is goed onderwijs?’ ‘Ontwikkelingsgericht Onderwijs’ (OGO) is een van de antwoorden op deze vraag. Natuurlijk roept dat onmiddellijk de vraag op wat ‘goed’ dan eigenlijk is? Geen eenvoudige vraag, die ook niet absoluut te beantwoorden is, en zeker niet alléén vanuit de wetenschap, of alléén vanuit de praktijk. Goed onderwijs berust op een voortdurende wisselwerking tussen theorie en praktijk.

Bakkers buiten en binnen
Basisontwikkeling is in bakkerstermen lekker en gezond. De leraar zorgt voor een uitgekiend aanbod van spelactiviteiten, voegt de juiste ingrediënten toe, en zo ontstaat rijk spel waaraan kinderen zich sociaal en cognitief optrekken. Tegelijkertijd leren ze basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen.

Faits divers: Ontwikkelingsgericht onderwijs
Lees over Vygotsky en onderzoek naar ontwikkelingsgericht onderwijs. 

Vier vragen aan Monique Volman
Monique Volman is hoogleraar Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam

Storm op komst
Hoe krijgt Ontwikkelingsgericht Onderwijs in de bovenbouw van de basisschool vorm? Leerlingen uit groep 8 van basisschool de Zuiderzee in Amsterdam verdiepen zich in het thema ‘Storm op komst’ en bouwen zo kennis en vaardigheden op.

Ontwikkelingsgericht onderwijs is meer van hetzelfde: WAAR of NIET WAAR?
Ontwikkelingsgericht onderwijs heeft de reputatie dat het leuk is voor leerlingen in de onderbouw van het basisonderwijs, maar weinig verschilt van andere schooltypen. Het zou ‘kindgericht’ zijn en daardoor het gevaar lopen niet te voldoen aan de wettelijke kerndoelen. Klopt dat?

Lezen ‘voor het echie'
Lezen ‘voor het echie’, ofwel: lezen omdat je iets wilt weten en omdat het betekenis voor je heeft. Dat is de essentie van ontwikkelingsgericht leesonderwijs. Als OGO-leraar hanteer je vijf basisregels bij je onderwijs begrijpend lezen.  

Schoolontwikkeling in de OGO-praktijk: Welke rollen zijn nodig?
Onderwijs is het resultaat van gezamenlijk hard werken. Welke rollen zijn nodig om een dynamische OGO-praktijk op te bouwen en te blijven ontwikkelen?

'Het is géén vrijheid blijheid!'
Ontwikkelingsgericht onderwijs is inspirerend, maar niet vanzelfsprekend, ervaren Willeke Westerlaken en Wim van Heteren, bouwcoördinatoren op basisschool De Schakel in Nieuw Lekkerland.

Download de special 

Deze special is gemaakt in opdracht en met een financiële bijdrage van Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs.De special verscheen in het januari/februarinummer van Didactief in 2013.

Click here to revoke the Cookie consent