Interview

Vier vragen aan Monique Volman

Tekst Chiel van der Veen
Gepubliceerd op 30-01-2013 Gewijzigd op 29-08-2017
Monique Volman is hoogleraar Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam

 1. Denkt u dat OGO bestaansrecht heeft in het huidige onderwijsklimaat?

‘Natuurlijk! In een klimaat waarin veel nadruk ligt op het meten, toetsen en Monique Volmanverantwoorden van onderwijsopbrengsten in smalle zin, komen de sterke kanten van OGO helaas niet optimaal uit de verf. Maar gelukkig gaat de onderwijsdiscussie weer voorzichtig over brede vorming, en ook de hype van de 21st century skills biedt mogelijkheden om te laten zien waar OGO sterk in is.’

2. Wat is de meerwaarde van OGO-scholen?

‘Het continu streven naar betekenisvol onderwijs, door te werken in thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen en vorm geven aan wat maatschappelijk gezien van belang is om te leren. Daar zijn in de loop van de jaren allerlei concrete handreikingen en werkwijzen voor ontwikkeld, waar ook leraren op niet-OGO scholen veel aan kunnen hebben. Daarnaast laat OGO zien dat je zaken zoals persoonsvorming, probleem oplossen, een onderzoekende houding, communiceren, niet naast of zelfs tegenover de schoolvakken moet zetten. Op OGO scholen zijn deze ‘nieuwe doelen’ inherent onderdeel van het aanbod.’

3. Hoe moeten OGO-scholen omgaan met de toenemende nadruk op ‘meetbare’ resultaten?

OGO scholen moeten ook met bestaande toetsen zoals een Cito-toets laten zien dat ze in staat zijn om goede opbrengsten te realiseren. Daarnaast moeten OGO-scholen blijven uitleggen en beargumenteren dat ze naar meer willen kijken dan alleen cognitieve opbrengsten. Ze moeten laten zien dat ze zich enerzijds willen verantwoorden en anderzijds willen blijven meepraten over de grondslag, de criteria voor die verantwoording, en de meetmethoden die daarvoor worden gebruikt. Dat kan het best in samenwerking met de traditionele vernieuwingsscholen die met dezelfde vraag zitten. De gedeelde boodschap is dat deze scholen in feite hogere ambities hebben.’

4. Waarom gunt u elk kind OGO (of niet)?

'Omdat je op een OGO-school leert over de wereld en over jezelf. Je ontwikkelt kennis en vaardigheden, niet omdat er nu eenmaal bepaalde onderwerpen in het lesboek staan en iemand voor je bedacht heeft dat die goed voor je zijn, maar omdat ze je helpen de wereld steeds beter te begrijpen en erin te kunnen handelen. Dat is een geweldige ervaring.’

Dit artikel is verschenen in de Didactief-special Ontwikkelingsgericht Onderwijs, januari/februari 2013. Deze special is gemaakt in opdracht en met een financiële bijdrage van Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

Verder lezen

1 Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Click here to revoke the Cookie consent