Dossier

Special Digitale geletterdheid & burgerschap

Tekst Redactie
Gepubliceerd op 12-12-2019 Gewijzigd op 12-12-2019
Bij het decembernummer van 2019 zat een special over Digitale geletterdheid & burgerschap. Lees hier artikelen over de professionalisering van digitale geletterdheid, mediawijze tieners en leraren, leerlingenparticipatie, en veel meer!

Meer samenhang

In het huidige curriculum is nog te weinig aandacht voor digitale geletterdheid en burgerschap. Als er al aandacht voor is, dan is deze versnipperd en weinig samenhangend. In het onderwijs van de toekomst krijgen digitale vaardigheden en burgerschap een prominentere plaats. In deze special komen verschillende scholen aan het woord die hierin al goed op weg zijn.


 

Hoe mediawijs zijn ze nou helemaal?

Digitale geletterdheid in de praktijk: Erasmus Almelo besloot om met basisscholen uit de regio specifieke leerdoelen te formuleren, om het ICT-niveau van brugklassers gelijk te trekken.

 

Digitaal vaardiger voor de klas

Tips van onderwijsexperts om de digitale geletterdheid onder leraren schoolbreed te professionaliseren.

 

Is digitale geletterdheid in Azië iets anders dan in West-Europa?

Over de grens: Nederland in internationaal perspectief.

 

Faits divers: Digitale geletterdheid & burgerschap

Maak je eigen Wilhelmus, tips voor curriculumvernieuwing en een podcast over kerndoelen.

 

‘Je mag hier veel zelf kiezen’

Burgerschap en leerlingenparticipatie: hoe geef je leerlingen meer inspraak in hun eigen onderwijs?

 

Zo maak je burgerschap vanzelfsprekend(er)

Wat kunnen we leren van het Praktijkonderwijs?

Wilhelmus verplicht?

Alle leerlingen moeten het Wilhelmus leren, staat er in het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie uit 2017. De commissie van Curriculum.nu denkt er anders over. Hoe belangrijk is het dat kinderen het volkslied kennen?

 

Agenda: Conferentie 10-14 onderwijs

Spring High, Onderwijsroute 10-14, Het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs en SLO organiseren op 22 januari 2020 de conferentie ‘Waar 10-14-onderwijs elkaar ontmoet’. De conferentie is bedoeld voor leraren en schoolleiders van (startende) 10-14-onderwijsinitiatieven. Het doel is van elkaar leren. Wie heeft bijvoorbeeld al een goede doorlopende leerlijn voor rekenen/wiskunde uitgewerkt en wil dit voorbeeld laten zien? Waar en hoe wordt het eigenaarschap van leerlingen bevorderd? Hoe ziet dat eruit in het curriculum en bij de leraar? Welke vaardigheden heeft een leraar nodig om 10-14-leerlingen te kunnen coachen?

 

Datum: 22 januari 2020, 14.00 – 20.00 uur

Plaats: Spring High in Amsterdam

Thema: doorlopende leerlijn 10-14-onderwijs

Kosten: € 75

 

Deze artikelen verschenen in de special Digitale geletterdheid & burgerschap bij Didactief, december 2019. Deze special kwam tot stand met financiering van SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling.

Click here to revoke the Cookie consent