Dossier

Jong geleerd...

Tekst Redactie Didactief
Gepubliceerd op 20-04-2012 Gewijzigd op 09-02-2018
Voor- en vroegschoolse educatie (vve) biedt alle kinderen, en in het bijzonder kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, gelijke ontwikkelingskansen in het onderwijs. In opdracht van het ministerie van OCW is Vversterk opgezet (2006- 2014). Een landelijk project dat de kwaliteit van vve met scholing en ondersteuning moet verhogen. Verdere professionalisering van de sector blijft nodig.

In deze special vind je de volgende artikelen:

Naar volwassenheid
 De aandacht voor zorg en educatie van jonge kinderen is de laatste decennia enorm toegenomen. We zien dit in heel veel landen en ook in Nederland.

Professionalisering onder de loep
Dat het met de ontwikkelingsstimulerende vaardigheden van vve-personeel - leidsters en leraren - nog niet overal goed gesteld is, blijkt uit zowel Nederlands (o.a. Driessen en Leseman) als internationaal onderzoek (OECD-rapport Starting Strong III). Wat is nodig voor verdere professionalisering?

Vve-management
Hoe houd je ondanks een teruglopend schoolbudget je school enthousiast voor vve? Op De Vlashof in Tilburg doen ze het met een flinke dosis gedrevenheid. Dat begint bij de top.

Vve op de pabo
De IPABO in Amsterdam zet in op het jonge kind als specialisatie. Studenten die het uitstroomprofiel voor- en vroegschoolse educatie* volgen, voelen zich beter voorbereid op de praktijk.

'Het is vaak herhaling'
‘Kleuterleraren weten al best veel over de aanpak van jonge kinderen’, zegt Vversterktrainer Mieke Vos. Daarom doen zij niet de basistraining, maar het verdiepingstraject van Vversterk.

Het Meesterwerk op weg naar IKC
Integrale kindcentra moeten ze gaan heten, voorzieningen die onderwijs en opvang bieden aan kinderen van 0 tot 12 jaar. Die vorm bevalt goed op Het Meesterwerk in Almere, waar basisschool, peuterspeelzaal en opvang nauw samenwerken. ‘Je kunt hier dingen meteen kortsluiten.’

Wel of geen vve: een wereld van verschil
In Nederland woedt nog steeds een discussie tussen aanhangers van voor- en vroegschoolse educatie en tegenstanders die vinden dat kinderen vrij moeten spelen, zonder bemoeizuchtige volwassenen met hun curricula en toetsjes. Voorschoolse educatie is belangrijk, stelt econoom Steven Barnett, maar dan wél spelenderwijs.

5 lessen voor morgen
Voor- en vroegschoolse educatie is relatief jong. Hoe geef je de educatie van jonge  kinderen op de werkvloer gestalte? Een goed traject van professionalisering is essentieel. We belichten vijf onderdelen.

Download hier de volledige special.

Deze special over voor- en vroegschoolse educatie is gemaakt door de redactie van
Didactief in opdracht van Sardes. Een financiële bijdrage is geleverd door Sardes. Wilt u meer weten, neem dan contact op met Karin Westerbeek, tel. 030 23 26 284,
k.westerbeek@sardes.nl of kijk op: www.sardes.nl

Deze special verscheen in Didactief, april 2012.

Verder lezen

1 Naar volwassenheid
2 Professionalisering onder de loep
3 Vve-management
4 Vve op de Pabo
5 Het is vaak herhaling'
6 Het Meesterwerk op weg naar IKC
7 Wel of geen vve: een wereld van verschil
8 5 lessen voor morgen

Click here to revoke the Cookie consent