Recensies

boekenWIJZER

Tekst redactie Didactief
Gepubliceerd op 24-04-2017 Gewijzigd op 03-09-2018
In BoekenWIJZER attenderen we je op boeken die handig, leerzaam of inspirerend zijn. Lijkt zo'n nieuw boek je wel wat? We verloten telkens 1 exemplaar. Vul het formulier in en maak kans op gratis vakliteratuur. Deze maand: 'Integrale kindcentra', 'Muziek in de klas', 'Krachtgericht coachen', 'Autisme, samen aan de slag!' en 'Beter onderwijs? Zoek het uit!'

Klik op een van onderstaande categorieën om direct de boeken uit die categorie te bekijken. 

Nieuw
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Gedragsproblemen en -stoornissen
Executieve functies
Didactiek

Taalvaardigheid
Rekenen/wiskunde
Pedagogiek
Persoonlijke ontwikkeling

Schoolleiders en management
Romans en dergelijke boeken

 

Nieuw

Integrale Kindcentra

In een integraal kindcentrum (IKC) worden onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal samengevoegd tot een enkele fysieke locatie. Deze nieuwe organisatievorm biedt naast opvang en onderwijs ook voorzieningen voor sport, cultuur, zorg en welzijn. De verschillende disciplines werken gezamenlijk aan een overkoepelend doel: de optimale ontwikkeling van kinderen van nul tot dertien jaar oud.

Het boek beschrijft het integrale kindcentrum ten eerste vanuit de achtergrond: wat is een kindcentrum, en wat is de visie van kindcentra op de integrale kindontwikkeling van nul tot dertien jaar? Vervolgens komen er meer uiteenlopende perspectieven aan bod: kindcentra en arbeidsmarktparticipatie; bestuur, management en toezicht; opleidingen en educatieve infrastructuur; implementatiestrategie. De hoofdstukken worden afgesloten met intermezzo’s waarin al bestaande IKC’s wordt besproken.

Integrale Kindcentra is geen handboek voor het inrichten van IKC’s, maar beschrijft de ontwikkelingsgang naar een kindcentrum en het leiderschap dat daarvoor nodig is. Het boek doet dat in korte en heldere hoofdstukken, zonder te verzanden in al te veel vakjargon. Door de hoge leesbaarheidsfactor is dit niet alleen een aanrader voor schoolleiders, pedagogisch medewerkers of leraren die een baan in een IKC overwegen, maar ook voor ouders of anderszins geïnteresseerden die zich willen verdiepen in dit nieuwe onderwijsfenomeen. (door Hannah Wolff)

 

Didactief mag maar liefst 3 exemplaren weggeven van Integrale Kindcentra! Vul het formulier in om mee te loten.

Integrale Kindcentra. Van visie naar uitvoeringspraktijk | Hans Schwartz, Marijke Bertu, Marjan van der Maas | 184 pagina’s | Paperback | € 25,00 | ISBN 9789492525291 | Uitgeverij Pica | april 2018

 

Muziek in de klas

Stampen en zingen – wederom een boek door een romancier die nu vanuit de eigen ervaring als docent schrijft – volgt de examenklas van een muziekdocent tijdens hun lessen, het Kerstgala, de concerten die zij bezoeken en op Valentijnsdag. Meer nog dan de kinderen volg je vooral de docent, de auteur zelf, die veel weet te vertellen over zijn eigen gevoelswereld. De columns, waarvan sommigen ook zijn verschenen in Trouw, worden afgewisseld met korte informatieve kaders over onder andere de fuga, muzikale vormen en de kwintencirkel.

Voor (muziek)docenten en liefhebbers van vrolijke (onderwijs)lectuur.  (door Hannah Wolff)

Stampen en zingen. Een muziekklas doet eindexamen | Gerwin van der Werf | 152 pagina’s | Paperback | € 15,00 | ISBN 9789026344336 | Ambo|Anthos uitgevers | juni 2018

 

Krachtgericht coachen

Fred Korthagen is emeritus-hoogleraar onderwijskunde van de Universiteit Utrecht met als specialisaties opleiden, training en coaching. Ellen Nuijten heeft ruim twintig jaar ervaring als personal coach en team coach. Samen hebben ze Krachtgericht coachen geschreven, een effectieve coachingsmethode die is gericht op het benutten van het ‘psychologisch kapitaal’.

Dit psychologische kapitaal bestaat uit meerdere elementen, waarvan vertrouwen in het eigen kunnen de meest essentiële is. Verder bestaat het kapitaal uit ‘kernkwaliteiten’: de persoonlijke kwaliteiten die bij elk mens anders zijn. De lijst kernkwaliteiten is eindeloos; enthousiasme, optimisme, empathie, creativiteit, flexibiliteit, relativisme, vastberadenheid, zelfstandigheid, humor, etc. Deze kwaliteiten hoeven niet enkel vanuit de professionele wereld te komen, ook kwaliteiten vanuit beoefende hobby’s of het privéleven komen aan bod.

Na het bespreken van de kernkwaliteiten gaan de hoofdstukken over onder andere krachtgerichte feedback, een stappenplan voor krachtgericht coachen en autonomie en zelfsturing. Naast theorie worden er casussen besproken en staan er veel voorbeelden en praktische tips in dit informatieve en zeer leesbare boek.

Voor coaches, mentoren, docenten, HR-professionals, pedagogisch en agogisch werkers, en studenten die een opleiding ambiëren of volgen in een van deze richtingen.  (door Hannah Wolff)


Krachtgericht coachen. Een aanpak voor diepgaand leren en effectief functioneren | Fred Korthagen en Ellen Nuijten | 228 pagina’s | Paperback | € 28,95 | ISBN 9789462365452 | Boom uitgevers Amsterdam | 2015

 

Tweemaal TIBtools

Onderstaande boeken maken deel uit van de TIBtools, de boekenreeks van het Tijdschrift Intern Begeleiders. De boeken zijn gericht op onderwijsprofessionals. Eerder besproken TIBtools zijn Versterk de regie van leerkracht en leerling en Voorkom ernstige rekenproblemen.
 

Autisme, samen aan de slag!

Onderzoek naar autisme is een relatief jonge wetenschap. Hierdoor is er niet één algemeen geldende manier waarop onderwijsprofessionals kunnen omgaan met kinderen met autisme. Deze TIBtool biedt praktische handreikingen die als basis kunnen dienen en de samenwerking tussen leerling, leerkracht en begeleider kunnen versterken. In negen korte hoofdstukken (“aanraders”) wordt uitleg gegeven over de beeldvorming rond autisme, werken met metaforen, in gesprek gaan met de leerling, begeleiding en collegiale consultatie, en meer. Bij elk hoofdstuk worden er ook voorbeelden en tips besproken.

Als basis is dit een waardevolle toevoeging aan de boekenkast van elke leerkracht of begeleider die te maken heeft met kinderen in het autismespectrum.  (door Hannah Wolff)

Autisme, samen aan de slag! 9 aanraders | Ilonka van der Sommen | 96 pagina’s | Paperback | € 22,50 | ISBN 97899463170949 | Instondo | 2018

 

Beter onderwijs? Zoek het uit!

Deze TIBtool gaat over het enthousiasmeren en onderhouden van een onderzoekende houding bij leerkrachten. Deze onderzoekende houding houdt in dat leerkrachten zichzelf steeds de vraag stellen of hun ideeën over onderwijs nog actueel zijn, en of de aanpak die zij hanteren werkt voor elke leerling. De auteurs bespreken de onderzoekende houding aan de hand van vier pijlers: het willen begrijpen, het willen leren van collega’s, het verkennen van perspectieven en het verzamelen en benutten van gegevens.

Het boek geeft theorie, tips en voorbeelden waarmee begeleiders een professionele cultuur kunnen realiseren aan de hand van onder andere literatuur, feedback en praktijkonderzoek.

Voor iedereen die wil blijven leren en professionaliseren.  (door Hannah Wolff)
 

Beter onderwijs? Zoek het uit! | Linda van den Berg en Anje Ros | 96 pagina’s | Paperback | € 22,50 | ISBN 9789463170505 | Instondo | mei 2017

 

 

Doe mee en win een van bovenstaande boeken!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sociaal emotionele ontwikkeling

tics en dwang in de klasTics en dwang in de klas

In deze hulpwaaier van Pica vind je theorie en tips over kinderen en jongeren met tics en dwanggedachten en -neigingen. De waaier opent met tal van voorbeelden van tics en dwang en gaat vervolgens verder met algemene tips en tips voor in de klas. Daarnaast staan er ook gerichte strategieën voor bijvoorbeeld prikkelverwerking. Het sluit af met bronnen voor meer informatie en handreikingen. De waaier is een compact, praktisch naslagwerk met allerlei tips om te gaan met kinderen met dwang of tics in de klas. (door Eline Geus)

Laura Beijaars & Annet Heijerman, Tics en dwang in de klas. Pica, 2016.

 


SEL: sociaal-emotioneel leren als basis

SEL: sociaal-emotioneel leren als basis is, zoals de titel al vermeldt, een boek over de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen hoe je daar als school op in kunt spelen.
Wat meteen opvalt aan dit boek is de overzichtelijke indeling. Het boek begint met een schema van welk hoofdstuk geschikt is voor welke doelgroep. Als leraar hoeft u niet alle hoofdstukken te lezen, maar als intern begeleider liefst wel. Het boek bestaat uit drie onderdelen: theorie, praktische uitwerking van de competenties en invoering van een programma.
Het eerste onderdeel begint met de uiteenzetting van de vijf competenties van sociaal-emotioneel leren en een aantal redenen waarom dit zo’n belangrijk onderwerp is. Interessant is vooral hoofdstuk vier waar zes onderzoeken over sociaal-emotioneel leren worden samengevat, zij het heel kort. Het is niet veel, maar biedt voor de praktisch ingestelde lezer wel even een korte verdieping.
In het tweede deel over de vijf competenties, volgt meer theorie. Per competentie wordt een korte omschrijving en een aantal praktische voorbeelden beschreven, waarna er een theoretische verdieping volgt. Tot slot eindigt elk hoofdstuk met een aantal suggesties voor activiteiten om met de competentie te oefenen.
Het derde deel biedt handvatten voor implementatie van een programma voor sociaal-emotioneel leren aan de hand van drie voorbeeldscholen.
Al met al een compleet handboek om sociaal-emotioneel leren op school een boost te geven. (door Eline Geus)
Kees van Overveld, SEL: sociaal-emotioneel leren als basis. Huizen: Uitgeverij Pica, 2017. €19,95

ik wil niet gepest worden‘Ik wil niet gepest worden!’

Wordt er in jouw klas gepest of wil jouw school aan de slag met een pestbeleid? Dan is het boek ‘Ik wil niet gepest worden! Effectief en concreet handelen op de basisschool’ wellicht wat voor jou. Auteur en voormalig leraar Onno van Ulzen beschrijft de ‘no blame methode’. Hij ontwikkelde met zijn eigen ervaring een no blame training voor in de klas. Die training begint bij de vraag ‘wat is pesten?’ en wat pesten met de gepeste doet. Het is volgens Van Ulzen belangrijk om pesters niet te veroordelen. In de klas worden advocaten aangesteld die het melden als er weer gepest wordt. Vervolgens wordt de rol van de pester centraal gesteld en leren leerlingen dat je niet geboren wordt als pester. Als het pesten gestopt is, gaat de training over naar omgaan met elkaar. Het boek sluit af met een hoofdstuk over de rol van de leraar, school en het omgaan met ouders. Dit dunne, maar concrete boek biedt een uitgewerkte training die je in een klas kunt inzetten. (door Eline Geus)

Onno van Ulzen, ‘Ik wil niet gepest worden!’ Effectief en conreet handelen op de basisschool. Amsterdam: Uitgeverij SWP

 

Gedragsproblemen en -stoornissen

 

cover gedragsproblemenGedragsproblemen in de klas

Anton Horeweg heeft heel veel praktijkervaring (meer dan dertig jaar groep 8), maar heeft zich ook in onderwijsonderzoek verdiept. Zijn boeken over gedragsproblemen (Gedragsproblemen in de klas, een praktisch handboek uit 2013, Gedragsproblemen in de klas, in het voortgezet onderwijs uit 2015, en zijn nieuwste Wat stuitert daar door je klas, over kinderen met ADHD en hun leraren) zijn helder geschreven, voorzien van (populair-)wetenschappelijke bronnen en staan vol herkenbare voorbeelden. Maar misschien wel het belangrijkste: steeds voegt Horeweg een lemma toe: ‘wat kun je doen in de klas’, of ‘wat kan (moet) de school doen?’. Wat stuitert daar door je klasJuist zijn ervaring maakt dat hij oog heeft voor de valkuilen, gedrag dat je als leraar snel (en onbewust) gaat vertonen als je wordt geconfronteerd met bijvoorbeeld een leerling met ADHD, maar waardoor je onbedoeld samen in een negatieve spiraal terecht kunt komen. Horeweg is behoorlijk compleet, bespreekt bijvoorbeeld ook divers medicijngebruik) en is eigenlijk altijd positief. Met rechten handboeken die je op de plank wilt hebben staan. (door Monique Marreveld)

Anton Horeweg, Gedragsproblemen in de klas, een praktisch handboek. Tielt, uitgeverij Lannoo Campus, 2013; Gedragsproblemen in de klas, in het voortgezet onderwijs. Tielt, uitgeverij Lannoo Campus, 2015; Wat stuitert daar door je klas, over kinderen met ADHD en hun leraren. Tielt, uitgeverij Lannoo, 2017.

Gedragsmanagement in de klas: pocketboek

‘Gedragsmanagement in de klas’ is met recht een pocketboek, het past inderdaad in je broekzak. Ondanks het formaat komt er veel aan de orde in het boekje. gedragsmanagementDe auteurs Peter Hook en Andy Vass benadrukken door het hele boek heen het belang van een positieve benadering. Het boek opent met drie leiderschapsstijlen die bondig aan de orde komen door drie ‘typen’ leerkrachten te schetsen. Iet wat kort door de bocht, maar het geeft wel vlug een beeld. Vervolgens komen acht kernprincipes aan bod. Die variëren van een plan van aanpak om goed gedrag te stimuleren tot hoe je omgaat met leerlingen met een weerwoord. De auteurs houden van lijstjes, want daarop volgt een tienstappenplan voor discipline. Daarin vind je bijvoorbeeld complimenteren van goed gedrag, fysieke nabijheid en eventuele verwijdering uit de les. Het boek sluit af met allerlei andere tips, zoals maar één waarschuwing geven en je verwachting blijven herhalen. ‘Gedragsmanagement in de klas’ is een dun, bondig boekje vol praktische voorbeelden voor hen bij wie het klassenmanagement niet van een leien dakje loopt en daar vlug wat handvatten voor willen. Een wetenschappelijke onderbouwing of uitgebreide voorbeelden vind je in dit boek niet. (door Eline Geus)

Peter Hook en Andy Vass, Gedragsmanagement in de klas: pocketboek. Uitgeverij Bazalt. 2017. €16,00

gedrag in uitvoeringGedrag in uitvoering

Inmiddels zijn er tal van boeken geschreven over (het stimuleren van) executieve functies. Een daarvan is ‘Gedrag in uitvoering’. Dit boek is zowel voor ouders als leerkrachten geschreven en bevat dan ook tips voor zowel thuis als op school. Het boek begint met een uitleg van de hersenen. In elk hoofdstuk vindt je per leeftijdscategorie (tussen de 3 en 17 jaar) voorbeelden waarbij de executieve functie een rol speelt. Hoe het gedrag eruit ziet als de executieve functie zwak is ontwikkeld, vind je verderop in het hoofdstuk. Vervolgens leggen de auteurs de executieve functie uit en volgt er een uitgebreide lijst tips voor thuis en op school. Daarnaast bevat elk hoofdstuk een deel met wetenschappelijke achtergrond waarin experimenten en resultaten beschreven worden. Op deze manier worden de executieve functies inhibitie, flexibiliteit, werkgeheugen, metacognitie en emotieregulatie beschreven. Het boek biedt je kortom een begrijpelijk beeld van executieve functies. (door Eline Geus)

Diana Smidts & Mariette Huizinga, Gedrag in uitvoering: over executieve functies bij kinderen en pubers. Uitgeverij Nieuwezijds. €19,95

Extreem in de klas

Hoe ga je om met botsingen tussen leerlingen in de klas en foute opmerkingen over bevolkingsgroepen? In ‘Extreem in de klas’ vertellen 26 experts, van lerarenopleider tot filosoof, over hun ervaringen en kennis, in de hoop leraren handvatten te bieden.
Het boek is opgebouwd uit interviews in korte hoofdstukken. Elke expert brengt een ander stukje kennis in, waardoor er allerlei kanten belicht worden zoals bildung, communicatietechnieken, het gesprek aangaan en reflecteren. (door Eline Geus)

Mark Leegsma, Extreem in de klas. Leusden: ISVW Uitgevers, 2017. €14,95

autisme en zintuigelijke prikkelsAutisme en zintuigelijke prikkels

Hypergevoeligheid is geen pretje, denk aan niet aangeraakt willen worden, dol zijn op harde geluiden of juist niet tegen een sirene kunnen. In de DSM-5 is bij de criteria voor autisme ook hyper- en hyporeactiviteit toegevoegd. Dat werd tijd, volgens de auteurs van dit boek. Vanuit verschillende niveaus en theorieën beschrijven ze in dit boek de zintuigelijke problemen die veel kinderen met autisme ervaren. Ze noemen ook enkele observatie-instrumenten, die in de bijlagen zijn opgenomen. Tips en interventies beslagen het grootste deel van het boek, waarmee het van beschrijvend en informatief ineens ook erg praktisch wordt. (door Eline Geus)

Ina van Berckelaer-Onnes, Steven Degrieck,& Miriam Hufen, Autisme en zintuigelijke problemen. Amsterdam: Boom uitgevers, 2017. €34,95

Overprikkeld

cover OverprikkeldHoe kun je de wereld van een kind met bijvoorbeeld ADHD of OCD overzichtelijker en minder beangstigend maken? In ‘Overprikkeld’ geeft ervaringsdeskundige Carolyn Dalgliesh praktische tips en handvatten. Hoewel het boek vooral bedoeld is voor de thuissituatie, kun je er ook als leraar nuttige tips uit halen. In het eerste deel staat het begrijpen van het prikkelgevoelige kind centraal. Zo komt er aan bod wat van invloed is op het gedrag en staan er tips en hulpmiddelen in, bedoeld om meer structuur, balans en harmonie te creëren voor het kind. (door Veerle Straatman)

Carolien Dalgliesh, Overprikkeld: Praktische strategieën om de wereld van je prikkelgevoelige kind te structureren. Amsterdam: Hogrefe Uitgevers

 

wiebelen en friemelen in de klasWiebelen en friemelen in de klas

Wiebelige of slome leerlingen in je klas? Lees dan eens ‘Wiebelen en friemelen in de klas’. Monique Thoonsen en Carmen Lamp vertellen hierin op een toegankelijke manier alles over prikkelverwerking en geven allerlei praktische tips over hoe je leerlingen kunt ontspannen en activeren. Bij de theorie staan veel voorbeelden en je kunt zelfs een quizje doen om je eigen prikkelverwerking te testen. Ook de zintuigen komen aan bod. In korte kaders wordt af en toe wetenschappelijk onderzoek besproken.
Het grootste gedeelte van het boek gaat over praktische toepassingen. De auteurs maken onderscheid in kalmerende en activerende oefeningen. Een oefening is vaak op beide manieren in te zetten, met een wat andere benadering. Twee voorbeeldjes hiervan vind je op onze website (1, 2).
De tips in het boek zijn ingedeeld per lichaamsdeel en zintuig. Voor speciale momenten zoals op straat of tijdens een schoolfeest zijn ook tips opgenomen in het boek. Tot slot worden er ook producten besproken zoals wiebelkussens en verschillende ‘friemelmaterialen’ en komen instructiemomenten en klassenindelingen aan bod. Dit boek biedt een compleet overzicht om aan de slag te gaan met die wiebelige of juist langzame leerlingen in je klas. (door Eline Geus)

Monique Thoonsen & Carmen Lamp, Wiebelen en friemelen in de klas: over de invloed van zintuiglijke prikkelverwerking op leren. Uitgeverij Pica. €24,95

 

Executieve functies

Executieve functies versterkenExecutieve functies versterken

Een leerling die moeilijk opstart, die huiswerk vergeet of een rommelige tafel heeft, elke leraar kent er wel een. De crux zit ‘m, volgens auteurs Joyce Cooper-Kahn en Margaret Foster, in de executieve functies. Geen idee wat dat zijn en hoe je ze verbetert? Dan is het boek ‘Executieve functies versterken op school: een praktische gids voor leerkrachten’ iets voor jou. Het begint met wat uitleg, maar de meeste ruimte gaat naar praktische tips. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de routines in de klas en tijdens je instructie. Voor leerlingen die extra hulp nodig hebben, formuleren Kahn en Foster heel specifieke interventies. Zo raden ze aan om leerlingen dagen waarop ze huiswerk maken voor grote projecten in de agenda’s te laten noteren, wekelijks het kluisje en de agenda te controleren en signaalwoorden te laten onderstrepen in teksten. Kortom, een boek dat vooral geschikt is voor de leraar die op zoek is naar praktische tips. (door Eline Geus)

Joyce Cooper-Kahn & Margaret Foster, Executieve functies versterken op school: een praktische gids voor leerkrachten.  Amsterdam: Hogrefe uitgevers

Wijzer in executieve functies

Hebben jouw leerlingen moeite met plannen, het opstarten van hun taak of hun impulsen in te houden? Dan kan het helpen om hun executieve functies te versterken. Dat kan met de spelletjes van Wijzer in executieve functies.wijzer in executieve functies Er is een variant voor groep 1 t/m 4 en een voor groep 5 t/m 8. In de doos zit een boekje waarin kort de zeven executieve functies worden uitgelegd. Elke functie heeft een metafoor gerelateerd aan een boot. Zo wordt inhibitie op de spelkaarten afgebeeld als een anker, omdat het de ‘rem’ is om niet direct op prikkels te reageren. In het pakket zitten 35 spelletjes, ieder op een eigen kaart. Het zijn vaak simpele spelletjes die je in 5 minuten kunt spelen. Sommige spelletjes ken je misschien al, zoals woorden omschrijven (ter oefening van planning en organisatie), de juffrouw zegt (ter oefening van inhibitie) in de set voor de bovenbouw, maar er zit ook genoeg nieuws in. Ook in de set van de onderbouw zitten verrassende, korte spelletjes, zoals twee neuzen, waarbij leerlingen een aantal lichaamsdelen bij elkaar moeten houden (ter oefening van de flexibiliteit). Een ander voorbeeld is figuren maken, waarbij leerlingen zonder te overleggen samen een figuur moeten vormen (ter oefening van planning en organisatie). Op de bijgevoegde kijkkaart staan observatievragen, waarmee je zelf een beeld kunt vormen van de ontwikkeling van de executieve functies van je leerlingen. (door Eline Geus)

Maaike Houtman, Maaike Losekoot, Tjitske van der Waals & Mickey Waringa. Wijzer in executieve functies: groep 1-4. Uitgeverij Pica en Zien in de klas. €24,90

Maaike Houtman, Maaike Losekoot, Tjitske van der Waals & Mickey Waringa. Wijzer in executieve functies: groep 5-8. Uitgeverij Pica en Zien in de klas. €24,90

 

zet je ef bril opZet je EF-bril op

Executieve functies en zelfsturing, we hebben er al een hoop boeken over voorbij zien komen. Dit boek is speciaal geschreven voor kleuterleerkrachten, vanuit een project van Hogeschool Odyssee en Stad Aalst (België). De auteur, Sanne Feryn, is docent en onderzoeker aan de lerarenopleiding kleuteronderwijs aan Hogeschool Odyssee in Aalst.
Bij het boek boek ontvang je ook een heel pakket met bijlagen, met daarin observatie-instrumenten, posters en kaarten voor activiteiten. Het boek behandelt drie executieve functies: impulscontrole, werkgeheugen en cognitieve flexibiliteit en emotieregulatie. De functies worden kort en overzichtelijk uitgelegd, met voorbeelden. Vervolgens worden veel praktische handvatten geboden om de executieve functies te stimuleren. Hiervoor zijn alleen interventies gekozen die wetenschappelijk effectief zijn gebleken. Denk aan de stop-denk-doe regel, rollenspel plannen en reflecteren. Een poster van de stop-denk-doe regel en pictogrammen daarvan, vind je in de bijlage. Twee derde van het boek is gewijd aan speelse activiteiten om de executieve functies te oefenen, bijvoorbeeld bewegingsspelen en reactiespelen. Ook wordt een aantal prentenboeken genoemd bij de verschillende executieve functies, waarbij vragen voor de klas geformuleerd zijn. Het meeste materiaal dat nodig is, zoals dierenplaten, vind je in de bijlagen, gedrukt op dik papier. De auteur benadrukt wel: werk ook geïntegreerd aan executieve functies en dus niet alleen als losse activiteiten. In het boek vindt je daar veel handvatten en vragen voor. Het boek sluit af met een grote literatuurlijst met wetenschappelijke artikelen om je verder te kunnen verdiepen. Kortom een heel compleet, praktisch en mooi uitgegeven boek. (door Eline Geus)

Sanne Feryn, Zet je EF-bril op: stimuleer de executieve functies van jouw kleuters. Hogeschool Odysee, Stad Aalst & Associatie KU Leuven, 2017.

 

Didactiek

Geschiedenis voor iedereen

In Historisch bewustzijn op de basisschool laat Anja Sinnige zien hoe je ook jonge kinderen al historisch bewustzijn kunt bijbrengen. Dat wisten we al uit onderzoek (https://didactiefonline.nl/artikel/tijdsbesef-kan-beter), maar hoe doe je dat in de praktijk?

Sinnige zet in op eigenaarschap van de leraar. ‘Elke leerkracht heeft een eigen geschiedenis. Dit boek gaat uit van die persoonlijke rijkdom om historisch bewustzijn bij leerlingen te stimuleren’. Ze beschrijft uitgebreid de drie belangrijkste bouwstenen voor het creëren van historisch bewustzijn bij kinderen; tijdsbesef, causaal redeneren en empathisch vermogen in heldere taal. Met praktische voorbeelden, die meteen bruikbaar zijn in het eigen onderwijs, biedt ze ook didactische handvatten voor het geven en ontwerpen van lessen. Naast de praktische voorbeelden en didactische handvatten biedt het boek, uitgezet over de drie delen, waardevolle tips voor het interactief maken van het onderwijs door middel van actieve werkvormen en mediagebruik.

Ten slotte bevat Historisch bewustzijn basiskennis over de historische onderwerpen van de tijdvakken 1 tot en met 10 en verschillende wereldwijde feestdagen. De aanvullende lijst met prentboeken per tijdvak zorgt ervoor dat de praktische voorbeelden en didactische handvaten extra bruikbaar zijn in de onderbouw van het basisonderwijs.

Anja Sinnige is docent aan de Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool Groningen. Ze werkte in het basisonderwijs en rondde in 2010 de masteropleiding ‘Cultuur, Cognitie en Educatie’ af aan de Rijksuniversiteit Groningen. (Anouk Bodenstaff)

Historisch bewustzijn op de basisschool. Geschiedenis voor groep 1 tot en met 8 │ ISBN 978 90 23251514 │ Paperback │ 200 pagina’s │ Koninklijke van Gorcum │ januari 2018

 

Sterke rekenaars

Het sterkste punt van Sterke rekenaars in het basisonderwijs is misschien wel de tabel op pagina 12, waarin Suzanne Sjoers heel overzichtelijk op een rijtje zet, hoe je welke leerlingen kunt helpen. Circa twintig onderwijsaanpassingen staan onder elkaar, variërend van ‘plusmateriaal behorend bij de rekenmethode’ tot ‘rolmodel’. Een creatieve rekenaar (en ja, wat ze precies verstaat onder een goede, een snelle en een creatieve rekenaar heeft ze dan al uitgelegd) krijgt bijvoorbeeld plusjes bij vrijwel alles, behalve toepassen in vergelijkbare situaties en voorwaardelijk pluswerk; een snelle rekenaar behoeft volgens Sjoers geen instructie voor het aanleren van Cito-taal, maar heeft wel baat bij compacten van de oefenstof. Natuurlijk bevat het boekje vervolgens veel praktische handvatten want hoe doe je dat dan? In krap 150 bladzijden zet Sjoers veel theorie- en praktijkkennis bij elkaar. Minpuntje is misschien dat ze vrij achteloos uitgaat van de groei- en fixed mindset waar wel kanttekeningen bij te maken zijn. Maar wie meer- of hoogbegaafden in zijn klas vooruit wil helpen, kan met dit boekje prima aan de slag. Wel even doorbijten want het is – hoewel pittig geprijsd - wel heel
saai uitgegeven. (door Monique Marreveld) 

Suzanne Sjoers, Sterke rekenaars in het basisonderwijs. CPS. € 29,90.

 

Expliciete Directe Instructie (EDI)

Het model van directe instructie is op veel scholen wel bekend. John Hollingsworth en Silvia Ybarra maakten op basis van onderwijsonderzoek een nieuw model: expliciete directe instructie. Een model om lessen te verbeteren en effectiever instructie te geven. In dit boek vol voorbeelden leggen ze duidelijk uit hoe het in zijn werk gaat. De voorbeelden komen vooral uit het po, maar het boek en model zijn net zo goed bruikbaar in het vo.

cover ediAan de hand van een aantal kernprincipes nemen de auteurs ons mee langs de onderdelen van een ideale les, van lesdoel naar zelfstandige verwerking (let op, de afsluiting komt in dit model voor het zelfstandig verwerken). Belangrijkste tactiek volgens de auteurs zelf is controleren of leerlingen het begrijpen. Dat komt gedurende de hele les terug, bijvoorbeeld leerlingen te vragen een definitie te geven of voorbeelden te bedenken. Ook opvallend is de grote hoeveelheid interactie in het model en de voorbeelden. Een aantal, ondertussen veel gehoorde, aanpakken komen voorbij, zoals de wisbordjes om van iedereen een antwoord te zien en de beurtenstokjes om willekeurig beurten te geven.

Het boek sluit af met een overzichtje van de wetenschappelijke onderbouwing van het model, per hoofdstuk uit het boek. Een overzichtelijk en duidelijk boek als je jouw lessen en instructie een boost wilt geven. (door Eline Geus)

John Hollingsworth & Silvia Ybarra, Expliciete Directe Instructie: tips en technieken voor een goede les, Huizen: Uitgeverij Pica, 2015. €24,95

talentgerichte ontwikkeling op de basisschoolTalentgerichte ontwikkeling op de basisschool

Aan de basis van dit boek ligt het onderzoeksprogramma TalentenKracht van de Rijksuniversiteit Groningen, waarover in Didactief veel geschreven is. Talentontwikkeling bij wetenschap en techniek staat daarin centraal. Dit boek bundelt de praktische aanbevelingen en handreikingen uit de onderzoeken in een overzichtelijk geheel. 
Het boek is geschreven vanuit een dynamische visie op leren en ontwikkelen. Die visie wordt uitgelegd in de eerste hoofdstukken van het boek. Daarin wordt de dynamische visie vergeleken met de grote leertheorieën, zoals het cognitivisme en behaviorisme. Ook talent bekijken de auteurs met een dynamische blik. Leren verloopt niet in een rechte lijn. Ze beschrijven dat talentontwikkeling en leren plaatsvinden in een zogenoemde talentdriehoek van leerling, leerkracht en de taak. Deze drie componenten worden vervolgens in de volgende hoofdstukken beschreven. Onderwerpen zoals nieuwsgierigheid, exploratie en redeneren van de leerling komen aan bod vanuit theorie en praktijkvoorbeelden. Bij de leraar gaat het bijvoorbeeld over vragen stellen en talentmomenten herkennen. Aspecten van de taak zijn bijvoorbeeld de mogelijkheden die de taak biedt en hoe de leraar er adaptief mee omgaat.
 Het boek sluit af met een hoofdstuk over observeren met de talentdriehoek. Hierin wordt uitgelegd hoe je interacties in de talentdriehoek kunt transcriberen en coderen als je er zelf een onderzoek naar wilt uitvoeren. Ook worden bijvoorbeeld verschillende niveaus van redeneren uitgelegd, zodat je de observaties kunt duiden.

Het boek biedt kortom een diepgaand beeld van talentontwikkeling en hoe je dit op de basisschool kunt stimuleren. Op de website van TalentenKracht vindt je bijbehorende materialen en filmfragmenten. (door Eline Geus)

Herman Veenker, Henderien Steenbeek, Marijn van Dijk & Paul van Geert. Talentgerichte ontwikkeling op de basisschool: een dynamische visie op leren en onderwijzen. Uitgeverij Coutinho, 2017.

Trainingskaarten effectieve leerstrategieën

Twijfel je hoe je jouw leerlingen leerstrategieën kunt laten oefenen? Met dit pakketje kaarten kun je meteen aan de slag in de klas, van de bovenbouw van het po tot onderbouw vo en van groepjes tot individueel. De auteurs onderscheiden 14 leerstrategieën, zoals herhalen en jezelf motiveren, en maakten bij elke strategie meerdere kaarten. Op elke kaart staat een oefening bij de betreffende strategie. De meeste opdrachten gaan over het opschrijven of delen van je ervaring met het onderwerp en elkaar tips geven. Zo luidt een van de opdrachten bij de strategie ‘omgeving organiseren’ om elkaar te vertellen waar je thuis huiswerk maakt en hoe die plek eruit ziet. Bij de strategie ‘herhalen’ wordt gevraagd hoe je feitjes leert en elkaar hierover te vertellen en tips te geven. Op één van de vijf introductiekaarten staat een overzicht van het aantal kaarten en wat voor soort opdracht erbij hoort (iets opschrijven, vertellen, opzoeken of maken). De introductiekaarten bevatten heel minimale achtergrondinformatie. Dit houdt het wel lekker praktisch, het draait vooral om de kern: de strategiekaarten. Meer ideeën en uitleg kun je vinden op de bijbehorende website of in het boek ‘Effectiever leren met leerstrategieën’. (door Eline Geus)

 Pieternel Dijkstra, en Petra Bunnik, Trainingskaarten Effectieve Leerstrategie. Amsterdam: Boom Uitgevers. €25.95

waarderend lerenWaarderend leren

Zin in een boek dat eens niet (vooral) over de cognitieve kant van het onderwijs gaat? Kijk dan eens naar Waarderend leren in het voortgezet onderwijs. Hierin komen vragen zoals 'hoe geef je leerlingen zelfvertrouwen en motivatie?'en 'hoe zorg je voor meer plezier op school?'aan bod. Denk ook aan het creëren van een groeimindset en een positief groepsklimaat. Elk hoofdstuk begint met een stuk theorie, afsluitend met een korte samenvatting. Daarna volgen korte tips en vragen per onderwerp uit het hoofdstuk, die erg duidelijk zijn vormgegeven. Een aantal hoofdstukken sluit af met een interview met een leraar uit het vo of een leerling. Achterin staat een handig overzicht van alle werkvormen uit het boek. Het boek gaat, volgens de auteurs, uit van de positieve psychologie en door de onderwerpkeuze en vormgeving laat het ook een opgewekte indruk achter op de lezer. (door Eline Geus)

Annechein van Buurt, Eefje Teeuwisse,& Nina Timmermans, Waarderend leren in het voortgezet onderwijs. Uitgeverij Pica. 2017

 

de gidsDe Gids: Over begaafdheid in het basisonderwijs.

Ben je, bijvoorbeeld als leerkracht, ib’er, of remedial teacher, op zoek naar theoretische kennis en tips over hoe je het onderwijs aan je begaafde leerlingen vorm kunt geven? In ‘De Gids: Over begaafdheid in het basisonderwijs’ vind je beide. Verschillende wetenschappers en specialisten leveren een bijdrage.
In het eerste deel wordt het begrip begaafdheid geduid en worden de onderwijsbehoeften van begaafde leerlingen beschreven. Concepten als dynamisch testen, motivatie en sociaal-emotionele ontwikkeling komen aan bod. Ook is er ruimte voor een psychologisch perspectief, zoals de uiteenlopende profielen van begaafde leerlingen. Van ‘succesvol autonoom’ tot de ‘risicoleerling’. Deel twee is gericht op het vormgeven en geven van onderwijs aan begaafde leerlingen. Er wordt onder andere aandacht besteed aan het ontwikkelen en stimuleren van creativiteit, compacten van lesstof en passend klassenmanagement. Zo beschrijft onderwijsadviseur Jan Kuipers hoe een leraar leerbehoeften kan leren zien, begrijpen en er passend op kan reageren. Het laatste deel van het boek is getiteld ‘dubbel bijzonder’. Het gaat over begaafdheid in combinatie met bijvoorbeeld dyslexie of een autismespectrumstoornis. Denk hierbij aan tips voor signaleringsinstrumenten en interventies.
‘De Gids: over begaafdheid in het basisonderwijs’ is kortom een handig boek op zoek bent naar theoretische duiding, maar ook als je behoefte hebt aan concrete handvatten. (door Veerle Straatman)

Eleonoor van Geverven (Red.), De Gids: Over begaafdheid in het Basisonderwijs. Nieuwolda: Leuker.nu BV. 2016.

Mind the map

Mindmaps, thinking maps, concept maps, de maps vliegen je om de oren in dit boek. Allerlei verschillende manieren om leerstof visueel en schematisch weer te geven worden uitgelegd. In hoofdstuk één zet de auteur, heel erg kort, een aantal belangrijke theorieën uiteen om ons uit te leggen waarom we al die maps zouden moeten uitproberen in de klas. Denk aan de Cognitive Load Theory en de Dual Coding Theory, maar dan uitgelegd op ongeveer twee bladzijdes per stuk. Ook het belang van notities maken tijdens de les komt aan bod, gepaard met een boel literatuurverwijzingen.
In elftal hoofdstukken komen vervolgens de verschillende technieken om notities te maken aan bod. Steeds wordt kort behandeld: wat is het, hoe werkt het, wat is de kracht, hoe kan het digitaal, en hoe gebruik je het in de klas?. Er worden zelfs handvatten gegeven om de schema’s te evalueren, zoals een scoring rubriek om mindmaps te beoordelen. (door Eline Geus)

Tommy Opgenhaffen, Mind the map: krachtige tools om leren in beeld te brengen. Tielt: Lannoo Campus, 2015. €24,95

cover Effectieve didactiekEffectieve didactiek

Het boek ‘Effectieve didactiek’ is, volgens de auteur, gebaseerd op bevindingen uit onderzoek van Marzano en Hattie, en onderzoek over het brein. Het is opgebouwd uit twee onderdelen: het fundament met voorwaarden om te kunnen leren, en effectieve didactieken.

Voorafgaand aan het eerste hoofdstuk vinden we al een schema, met alle effectieve didactieken uit het boek: een overzichtelijke samenvatting.

De hoofdstukken worden steeds kort ingeleid en sluiten ook af met een samenvatting. Ze zijn overigens erg kort, ongeveer 12 pagina’s per hoofdstuk. Dit maakt het boek kort en bondig, maar kan ook de vraag opwekken of het compleet is. 

In het eerste deel komen onderwerpen zoals de effectieve leraar, orde houden, motivatie en reflectie aan bod. Grote onderwerpen, waarvan een aantal onderdelen wordt besproken. Het lijkt niet altijd compleet te zijn, maar dat is bij onderwerpen zoals klassenmanagement en motivatie wellicht ook niet mogelijk in zo’n kort bestek. Ook schoolfactoren, zoals opbrengstgericht werken en de schoolleider, komen voorbij.

Het tweede deel gaat over didactiek, ingedeeld per lesfase. Broesder onderscheidt de fases van reproductie, inzicht en analyse, en toepassing. In de reproductieve fase behandelt hij hoe je begrippen en vaardigheden kunt aanleren. Begrippen leer je bijvoorbeeld door associëren, betekenis opbouwen met onder andere afbeeldingen, en schematiseren in mindmaps. Bij het hoofdstuk vaardigheden gaat het vooral over de inzet van stappenplannen. In het hoofdstuk over toepassen gaat het niet verder dan een beschrijving van typen opdrachten, zoals samenwerkend leren en opdrachten op het internet.
Het boek sluit af met een hoofdstuk over ICT en twee uitgewerkte voorbeelden van lessen. (door Eline Geus)

Remco Broesder, Effectieve didactiek. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.

Is nergens ergens?Is nergens ergens?

Filosoferen met kinderen is hip, maar niet makkelijk. Het boekje ‘Is nergens ergens?’ van filosofe en kunstenaar Iris van der Graaf kan je helpen om een filosofisch gesprek op te starten in het basisonderwijs. Onderwerpen als het onderscheid tussen jongens en meisjes, leven als een dier en natuur komen aan bod. Maar ook vragen zoals bestaat God? en wat gebeurt er als iemand doodgaat? gaat ze niet uit de weg. In de meeste hoofdstukjes beschrijft Van der Graaf hoe verschillende filosofen erover denken, zonder een eigen oordeel uit te spreken. Dat alles op twee bladzijdes per onderwerp en in begrijpelijke taal, geschreven voor kinderen. Het leent zich dus prima om stukjes uit voor te lezen. Ongetwijfeld zijn er daarna kinderen die willen reageren.

Het boek is bovendien kunstig geïllustreerd en van handzaam formaat. Kinderen kunnen het boek ook prima zelf lezen. (door Eline Geus)

Iris van der Graaf, Is nergens ergens? Verhalen over filosofen en hun ideeën. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds. €17,95

 

in 7 stappen naar zinvol lerenIn 7 stappen naar zinvol leren

‘Als leren zin heeft, dan heb je zin om te leren’. Deze uitspraak staat centraal in ‘In 7 stappen naar zinvol leren’. Auteur en theaterdocente ‘Chantal Trigallez beschrijft hoe je jongeren kunt helpen hun droom te vinden en hen helpt om deze na te streven. Hiervoor heeft ze zeven stappen uitgewerkt, uiteenlopend van de omgeving naar zelfverwezenlijking. Haar boek begint bij het eindresultaat, zelfverwezenlijking, en gaat steeds een stapje terug. Zo houd je steeds het doel voor ogen en merk je stapje voor stapje hoe je daar kunt komen. Om de jongere zelfverwezelijking te laten bereiken kun je hem of haar bijvoorbeeld helpen bij het ontdekken van zijn of haar droom en een plan op te stellen om dit te bereiken. Belangrijk is steeds het onderlinge vertrouwen tussen de leraar en leerling, jezelf mogen zijn en je kwetsbaar op mogen stellen. Niet alle hoofdstukken zijn uitgebreid uitgewerkt, maar samen bieden ze een compleet stappenplan waarmee je als leraar of mentor een jongere goed kunt helpen. (door Eline Geus)

Chantal Trigallez, In 7 stappen naar zinvol leren. Houten: Lannoo Campus. €19,99

Kleine kunstenaarsKleine kunstenaars

Kleine kunstenaars is een dun maar stevig boekje met een aantal kunstopdrachten die vooral over de modernere kunst gaan. Denk aan Jackson Pollock, Karel Appel en Andy Warhol. De tekst en opdrachten in het boek zijn gericht aan kinderen. Ook de onderwerpen zullen hen aanspreken. Zo is er een hoofdstuk ‘Speelgoed of kunst?’ waarbij kunst van Lego en de ballonnendieren van Jeff Koons centraal staan. Verderop krijgen kinderen de vraag: is dit kunstwerk gemaakt door een kleuter of kunstenaar? Het boekje is geschikt voor thuis en in de klas. (door Eline Geus)

Lotte de Haan & Vera van Noort, Kleine kunstenaars: een educatieve reis door de wonderlijke wereld van kunst. Uitgeverij Blurb, 2014

basisontwikkelingBasisontwikkeling voor peuters en de onderbouw

Wil je meer doen met spel en thema’s in je klas? Dan is Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw wellicht een boek voor jou. Basisontwikkeling is een aanpak voor onderwijs aan jonge kinderen van 3 tot 8 jaar. Het is een vorm van Ontwikkelingsgericht onderwijs. In de aanpak staat betekenis onderwijs via spel centraal. Maar hoe doe je dat? Daar biedt dit boek een reeks handvatten voor. Geïllustreerd met een heleboel voorbeelden, inclusief fotootjes, zodat je het meteen voor je ziet. In het boek komen onder andere kenmerken van spel en spelbegeleiding aan bod, thematiseren en gesprekken voeren aan bod. Ook lees-, schrijf- en rekenactiviteiten komen aan bod. Tot slot komt de rol van de volwassene aan bod, bijvoorbeeld bij het inrichten van de speel- leeromgeving en het plannen. Er is ook aandacht voor het omgaan met verschillen. Dit boek is geschikt voor leraren in groep 1, 2 en 3 en voor de kinderopvang. (door Eline Geus)

Frea Janssen-Vos & Levineke van der Meer, Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw. Koninklijke van Gorcum. 2017.

 

Taalvaardigheid

TOS compleet

In elke klas kampen gemiddeld twee kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Daarmee is TOS een van de meest voorkomende uitdagingen waar een leraar mee geconfronteerd wordt. Taalontwikkelingsstoornissen in de klas, praktische handelingsadviezen en tips van Bernadette Sanders bied je de gelegenheid je goed in de problematiek te verdiepen. Niet alleen technisch – wat is TOS, hoe kun je gedrag van een kind of jongere observeren en interpreteren – maar ook pedagogisch: welke invloed heeft TOS op de totale ontwikkeling van een kind en hoe kun jij daarbij zo goed mogelijk ondersteunen?

Het boek bevat praktische adviezen en tips voor leraren basis- en voortgezet onderwijs, steeds handig aangegeven met een lichtbolletje. Ook geeft Sanders veel leerlingen met TOS een stem in haar boek, in blauwe kadertjes worden zij geciteerd en vat de auteur de kern van hun boodschap nog even samen. Het boek bevat een uitgebreide literatuurlijst en er hoort en website bij (wachtwoord in het boek) met downloadbare materialen. (Door Monique Marreveld)

Bernadette Sanders, Taalontwikkelingsstoornissen in de klas. Praktische handelingsadviezen en tips. Uitgeverij Lannoo Campus. € 24,99

Hulpwaaier TOS

Een taalontwikkelingsstoornis, het krijgt tegenwoordig steeds meer aandacht. Zo ookhulpwaaier tos met deze Hulpwaaier TOS van Pica en Kentalis. In deze compacte waaier beschrijft auteur Jet Isarin eerst wat een TOS is en wat het verschil is met een taalachterstand. Daarbij komt ook het brein aan bod. Bondig komen vervolgens de signalen en kenmerken van een TOS aan bod. Er wordt ook aandacht besteedt aan meertaligheid en de misverstanden die daarbij leven. De waaier biedt daarnaast tips voor thuis, het onderwijs en voor stage en werk. In de laatste sectie zijn ook bronnen te vinden om je verder te verdiepen in het onderwerp of om hulp te krijgen. De waaier is daarmee een compact en compleet hulpmiddel voor leraren en intern begeleiders van leerlingen met een (vermoeden van een) TOS. (door Eline Geus)

Jet Isarin, Hulpwaaier TOS: tips en strategieën bij de hand. Kentalis en Pica. €14,95

 

DigiTaalDigiTaal

Digitale middelen inzetten in het talenonderwijs wordt een stuk makkelijker met het boek ‘Digitaal’. De auteurs geven een 50-tal digitale werkvormen om in te zetten in de les Nederlands of het vreemdetalenonderwijs. Voorin het boek staat een handig schema waarbij je per werkvorm kunt zien welke vaardigheden aan bod komen en hoe lang de voorbereiding en de les duren. Voordat de werkvormen aan bod komen, stuiten we op het hoofdstuk over theorie, dat helaas begint met de mythe van de meervoudige intelligenties van Gardner. Het blijken uiteindelijk maar vijf bladzijdes theorie te zijn, gevolgd door wat informatie over klassenmanagement en afspraken in de klas. Vrij belangrijk als je leerlingen in groepjes en met tablets en dergelijke gaat laten werken. Dan de werkvormen. Die zijn steeds op twee bladzijdes beschreven, wat je een snel en overzichtelijk beeld geeft. Ze zijn ingedeeld in vijf categorieën: tekst, beeld, audio, film en (inter)actief. Ook is per werkvorm te zien welke vaardigheden aan bod komen, denk aan woordenschat, lezen en gesprekken voeren. Een voorbeeld in de categorie beeld is het maken en raden van close-ups. Van welk voorwerp is dit een close-up? ‘Digitaal’ is kortom een handig boek voor wie op zoek is naar verrassende werkvormen met digitale middelen. (door Eline Geus)

Masja Mesie, Guus Perry & Patricia Rose, DigiTaal: werkvormen voor het talenonderwijs. Bussum: Uitgeverij Coutinho, 2017. €24,50

pen heeft iets te vertellenMijn pen heeft iets te vertellen

Verhalen schrijven of onderwijzen hoe je dat doet, dat is geen makkie. De lessen uit het boek ‘Mijn pen heeft iets te vertellen’ bieden een stevige houvast. Het boek is ontstaan vanuit het leernetwerk Schrijven kun je leren met onder andere leraren en lerarenopleiders van hogeschool Iselinge. Het lesmateriaal dat hierin ontwikkeld is, vind je terug in dit mooi vormgegeven boek. Het boek start met wat literatuur over het schrijfonderwijs. Vervolgens volgt een leerlijn van schrijfvaardigheid voor de groepen 4 tot en met 8, op de onderdelen wie (personages), wanneer (tijdsaanduidingen) en waar (plaatsbepalingen). Het boek bevat ook concrete tips om de motivatie voor de schrijfopdrachten te stimuleren. Na een stuk of dertig pagina’s volgen dan per groep de lessen. De lessen zijn geïllustreerd met mooie foto’s, overzichtelijk opgebouwd en bevatten ook voorbeeldvragen. Voor de lessen is er digitaal lesmateriaal voor op het digibord te vinden op de site.  Dit langwerpige boek is niet alleen een interessant en praktisch boek, maar is ook erg mooi met gekleurde pagina’s en grote foto’s. Een plezier om door te bladeren en een leuke les uit te kiezen. Op de site is naast het lesmateriaal ook het boek te downloaden. Wil je het boek liever in handen hebben? Doe dan mee en win een exemplaar! (door Eline Geus)

Eric Besselink & Eline Seinhorst, Mijn pen heeft iets te vertellen: lesactiviteiten verhalen schrijven voor midden- en bovenbouw, Doetinchem: Iselinge Hogeschool

Even snel taal en spelEven snel taal en spel

In dit dunne boekje van Stichting Taalvorming vind je korte cooperatieve werkvormen voor onder andere het taalonderwijs. Er staan werkvormen in voor zowel de onder- als bovenbouw van de basisschool. Op een creatieve manier werk je aan onderdelen zoals woordenschat, concentratie en uitgestelde aandacht. Op onze website vind je een aantal voorbeelden: beeldende kunst spel, begeleide associatie, vragen stellen en de vergrootglasopdracht. Heb je nog eens een kwartiertje over? Doe dan een van deze leerzame werkvormen!
Bekijk de voorbeelden: Beeldende kunstspel, Begeleide associatie, Vragen stellen, Vergrootglasopdracht.  (door Eline Geus)

Stichting Taalvorming, Even snel taal en spel: korte cooperatieve werkvormen. €15,-

Presenteren is leuk!

Zenuwen voor een spreekbeurt of presentatie, niet weten hoe je eraan moet beginnen, het klinkt velen bekend in de oren. Hoe help je een leerling hierbij? cover Presenteren = leukDit boek van Pauline van Aken zet alle aspecten van een goede presentatie op een rij, van ontspanning tot non-verbale communicatie.

Het taalgebruik in het boek is door de korte zinnen en alinea’s vooral gericht op kinderen. Moeilijke uitspraken worden gemarkeerd met een denkend poppetje: dit bespreek je het beste met je ouders of je leraar. In elk hoofdstuk staan ook een aantal opdrachten, waarbij zelfs het leerdoel beschreven is. Zo luidt de opdracht in het hoofdstuk ‘Leren omgaan met spanningen’ om zes positieve kanten van jezelf op te schrijven. Met als doel om positief te denken en meer zelfvertrouwen te krijgen. Je vindt er ook allerlei oefeningen om spieren aan te spannen en diep te ademen, alles voor minder zenuwen.

Na een ontspannende start komt de inhoud van de presentatie aan bod. Van Aken neemt ons mee langs het kiezen van het onderwerp, het opzetten en uitwerken van de inhoud naar het oefenen van de presentatie. Dit aan de hand van een hoop bullets en opsommingen, die kort en bondig beschrijven wat te doen.
Als de inhoud op papier staat, stromen we door naar het hoofdstuk ‘Aan de slag met de vorm’. Ook hier volgen weer veel bullets en tips. Van Aken zet de mogelijke hulpmiddelen op een rij en geeft tips hoe je bijvoorbeeld een PowerPoint presentatie gebruikt.

Tot slot volgen twee hoofdstukken over verbale en non-verbale communicatie. Hoe gebruik je je stem, oefeningen voor articulatie, maar ook lichaamshouding, ademhaling en oogcontact komen aan bod. Het laatste hoofdstuk vat alle tips kort samen in de presentatiechecklist. Er is zelfs een uitknipbare versie.

Al met al een toegankelijk boek dat aandacht besteedt aan alle facetten van een goede presentatie. De tips en oefeningen zijn ook voor volwassenen relevant. Toch zal je als leerkracht (of ouder) waarschijnlijk nog wel hulp moeten bieden bij het schrijven van de inhoud van de presentatie, dat onderdeel is in verhouding wat onderbelicht. (door Eline Geus)

Pauline van Aken, Presenteren is leuk! Voor kinderen van 9-12 jaar, hun ouders en leerkrachten. Amsterdam: uitgeverij SWP.

 

Goed geletterd

Het Lectoraat Geletterdheid van de Hogeschool Utrecht richt zich op de vraag of de groei van de taal- en kennisontwikkeling van kinderen kan worden bevorderd door een rijk onderwijsaanbod. Het rapport Goed geletterd vormt de neerslag van de opbrengsten van het Lectoraat in de jaren 2006 tot 2018. Goed geletterd is niet voor de nonchalante lezer: de tekst is wetenschappelijk geschreven, en enige voorkennis van taaldidactische theorieën kan toevoegen aan het begrip en de leesbaarheid van de bevindingen van het Lectoraat.

Het rapport heeft de uitkomsten van het onderzoek vertaald naar programma’s voor het basisonderwijs, de lerarenopleiding basisonderwijs, en de master Educational needs. Met deze programma’s kunnen de curricula zoveel mogelijk gebaseerd worden op de uit de onderzoek voortgekomen conclusies over geletterdheid en de rol van de leerkracht.

De programma’s, die de nadruk leggen op integrale schoolverbetering, zijn in de praktijk uitgeprobeerd en op basis van de ervaringen bijgesteld. Het eindproduct bevat onder andere een leesprogramma en aanwijzingen voor de leerkracht en de schoolleiding om het implementatieproces van het nieuwe programma aan te sturen. (door Hannah Wolff)

Het boek is helaas alleen nog in de bibliotheek verkrijgbaar.

Goed geletterd. Opbrengsten van het Lectoraat Geletterdheid 2006-2018 | A.A.M. Houtveen | 152 pagina’s | Paperback | ISBN 9789071909245 | Hogeschool Utrecht | 2018

Zie ook ons artikel over geletterdheid in zeven stappen.

 

Rekenen/wiskunde

effectief rekenonderwijsEffectief rekenonderwijs op de basisschool

Hoe verbeter je de rekenvaardigheid van leerlingen in alle groepen van de school? Marcel Schmeier schreef er een duidelijk en praktisch boek over, gebaseerd op literatuur.
Het boek opent met de verschillen tussen realistisch en traditioneel rekenen. Leer je de happenindeling of de staartdeling aan? Schmeier zet op een rij welke onderdelen werken: hoe ziet effectief rekenonderwijs eruit? Denk aan directe instructie en eerst de basisbewerking aanleren voordat je een contextsom aanbiedt. In de rest van het boek gaat hij verder in op effectief rekenonderwijs. Hoe draag je de verantwoordelijkheid geleidelijk over aan kinderen tijdens je expliciete directe instructie? Ook de overgang van concreet naar abstract en het zelf kunnen toepassen komt aan bod. Vervolgens beschrijft Schmeier uitgebreid de fasen in een rekenles, waarbij hij bijvoorbeeld veel uitlegt over het formuleren van concrete doelen. Er worden ook veel praktische werkvormen en voorbeelden beschreven, zoals een doelenchecker om je les mee af te sluiten. Op de website van het boek kun je allerlei materialen downloaden, zoals een instructiekaart, receptenkaart voor extra oefening en schema’s met leerdoelen.
Lesgeven aan zwakke en sterke rekenaars betreft een apart hoofdstuk. Schmeier legt uit hoe je om kunt gaan met niveaugroepen. Voor sterke rekenaars worden voorbeelden gegeven van vragen op verschillende niveaus: wat zijn de buurgetallen van 4? (onthouden), van welke getal zijn 3 en 5 buurgetallen? (begrijpen). En hij beantwoordt de vraag of je de leerstof voor deze kinderen nou beter kunt versnellen of verdiepen.  
Ook automatiseren heeft een apart hoofdstuk. Hierin gaat het over de leerlijn van automatiseren, het werkgeheugen en praktische werkvormen. Hij legt bijvoorbeeld het Leitnersysteem met flitskaartjes uit. Tot slot schrijft Schmeier over contextsommen en effectief rekenonderwijs op schoolniveau.
Elk hoofdstuk sluit af met een speels getekende samenvatting van 1 A4’tje. Het boek biedt een begrijpelijk, onderbouwd en praktisch overzicht van hoe rekenonderwijs eruit zou moeten zien en hoe je dit kunt bereiken. (door Eline Geus)

Marcel Schmeier, Effectief rekenonderwijs op de basisschool. Uitgeverij Pica, Uitgeverij Pelckmans Pro. 2017

voorkom ernstige rekenproblemenVoorkom (ernstige) rekenproblemen

Wat doe je als leerlingen steeds de mist in gaan met contextsommen? Een antwoord op die vraag en andere geeft de TIB tool ‘Voorkom (ernstige) rekenproblemen: 7 aanraders’ van Ceciel Borghouts. Dit dunne boekje geeft 7 aanraders, elk met voorbeelden, checklistjes, samenvatting en uitleg. Aan bod komt bijvoorbeeld het drieslagmodel, waarin de betekenisverlening, uitvoering en reflectie bij een som wordt geobserveerd. Daarnaast lees je ook over de vertaalcirkel, waarmee je leerlingen contextsommen kunt laten begrijpen. Middels korte voorbeelden wordt duidelijk hoe je deze hulpmiddelen kunt inzetten. Ook leerdoelen en rekenstrategieën komen voorbij. Kortom, niet alleen voor ib’ers maar ook voor leraren een heel bruikbaar boekje. (door Eline Geus)

Ceciel Borghouts, Voorkom (ernstige) rekenproblemen: 7 aanraders. Dordrecht: Instondo. €22,50

 

Rekenen-wiskunde & didactiek

Goed reken-wiskundeonderwijs staat of valt met de professionaliteit én het enthousiasme van de leerkrachten voor de klas. Met dit boek kunnen pabostudenten en al werkende leerkrachten hun didactische vaardigheden verscherpen en inspiratie opdoen met de vele tips en opdrachten die het boek rijk is.

Het boek is opgedeeld in thematische onderdelen. Het eerste deel, ‘De basis van het reken-wiskundeonderwijs’ is theoretisch. Hier worden theorieën uitgelegd die aan de basis liggen van de actuele rekendidactiek, waarbij de auteurs ingaan op onderwerpen zoals neurologie, functioneel rekenen, klassenmanagement en opbrengstgericht werken. Het tweede deel, ‘De rol van de leerkracht in de onderbouw, middenbouw en bovenbouw’, volgt per bouw een vast stramien: er wordt ingegaan op het curriculum, cruciale leermomenten en de rol van de leerkracht. Het laatste deel, ‘De didactiek toegepast in een project’, behandelt een casus. Er moet een rekenboek komen voor het fictieve land Sixt, waar ze een zestallig stelsel gebruiken. Dit deel is een stijlbreuk met al het voorgaande: waar de eerste delen wetenschappelijk maar vlot en concreet zijn geschreven, leest het deel over Sixt als een kinderboek. Op zeer speelse wijze wordt uitgelegd hoe de veertienjarige ‘Gijs’ een rekenboek ontwerpt voor ‘Sixters’, mannetjes met eendenvoeten, om later wakker te worden in het ziekenhuis met een hersenschudding.

Waarom de auteurs hiervoor hebben gekozen is een raadsel. De eerste twee delen (die 90% van het boek beslaan) zijn echter goed en helder geschreven, waardoor het als geheel een waardevolle aanvulling is in de boekenkast van studenten en leraren. (door Hannah Wolff)

Rekenen-wiskunde & didactiek. De rol van de leerkracht in het basisonderwijs | Peter Ale en Martine van Schaik | 367 pagina’s | Paperback |€ 44,50 | ISBN 9789046905562 | Uitgeverij Coutinho | juli 2017 

 

Pedagogiek

betrokkenheid!Betrokkenheid!

Betrokken leerlingen, dat willen we allemaal wel.  In de praktijk is het niet zo gemakkelijk. Wat extra inspiratie kan dan ook geen kwaad. In Betrokkenheid! stellen de auteurs Marzano en Pickering vier vragen centraal: Hoe voel ik me?, Ben ik geïnteresseerd?, Is dit belangrijk? en Kan ik dit?. De antwoorden op de eerste twee vragen bepalen de aandacht van een leerling, de laatste twee de betrokkenheid. Interesse kun je bijvoorbeeld opwekken door spel-achtige werkvormen, stimuleren van kleine meningsverschillen of inspelen op de eigen nieuwsgierigheid van de leerling. Bij relevantie gaat het bijvoorbeeld om persoonlijke doelen stellen of gebruiken van informatie in ‘echte’ situaties.
Betrokkenheid! is een massief handboek, compleet met opgaves en antwoorden. Verweven door elk hoofdstuk zit theorie, vragen die je kunt stellen in de klas en ook een aantal werkvormen. De auteurs geven veel suggesties voor andere boeken over praktische werkvormen. Het is jammer dat ze zelf niet wat meer werkvormen geven. Elk hoofdstuk sluit af met een ‘beoordelingsschaal’ waarin je jezelf kunt scoren op de genoemde werkvormen en technieken. Een fijne, korte manier van reflectie. (door Eline Geus)

Robert Marzano & Debra Pickering, Betrokkenheid! De sleutel tot beter leren: 16 strategieën voor in de klas. Rotterdam: Bazalt. 2016. €59,-

vitamines voor groeiVitamines voor groei

Met ruim 700 pagina´s is het geen lichtgewicht: Vitamines voor groei, ontwikkeling voeden vanuit de Zelf-Determinatie Theorie van Maarten Vansteenkiste en Bart Soenens. Gebaseerd op het theoretisch en praktisch werk van Edward Deci en Richard Ryan (die ook het voorwoord schreven) schreven de Gentse wetenschappers een handboek dat niet misstaat in de master ontwikkelingspsychologie. Zij vatten er hun eigen wetenschappelijk werk en dat van vele anderen in samen over thema’s als zelfbeheersing, ongehoorzaamheid, nieuwsgierigheid, identiteitsontwikkeling. Hoewel pittig theoretisch en te weinig toegankelijk voor de gemiddelde leerkracht of ouder, bevat ieder hoofdstuk ook een (soms meerdere) take-home boodschap. Voor wie zich wil verdiepen in alles wat met autonomie, relationele verbondenheid en competentie te maken heeft. (door Monique Marreveld)

Maarten Vansteenkiste & Bart SoenensVitamines voor groei. Leuven/Den Haag: Acco. 2015. €54,50.

passend onderwijzen coverPedagogisch vakmanschap

Van een heel andere orde dan de boeken van Anton Horeweg zijn Passend onderwijzen, Pedagogisch vakmanschap in de klas  en Passend voortgezet onderwijs, Pedagogisch vakmanschap in de klas van Peter Mol. Bundels columns zijn het eigenlijk, schrijfsels die inspireren en je soms laten nadenken over wat jij in de klas doet met ‘lastige’ leerlingen. Het boek lift mee op de aandacht voor passend onderwijs, maar spreekt zich uit tegen profielen, registraties en handelingsplannen, tegen ‘de meetbare werkelijkheid die voorgeschreven wordt’. Mol zet er zijn eigen realiteit tegenover, met decennia ervaring als leraar, directeur, orthopedagoog en directeur van een scholings- en adviesbureau. Wie die praktijkkennis waardeert, wetenschappelijk onderzoek niet mist en tijd heeft voor de verhalen van Mol, zal deze boeken waarderen. Overigens, in het deel voortgezet onderwijs noemt Mol tot slot wel enkele bronnen, onder wie…Horeweg. (door Monique Marreveld)

Peter Mol, Passend onderwijzen, Pedagogisch vakmanschap in de klas. Tielt, uitgeverij Lannoo, 2015. 22,99; Passend voortgezet onderwijs, Pedagogisch vakmanschap in de klas

stille leerling in de klasEen stille leerling in je klas

Het boek ‘Een stille leerling in je klas: De leraar als betekenisvolle andere bij kindermishandeling’ vertelt op een aangrijpende manier over kindermishandeling. Centraal staat wat je als leerkracht kunt doen. De meeste boeken over dit onderwerp gaan, volgens auteur Peter Mol, over signalering. Mol koos voor een andere insteek en kijkt vooral naar de rol van de leraar. Natuurlijk komt hierbij ook signalering aan bod. Het boek heeft als rode draad het verhaal van Paul, een man die terugkijkt op zijn jeugd waarin hij mishandeld werd. In korte hoofdstukjes komen alle facetten van het probleem aan bod. Denk aan onderwerpen zoals het gezin, corrigeren, bedplassen, hechting, passend onderwijs en contact als leraar met ouders. ‘Wees ervan overtuigd dat de leraar van doorslaggevende betekenis kan zijn voor het kind en realiseer je dat je dus een verantwoordelijkheid hebt’, zo schrijft Mol. Je kunt veel betekenen voor een mishandeld kind. Een van zijn adviezen is onvoorwaardelijke acceptatie van het kind. Daarnaast adviseert hij leraren om het kind verantwoordelijkheid te geven in opdrachten en geloven dat hij/zij het kan, maar ook beschikbaar te blijven voor het kind.
Het boek haalt geen wetenschappelijke bronnen aan in de tekst, maar weet de aandacht van de lezer goed vast te houden. De voorbeelden van Paul geven kleur en betekenis aan de informatie. (door Eline Geus)

Peter Mol, Een stille leerling in je klas: de leraar als betekenisvolle andere bij kindermishandeling. Houten: Lannoo Campus, 2017. €24,99

Zaanse Bildung

Van Curriculumvernieuwing.nu (voorheen Onderwijs 2032) zal niet iedereen enthousiast worden, maar de vraag stellen wat we leerlingen willen leren is niet verkeerd. In De Zaanse Agora doet een aantal Zaankanters (onder wie cabaretier Freek de Jonge, schrijfster Judith Koelemeijer en museumdirecteur Jan Hovers) zaanse agoraeen poging die vraag te beantwoorden in interviews die Trouw-journalist Peter Henk Steenhuis met hen hield.

De vooronderstelling van de inleiders van het boekje (onderwijsadviseur Gerard van Stralen en Erno Eskens, filosoof en programmadirecteur van de Internationale School voor Wijsbegeerte) is dat tempels (of kerken), stadions, theaters en scholen zullen blijven bestaan, wat de toekomst ook brengt. Ze zijn als het ware gegroepeerd rond het centrale plein van de stad: de agora. Daar staan ook de vier andere gebouwen waarvoor onderwijs kinderen opleidt: woningen, bedrijfs-, publieke en politieke gebouwen. Samen vormen zij de plek waar we kinderen trainen in vaardigheden die noodzakelijk zijn voor privésfeer en publieke zaak. En dat gaat verder dan de elementaire vakken: lezen schrijven rekenen en denken. In het bildungsmodel draait het volgens Van Stralen en Eskens ook om teamgeest en sportiviteit, voorstellingsvermogen, samen leven en vieren, elkaar niet kwetsen en op een goede manier beslissingen nemen. Het is dit onderwijs dat de Zaanse Agorascholen (25 scholen voor bijzonder onderwijs) die het initiatief namen voor dit boekje, nastreven.

School dient in deze visie de vorming en ontwikkeling van kinderen te ondersteunen door ze in contact te brengen met ontwikkelde mensen, ze ‘het plein over te nemen’ en ze kennis te laten maken met het leven in andere sferen. Ze helpen ‘eigen wijsheid’ te ontwikkelen, maar vanuit discipline en ambacht.  ‘Bildung is ook een zaak van bloed, zweet en tranen. Kinderen moeten enerzijds de ruimte krijgen om zelf de wereld te ontdekken, anderzijds horen ze door leraren aan de hand te worden genomen.’ Net als de cultuurpedagoog Jan Dirk Imelman in het septembernummer van Didactief, baseren de Zaankanters zich deels op de Duitse filosoof Sloterdijk en zijn boek …En denken! Bildung voor leraren waarin hij pleit voor het vrijlaten én sturen van leerlingen. Wie dat idee aanspreekt, zal veel inspiratie ontlenen aan dit boek.(door Monique Marreveld)

Anneke Bax, Marja Bruinsma, Erno Eskens en Gerard van Stralen (samenstelling en red.), De Zaanse Agora. ISVW Uitgevers, Leusden, 2015. ISBN  9789491693632. Prijs 26,95

 

Persoonlijke ontwikkeling

eerste jaar als leraarJe eerste jaar als leraar

De overgang van stagiair naar je eerste eigen klas is niet makkelijk. Hoe krijg je het voor elkaar dat jouw klas ook een goed georganiseerde, gezellige klas wordt? Tips lees je in ‘Je eerste jaar als leraar’. Het boek start bij het begin, het inrichten van de klas, en neemt je aan de hand mee langs alles waar je vooraf en tijdens het schooljaar over na kunt denken. Vooraf bedenk je welke regels en routines je in je klas wilt hebben. Wanneer mogen kinderen bijvoorbeeld naar de wc? Klassenmanagement, consequenties en lesplannen komen ook voorbij. Vervolgens gaat het boek over naar de start van het schooljaar. Hoe oefen je routines in en hoe stuur je gedrag subtiel bij? De hoofdstukken zijn kort, duidelijk en met praktische voorbeelden. Het boek behandelt daarnaast samenwerken met volwassenen, zoals de directie en ouders, en hoe je jezelf kan blijven ontwikkelen. Want na dat spannende eerste jaar, volgt een tweede jaar als nieuwe start. (door Eline Geus)

Todd Whitaker, Madeline Whitaker & Katherine Whitaker, Je eerste jaar als leraar. Rotterdam: Bazalt. 2017

zelfverzekerde leraarDe zelfverzekerde leraar

Sommige leraren hebben een soort natuurtalent, anderen moeten hun zelfvertrouwen in het vak ontwikkelen. Maar hoe doe je dat? Hoe word je een succesvolle leraar? Daar probeert het boek ‘De zelfverzekerde leraar’ antwoord op te geven. ‘Je bent goed genoeg’ en ‘Probeer de beste versie van jezelf te zijn’ zijn twee mooie quotes om een leraar met weinig zelfvertrouwen de eerste stap te laten zetten. In de hoofdstukken die volgen komen tal van facetten van het lesgeven aan bod, van lichamelijke aspecten en signalen tot een goede instructie geven. Auteur Alex Quigley gebruikt in het boek naast eigen ervaringen ook wetenschappelijk onderzoek en besteedt daarbij ook aandacht aan het onderscheid tussen begrippen die op elkaar lijken, zoals zelfeffectiviteit en eigenwaarde. Een van de hoofdstukken beschrijft signalen van stress en hoe stress positief en negatief kan werken. Ook zelfverzekerd gedragsmanagement komt aan bod, inclusief praktische tips hoe je een positief leerklimaat kunt bereiken. Het boek sluit af met een deel over het stimuleren van zelfvertrouwen bij leerlingen. Met zijn fijne toon kan dit boek onzekere leraren een stimulerend duwtje in de rug bieden. (door Eline Geus)

Alex Quigley, De zelfverzekerde leraar: ontwikkel de juiste gewoonten voor een succesvolle les. Uitgeverij Pica. €24,95

 

Wat doen goede leraren anders

Als leraar word je uitgedaagd om steeds aan jezelf te vragen: hoe kan het beter?

In dit boek geven Frans Ottenhof en Gerard Rozing, beiden leraar en medewerkers van ons zusterblad ‘Van 12 tot 18’, praktische tips voor het verbeteren van je leraarschap. Deze tips hebben ze gedestilleerd uit de lesmethodes van leraren die zij zelf erg goed vinden.
Het boek is verdeeld in 15 thema’s, zoals: onderwijs & stress, zelfstandig werken, toetsen, en de start van de les. Elk thema begint met een herkenbare observatie uit het leslokaal, met daaropvolgend praktische informatie, een werkvorm die je in de les kunt gebruiken, en een bron, zoals een onmisbaar boek of een documentaire.

Een voorbeeld uit het thema ‘de start van de les’: als werkvorm wordt een lijst gegeven met dingen die jij als leraar kunt doen om een goede gastheer te zijn. Sta je op tijd bij het lokaal? Ontvang ik de leerlingen vriendelijk en met naam? Weet ik wat ik de vorige les heb behandeld? Weet ik welke leerlingen extra aandacht nodig hebben? Met behulp van deze checklist zorg je ervoor dat je leerlingen zich welkom voelen, en dat ze duidelijk weten wat ze van de les kunnen verwachten. (door Hannah Wolff)

Wat doen goede leraren anders | Frans Ottenhof en Gerard Rozing | 208 pagina’s | Gebonden | €19,95 | ISBN 9789077866450 | Ten Brink Uitgevers | maart 2018

 

Versterk de regie van leerkracht en leerlingVersterk de regie van leerkracht en leerling

In deze TIB tool voor ib’ers leer je om leraren en leerlingen te helpen om kansen te pakken en de regie in eigen handen te nemen. Die regie bepaalt het gedrag. Het boekje legt uit wat van invloed is op het nemen van regie, denk bijvoorbeeld aan taal en perceptie. Het gaat daarbij onder andere om het stimuleren van zelfvertrouwen. Wat je daaraan kunt doen als ib’er, wordt concreet beschreven. Het boekje laat je ook jezelf vragen stellen. Zo bevat het een vragenlijst over je eigen verleden om te zien hoe dat je houding naar anderen bepaalt. Ook observatie-instrumenten en vragenlijsten voor de signalering en spelletjes om regiefuncties te stimuleren komen aan bod.

Elena & Karina Carmona van Loon, TIB tool: Versterk de regie van leerkracht en leerling, 8 aanraders. Instondo, 2017.

 

sociale veiligheid in schoolSociale veiligheid in school

Dit boek is geschreven voor het basisonderwijs vanuit de Wet sociale veiligheid op school. Hoe bereik je die sociale veiligheid? Hoe kijk je verder dan anti-pestprotocollen en gedragsregels? Allereerst volgt een uitleg van begrippen zoals pesten, sociaal-emotioneel leren en burgerschap. Cyberpesten bestrijkt zelfs een heel hoofdstuk. Achterliggende wetenschappelijke theorieën zoals opvoedingsstijlen en gehechtheid komen ook aan bod. Vervolgens beschrijven de auteurs hoe je sociale veiligheid kunt opvouwen, startend bij de visie en eindigend bij signaleren en handelen. Hierbij volgen een aantal praktijkvooreelden. In het hoofdstuk implementatie worden er steeds aanbevelingen en valkuilen beschreven, wat het verhaal concreet maakt. Het boek sluit af met een aantal leerlijnen. (door Eline Geus)

Cathy van Tuijl & Ingrid F. Zijlstra, Sociale veiligheid in school. Pica & Saxion, 2017.

aan bod. (door Eline Geus)

Elena & Karina Carmona van Loon, TIB tool: Versterk de regie van leerkracht en leerling, 8 aanraders. Instondo, 2017.

 

Schoolleiders en management

De toekomst van intern begeleiders

Luc Greven was intern begeleider in het (voortgezet) speciaal onderwijs en docent en directeur van het Seminarium voor Orthopedagogiek. In De toekomst van de intern begeleider bespreekt hij interne begeleiding in hoofdstukken zoals ‘De geschiedenis van de IB’er’, ‘De 5 vormen van interne begeleiding’ en ‘Sporen van de school van de toekomst.’ Het doel van deze opzet is om interne begeleiding te begrijpen in de historische, organisatorische en onderwijskundige context, zodat hij in het laatste hoofdstuk kan ingaan op de toekomst van de IB’er. Hij doet dat aan de hand van drie scenario’s: geen interne begeleiders, interne begeleiding in de klassieke school, en interne begeleiding in de school als leergemeenschap.

Voor intern begeleiders en hun schoolleiders, voor schoolbegeleiders en voor de leiding van samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs. (door Hannah Wolff)

De toekomst van de intern begeleider | Luc F. Greven | 160 pagina’s | Gebonden | € 29,95 | ISBN 9789463170918 | Instondo | 2017

 

Toekomstbewust leiderschap

Met boeken over leiderschap kun je een flinke boekhandel vullen. In die overvloed van literatuur biedt dit boek echter een onderbelicht perspectief: dat van onderzoekers en wetenschappers. Zij schrijven niet over de acties van de leider als individu maar over het systeem waarin de leider opereert: een systeem dat er binnen elke culturele context anders uitziet, wat de vorm van leiderschap weer beïnvloedt.

Het boek bevat zestien hoofdstukken van auteurs die de impact van beleidsmakers en schoolleiders op de kwaliteit van onderwijs onderzoeken in de Verenigde Staten, Ontario, Maleisië, Hongkong, Rusland, Singapore en Australië. De onderwerpen lopen uiteen van onderwijsinnovatie in Ontario en opleidingsprogramma’s in Australië tot leiding geven aan toekomstige pedagogiek. De hoofdstukken zijn uiteindelijk meer vergelijkend dan dat ze een overkoepelend verhaal belichten, ondanks de gedeelde nadruk op culturele aspecten en invloeden. Door de spreiding van onderwerpen laat het boek zich niet enkel van kaft tot kaft lezen, maar kun je als lezer ook kiezen voor het lezen van losse hoofdstukken. (door Hannah Wolff)

Toekomstbewust leiderschap. Wereldwijde perspectieven op leren en leiderschap | vertaald door Thusana Talen i.s.m. dhr. P. Beens | Alma Harris en Michelle S. Jones, Leading futures – Global perspectives on educational leadership | 272 pagina’s | Gebonden | € 39,95 | ISBN 9789079336203 | Uitgeverij OMJS in samenwerking met Stichting de Brink | 2017

Wie maken het onderwijs?

Nu Curriculum.nu aan de slag is, realiseer je weer: auteurs van lesmateriaal hebben een grote invloed op het onderwijs. In het boek Wie maken het onderwijs? komen veertien schoolboekenschrijvers aan het woord over hun werk, hun werkwijze, en hun ideeën over leermiddelen en het gebruik daarvan in het onderwijs.

In 22 korte hoofdstukken gaan de auteurs in op uiteenlopende onderwerpen, zoals de eisen die gesteld worden aan leermiddelen, de praktische en zakelijke kant van het auteurschap en het schrijven van een goede lestekst. Aan het eind van het boek zitten enkele bijlages. In de test ‘Wat voor educatieve auteur ben jij?’ kun je als lezer door middel van een korte vragenlijst je auteurschap testen in de categorieën redacteur, vakauteur, conceptauteur en toevallige auteur. Daarna volgt het handige ‘Op welke vragen wil je antwoord?’, waarin vragen zoals ‘Hoe ga je om met feedback?’, ‘Hoeveel inbreng heeft een auteur?’ en ‘Wat leer je van het contact met de doelgroep?’ worden gekoppeld aan de paginanummers waarin de professionals deze vraag behandelen.

Interessant voor iedereen die interesse heeft in de productie van lesmateriaal of wie overweegt zelf onderwijsauteur te worden. (door Hannah Wolff)
 

Wie maken het onderwijs? Teksten om van te leren | Jip Kruis (red.) | 169 pagina’s | Paperback |   € 19,90 |  ISBN 9789078857082 | Schoolvoorbeeld | januari 2015

Nee, dan Finland!

Leraar Nederlands en onderwijsjournalist René Leverink zoekt in Nee, dan Finland! naar de kracht van ons onderwijs. Is het klassikaal onderwijs, of individuele ontwikkeling? Wel of niet vernieuwen?

Om een antwoord op deze vragen te kunnen geven gaat Leverink in korte hoofdstukken te rade bij onderwijskenners zoals classicus Piet Gerbrandy, oud-minister van Onderwijs Jos van Kemenade en de oud-vicevoorzitter van Beter Onderwijs Nederland, Presley Bergen. (Anders  de titel doet vermoeden, gaat Leverink niet in op het cliché van onderwijsparadijs Finland, maar blijft hij bij de Nederlandse ontwikkelingen.) In de ervaringen van zijn gesprekspartners zoekt Leverink naar overeenkomsten en patronen, waaruit hij probeert te destilleren wat er goed en bijzonder is aan het onderwijs in Nederland. De conclusie is eenduidig: onze kracht zit hem in de cruciale rol van de leraar.

Nee, dan Finland! is een vlot geschreven boekje vol waardevolle ervaringen van bekende en minder bekende Nederlanders die met het onderwijs te maken hebben. (door Hannah Wolff)

Nee, dan Finland! De kracht van ons onderwijs | René Leverink | 168 pagina’s | Gebonden | €12,95 | ISBN 9789077866467 | Ten Brink Uitgevers | maart 2018

 

Druk druk druk: slimmer organiseren in het onderwijs

Werkdruk is weer erg actueel. Zoemt het ook op jouw school rond? Het boekje ‘Druk druk druk’ kan jou als leidinggevende wellicht helpen. Het beschrijft hoe je werkdruk kunt herkennen en verlichten. Dit wordt bekeken voor de vier niveaus: de werknemer, het lerarenteam, de school en de omgeving.
Druk druk drukIn het hoofdstuk over de werknemer schrijft Annemieke Schoemaker over de symptomen van stress en burn-outs en over overlevingsstrategieen die mensen inzetten. Handig zijn de tips hoe je als schoolleider in de verschillende stadia van stress en burn-out kunt ingrijpen. Er wordt ook aandacht besteed aan werkdruk in de verschillende levensfasen van leraren. Wat bij een oudere leraar stress veroorzaakt, hoeft bij een jongere leraar geen centje pijn te veroorzaken.

In het korte hoofdstuk over het team gaat het over de teamcultuur en hoe je die kunt veranderen. Die cultuur wordt elders in het boek ook op schoolniveau bekeken. Er is aandacht voor de schoolcultuur, de taken van de school en de verantwoording. Is het nodig om aan al die uitjes, speciale dagen en niet-lesgebonden taken vast te houden? Ook wordt aan de kaak gesteld hoe je als schoolleider op kwaliteit kunt sturen, zonder leraren meer werkdruk en stress te bezorgen. Schoemaker benoemt ook even kort het vergaderen en e-mail beantwoorden, maar gaat daar niet teveel op in. Meer aandacht is er voor hoe je als schoolleider de werkdruk vanuit het lesgeven zelf kunt verlichten en hoe het taakbeleid en de bureaucratie daarbij een rol spelen.

Ook de eisen die aan de school gesteld worden, veroorzaken werkdruk. In het hoofdstuk ‘De omgeving’ beschrijft Schoemaker de pijnpunten en geeft praktische tips. Denk aan de toetscultuur, de verschillende belangen in de school, en het toezicht.

Het boekje sluit af met een kijkwijzer, overgenomen uit een onderzoek van CNV Onderwijs, om als schoolleider de werkdruk op de verschillende niveaus vast te stellen. Dit onderzoek wordt overigens vaker aangehaald. Een kijkje achter in het boek leert ons dat Schoemaker adviseur bij CNV is. Dat verklaart de ‘sluikreclame’. Hetzelfde geldt voor de verwijzingen naar Stichting LeerKRACHT, ook daar is Schoemaker werkzaam.

Samengevat is ‘Druk druk druk’ een compleet boekje met veel concrete voorbeelden voor de schoolleider die aan de slag wil met de werkdruk op zijn of haar school. (door Eline Geus) 

Annemieke Schoemaker. Druk druk druk: slimmer organiseren in het onderwijs. Huizen: Uitgeverij Pica.

van wie is het kindOnderwijsvrijheid in perspectief

‘Het is toch onze school?!’ Dat kreeg de gereformeerde onderwijzer David van Wijck (1849-1927) te horen van ouders als zijn lessen weer eens te ver afweken van de Bijbelse leer. We vinden hem in het boek over onderwijsvrijheid in Nederland van John Exalto, docent historische pedagogiek aan de VU. Zijn boek mag dan Van wie is het kind heten, zijn centrale betoog gaat over de vraag van wie nu precies de school is: van de staat, het schoolbestuur, de geloofsgemeenschap, de leraren of de ouders? Waar hebben we het precies over als we spreken over onderwijsvrijheid? En wat is er in 1917 met artikel 23 precies bekrachtigd? Om dat goed te begrijpen start Exalto zijn geschiedschrijving een eeuw eerder, begin negentiende eeuw, toen onderwijs een zaak en zorg van de overheid werd. De auteur lardeert zijn verhaal met diverse casussen en discussies. Hij richt zich daarbij vooral op de orthodox-protestanten, ‘als aanvoerders van de schoolstrijd’, omdat juist de botsingen tussen deze richting en de staat duidelijk maken dat Nederland nu ook weer niet het land van onbeperkte onderwijsvrijheid is. Met als hedendaags voorbeeld de discussie over acceptatieplicht voor scholen. (door Bea Ros)  

John Exalto, Van wie is het kind? Twee eeuwen onderwijsvrijheid in Nederland. Amsterdam, Balans, 2017.

Lef om te luisteren

Hoe kun je leerlingen een stem geven en hen meer betrekken bij het onderwijs? Het boek Lef om te luisteren van Russell Quaglia en Michael Corso biedt handvatten. In het eerste deel besteden de auteurs aandacht aan luisteren naar de leerling. Ze lichten het door hen ontwikkelde aspiratiemodel toe. Eigenwaarde, betrokkenheid en doelbewustzijn zijn de basisprincipes. Ook wordt de My Voice-vragenlijst toegelicht. Dit instrument, met vragen voor leerlingen over de drie basisprincipes, is ook door de auteurs ontwikkeld en bedoeld om de stem van leerlingen (van primair hoger onderwijs tot hoger onderwijs) te laten horen en daarvan te leren als onderwijsprofessional.

cover lef om te luisterenHet tweede deel gaat over leren luisteren en leren van het luisteren naar de leerlingen. De drie basisprincipes worden gekoppeld aan acht condities voor betekenisvol leren, zoals erbij horen en durven handelen. De hoofdstukken bevatten veel aparte tekstblokken met bijvoorbeeld zelftestjes voor leraren, actiepunten, reflectiepunten, voorbeelden, of uitwerkingen van lesactiviteiten (voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs).

Deel drie gaat over leiden. Verschillende ideeën over leiderschap passeren de revue. Leerlingen kunnen, volgens de auteurs, naarmate ze opgroeien, steeds beter over hun toekomstwensen beslissen en ernaar handelen. Uitgaande van die visie wordt er bijvoorbeeld aandacht besteed aan mogelijke samenwerking tussen professionals en leerlingen.

Al met al daagt het boek uit het lef te hebben om te luisteren naar aspiraties van leerlingen en daar, schoolbreed, in de praktijk mee aan de slag te gaan. (door Veerle Straatman)

Russel. J. Quaglia en Michael J. Corse. Lef om te luisteren. Met leerlingen werken aan de kwaliteit van onderwijs. Huizen: Uitgeverij Pica, 2017. €27,95

Nieuwkomers op school

Voor elke school die te maken krijgt met nieuwkomers is er nu een praktisch boek. Verschillende leraren, onderzoekers, schoolleiders, bestuurders en anderszins betrokkenen bij onderwijs voor nieuwkomers hebben er een bijdrage aan geleverd. 
cover nieuwkomersDeel één, ‘Wat is er aan de hand?, gaat over de huidige stand van zaken en bevat algemene informatie over onderwijs aan nieuwkomers.
Deel twee staat in het teken van het organiseren van dit onderwijs in de praktijk. Taalonderwijs met meertaligheid als uitgangspunt en het professionaliseren daarvan komen bijvoorbeeld aan bod. Een praktijkvoorbeeld van de Heumensoordschool, in 2015 opgericht voor de kinderen van de noodopvanglocatie Heumensoord in Nijmegen, geeft een concreet beeld van hoe je in rap tempo nieuwkomersonderwijs kunt organiseren.
Deel drie gaat over het geven van goed onderwijs aan nieuwkomers. Hoe kun je het beleid in praktijk brengen? Dat wordt onder andere duidelijk door het voorbeeld van het Nt2 Mundium College, een school voor Eerste Opvang Anderstaligen.
In het vierde deel lees je over ervaringen van docenten, teamleiders, begeleiders en adviseurs die te maken hebben met het geven van onderwijs aan nieuwkomers, bijvoorbeeld in schakelklassen, trainingen rondom opvallend leergedrag en een taalschool.
Daarnaast bevat het boek de resultaten van de lessenserie ‘Wie ben jij?’, waaraan vluchtelingenkinderen op de IMC-weekendschool hebben gewerkt. In dit deel staan veel portretfoto’s van vluchtelingenkinderen.
Verschillende auteurs hebben uiteenlopende korte bijdragen geschreven die aansluiten bij hun expertise. Het boek geeft zodoende eerder een brede dan diepgaande indruk van verschillende aspecten van nieuwkomersonderwijs. Een beeldende en kleurrijke indruk, dat wel. (door Veerle Straatman)

José van Loo, Annemieke Schoemaker en Myriam Lieskamp. Nieuwkomers op school. Onderwijs als startpunt voor een betere toekomst. Huizen: Uitgeverij Pica, 2016. €15,00

 

Romans en dergelijke boeken

Dex

Sta je voor het eerst voor een brugklas en vind je het ingewikkeld om contact te maken met die piepers? Misschien heb je iets aan Dex, over school en andere ellende. Mijke Pelgrim is lerares Engels op een middelbare school en is in de huid gekropen van een onzekere brugger, een doorsnee puber die worstelt met school, vriendschap en het even. Geef je les aan groep 8 en wil je je leerlingen voorbereiden op wat er komen gaat? Ook dan is het misschien een goed idee om Dex op de boekenplank in de klas te zetten. Lekker geschreven, en herkenbaar voor de kinderen. Neem deze openingszinnen: ‘Weet je wat ik nou nuttig zou vinden? Dat ze in groep 8, als je die stomme Cito-toets moet maken, ook een testje afnemen om te kijken of school sowieso wel je ding is.’ (door Monique Marreveld)

Mijke Pelgrim, Dex, over school en andere ellende. Van Holkema en Warendorf.
€ 12,50.

 

Cultuurkloof

‘Je moet altijd zeggen dat je het heel moeilijk vindt om twee culturen te combineren’. Dat advies krijgt tv- en theatermaker Salaheddine Benchikhi van zijn oudere broer als hij naar de havo gaat in Rotterdam. Salaheddine Punt NLHet boek Salaheddine Punt NL dat hij schreef over zijn schoolcarrière in de jaren negentig is vaak hilarisch, maar geeft ook zicht op de worsteling die jongens van zijn generatie hebben doorgemaakt. Als eerste van hun familie doorleren, functioneren in een omgeving waar zij (dan nog) een onbegrepen minderheid en vooral heel anders zijn. Ze maken gretig misbruik van de onkunde van hun leraren (in een hilarische scene doet Salaheddine alsof hij zijn vader is – in onverstaanbaar Arabisch Nederlands - als er door school naar huis gebeld wordt) en ervaren hoe ze apart behandeld worden: ‘(..)we kunnen jullie natuurlijk niet vergelijken met de Nederlandse leerlingen.’ Salaheddine kan zijn oren niet geloven… Er is in twintig à dertig jaar veel veranderd in Rotterdam, maar het boek geeft een inkijkje in de cultuurkloof die migrantenkinderen nog steeds zullen ervaren. (door Monique Marreveld)

Salaheddine Benchikhi, Salaheddine Punt NL, kom maar op met Nederland. Amsterdam: Singel Uitgeverijen, 2016. Prijs 18,50

Meester mark rekent het goedMeester Mark rekent het goed

Zin in een grappig, luchtig boekje? Blader dan eens door ‘Meester Mark rekent het goed’. Het staat vol met grappige antwoorden en reacties van leerlingen uit het po. Soms zijn ze hartstikke logisch, wat het alleen maar leuker maakt. Kortom, een goede oefening voor de lachspieren en een leuk boekje voor in de lerarenkamer. (door Eline Geus)

Mark van der Werf, Meester Mark rekent het goed. Schiedam: Uitgeverij Scriptum, 2017.

alles is biologieDarwin for king

‘Voor mij is Charles Darwin de koning van de biologie.’ Met zo’n eerste zin weet biologielerares Sara van Duijn meteen de aandacht te trekken. Ze schreef een aardig boekje Alles is biologie, van DNA en hersenen tot dierenrijk en natuur. In korte hoofdstukken stelt ze leuke vragen die ze meteen beantwoordt (hoe vergroot je je kans om te overleven? Wat hebben wij gemeen met paarden? Waarom steken muggen voornamelijk ’s nachts?). Duijn is afgestudeerd bioloog, en werkt als leerkracht op een basisschool en als docent natuur en techniek op de pabo in Leiden. Zoek je een fijne instap voor een les, dan kun je bij haar goed terecht. Wist je bijvoorbeeld dat aders, slagaders en haarvaten in je lijf bij elkaar zo´n 100.000 kilometer lang zijn? Verslavende feitjes en eens wat anders dan Midas Dekkers… (door Monique Marreveld)

Sara van Duijn, Alles is biologie, van DNA en hersenen tot dierenrijk en natuur. Uitgeverij Q, Amsterdam, 2017. ISBN  978 9021404905. €15,-

 

De rendementsdenker

Na meerdere lovend ontvangen historische romans heeft Lucas Zandberg een actuele satire geschreven, gebaseerd op zijn eigen ervaringen als docent.

In De rendementsdenker begint Robert Witteveen, pas afgestudeerd als leraar Engels, enthousiast aan zijn eerste baan in het onderwijs. Op het fictieve ROC Leyderschans zitten ze echter niet te wachten op zijn ideeën. Robert krijgt te maken met uitgebluste leraren en een megalomaan bouwproject dat ongeschikt blijkt om les in te geven. Ook wordt Margot aangenomen, een ‘resultaatgerichte’ manager die de hele school op zijn kop zet: leraren hoeven niet meer voor de klas te staan, er komt een middenmanagement dat nergens een antwoord op heeft, en de leerlingen moeten alles maar leren vanaf een computerscherm. Zo ontstaat er een klassenstrijd tussen de managers en de leraren.

De rendementsdenker is een komische en luchtig geschreven klucht, waarin de karikaturale hoofdpersonen herkenbaar zullen zijn voor iedereen die in het onderwijs werkt. (door Hannah Wolff)

De rendementsdenker | Lucas Zandberg | 271 pagina’s | Paperback | € 19,99 | ISBN 9789029511704 | Uitgeverij De Arbeiderspers | april 2017

 

De nieuwe Freek Vonk

Sara van Duijn is biologe en werkt daarnaast als docent natuur en techniek op de pabo in Leiden, én als leerkracht op een basisschool. Met Natuurlijk biologie wil Van Duijn dat we ons weer gaan verwonderen en interesseren voor de wereld om ons heen. Ze gaat in op zeventig vragen zoals ‘Bestaan er nutteloze dieren?’, ‘Slapen vlinders?’ en ‘Hoe werkt de hik?’, vragen die ze in twee tot vijf pagina’s beantwoordt. De vragen zijn ruwweg in te delen in de categorieën dieren, menselijk lichaam, medische wetenschap, voedsel en culturele verschillen tussen mensen.

Met haar luchtige en heldere toon is de vergelijking met Freek Vonk nooit ver weg, al lijkt dit werk iets meer gericht op niet al te jonge kinderen. De kracht van het boek zit in Duijns schrijfstijl: met haar toegankelijke taal lukt het haar moeilijke processen begrijpelijk te maken, maar het is niet zo infantiel geschreven dat het vervelend is voor de volwassen lezer.

Natuurlijk biologie is leerzaam zonder saai te zijn en behandelt zo veel verschillende onderwerpen dat er voor iedereen wel een interessante vraag wordt beantwoord. (door Hannah Wolff)

Natuurlijk biologie. Van verlegen haaien tot pitloze druiven | Sara van Duijn | 207 pagina’s | Paperback | € 15,00 | ISBN 9789021408750 | Uitgeverij Q | maart 2018

Verder lezen

1 Even snel taal met: Begeleide associatie
2 Een beweegtip uit ‘Wiebelen en friemelen in de klas’
3 Beweegtip 2 uit ‘Wiebelen en friemelen in de klas’

Click here to revoke the Cookie consent