Recensies

boekenWIJZER

Tekst Hannah Wolff
Gepubliceerd op 24-04-2017 Gewijzigd op 03-01-2019
In BoekenWIJZER attenderen we je op boeken die handig, leerzaam of inspirerend zijn. Lijkt zo'n nieuw boek je wel wat? We verloten telkens 1 exemplaar. Vul het formulier in en maak kans op gratis vakliteratuur. Deze maand: De 5 interactiestappen voor leren, Pedagogisch vakmanschap in 55 verhalen, Voor de leeuwen en twee Knapzak praktijkgidsen​. 

De 5 interactiestappen voor leren

Met de vraag ‘wat doe je om een hoog leereffect te bereiken’ zijn Bos en Steegenga lessen gaan observeren op verschillende scholen. Vanuit die ervaring, aangevuld met wetenschappelijke theorieën, hebben ze een model ontworpen om leerprocessen zo goed mogelijk te stimuleren. Dit interactiemodel bestaat uit vijf basiselementen die samen een cyclisch proces vormen: leerdoel, creëren, waarnemen, feedback, en hoe verder..? De interactiestappen kunnen worden gebruikt in een lessituatie, maar ook bij coachings-, voortgangs- en evaluatiegesprekken, bij individuele begeleiding of als je een leerling wilt helpen tijdens het zelfstandig werken.

Het boek heeft een prettige en logische opbouw. In het eerste hoofdstuk wordt het model geïntroduceerd. In de vijf hoofdstukken erna worden de interactiestappen afzonderlijk toegelicht, onder andere door ervaringen uit de praktijk te bespreken en theoretische verdieping te geven. Het zevende hoofdstuk bespreekt de wetenschappelijke theorieën en achtergronden bij het model, en het laatste hoofdstuk bespreekt de ervaringen van de auteurs bij het toepassen van de interactiestappen. Dan zijn er ook nog enkele bijlagen. Vanwege de geringe omvang van het boek (132 pagina’s) is de informatiedichtheid vrij hoog, maar door de heldere schrijfstijl is het steeds goed te volgen.

De 5 interactiestappen voor leren | Wim Bos en Jannie Steegenga | 132 pagina’s | Paperback | € 19,95 | ISBN 9789077866382 | Ten Brink uitgevers | april 2017


Pedagogisch vakmanschap in 55 verhalen

In Pedagogisch vakmanschap bundelt orthopedagoog en docent Peter Mol 55 van zijn korte verhalen over het onderwijs. Sommige verhalen zijn al eerder in tijdschriften verschenen, anderen zijn nieuw. De verhalen zijn in de ik-vorm, niet langer dan twee pagina’s, en veelal humoristisch van toon. Thema’s zijn lerarengedrag, Passend Onderwijs, ouders, en onderwijsvernieuwing. Ze gaan niet enkel over Mol’s ervaring als leraar, begeleider of leidinggevende, maar ook over zijn herinneringen aan toen hij als kind in de klas zat of wortels ‘groeide’ bij zijn opa. De verhalen zijn zo aangepast of geschreven dat er in elke wel een verwijzing zit naar het overkoepelende thema van Passend Onderwijs. Het doel van dit boek is niet om te verdiepen of informatie te geven, maar om de lezer een glimlach van herkenning te ontlokken.  

Pedagogisch vakmanschap in 55 verhalen. Gereedschap voor Passend Onderwijs | Peter Mol | 160 pagina’s | Paperback | € 19,99 | ISBN 9789401438308 | Lannoo Campus | augustus 2016


Voor de leeuwen!

Voor de leeuwen! gaat over lesgeven aan pubers, en over pubers zelf. Het puberbrein komt uitvoerig aan bod: waarom zijn pubers soms zo bot, ongemotiveerd, wispelturig of onzeker? En, wat kun je daaraan doen als leraar? Voor deze en meer situaties geeft het boek vele tips. Heb je bijvoorbeeld last van leerlingen die meer met elkaar dan met de les bezig zijn? Gebruik dan interactieve werkvormen, zo geef je ze de mogelijkheid op een sociale manier te leren. Ook kan het goed zijn om leerlingen bij elkaar te zetten van wie jij denkt dat ze elkaar nog niet goed kennen. Zijn er leerlingen die in een mentorgesprek dichtklappen? Probeer dan iets samen te doen, zoals het lokaal opruimen, waardoor de leerling minder druk ervaart en mogelijk makkelijker praat.

In acht hoofdstukken staan informatie en tips over onder andere het omgaan met kwetsbare leerlingen, het zijn van een rolmodel, je autoriteit als leraar en plezier hebben in je werk. Binnen die hoofdstukken komen deelonderwerpen aan bod zoals lichaamstaal, de-escalatie en straf geven. Ook wordt elk hoofdstuk ingeleid door een strip van striptekenaar Jan Bart Dieperink.

Het is een bijzonder toegankelijk en behulpzaam boek door de vlotte schrijfstijl, de tips, strips en achtergrondinformatie, en de vele citaten van leerlingen.

Voor de leeuwen! Over leerlingen, hun heftige hersens en trefzeker lesgeven | Mark Mieras, Marijke van Dijk en Jan Bart Dieperink | 180 pagina’s | Paperback | € 24,95 | ISBN 9789023254423 | Koninklijke van Gorcum B.V. | 2016


Tweemaal de Knapzak Praktijkgidsen

De boekenserie Knapzak Praktijkgidsen bestaat uit een viertal handzame boekjes over onderwijs aan begaafde leerlingen. De Knapzakjes fungeren als aanvulling op de eerdere training en ervaring van de lezer. Onderwijsbehoeften van begaafde leerlingen staan centraal, vanuit het perspectief van leerkrachten, en intern begeleiders. Ze worden los van elkaar verloot.

Van Gerven spreekt over de Zorgpiramide van Passend Onderwijs: hoe meer zorg een leerling nodig heeft, hoe hoger je in de pyramide belandt.. Per niveau bespreekt ze welke stappen je als leerkracht kunt nemen om de behoeften van begaafde leerlingen te verkennen. Het boek is, exclusief de inleiding, verdeeld in drie delen. Het eerste deel gaat over werken met de Zorgpiramide, het tweede deel gaat over het verkennen van de Cirkel van Zorg waarin je samenwerkt met anderen, met deelonderwerpen zoals ‘signalen van begaafdheid’ en ‘de rol van de ouders’, en in het laatste deel vindt je hulpbronnen bij je onderzoek, zoals observatievragen, leereigenschappen en schrijftips.

Knapzak praktijkgidsen. De Cirkel van Zorg voor leerkrachten | Eleonoor van Gerven | 112 pagina’s | € 22,50 | ISBN 9789462542815 | Uitgeverij Leuker.nu | 2015

 

De Cirkel van Zorg voor intern begeleiders

De kernvraag van het boek luidt: hoe kun je als intern begeleider of specialist begaafdheid je collega’s ondersteunen bij het verzorgen van passend onderwijs aan begaafde leerlingen? Het richt zich op niveau 3 van de Zorgpiramide en 1-Zorgroute (IB-niveau). Het boek volgt ongeveer dezelfde indeling als de pendant voor leerkrachten: een inleiding, een hoofdstuk over de Zorgpiramide, een hoofdstuk “onderzoeken volgens de Cirkel van Zorg” en hoofdstuk met tools. De inhoud verschilt aanzienlijk; waar de Knapzak voor leerkrachten is gericht op onderzoeken en handelen, is deze meer gericht op het inschatten van de situatie, het interpreteren van de onderzoeksresultaten en het trekken van een conclusie.

Knapzak praktijkgidsen. De Cirkel van Zorg voor intern begeleiders | Eleonoor van Gerven | 126 pagina’s | Paperback | € 22,50 | ISBN 9789462542822 | Uitgeverij Leuker.nu | 2015

 

Doe mee en win een van bovenstaande boeken!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Alle voorgaande signalementen hebben we bij elkaar gezet op deze pagina.

Verder lezen

1 Honderd jaar onmogelijke opgaven
2 School als sociale constructie
3 Code Vriens

Click here to revoke the Cookie consent