Recensies

boekenWIJZER

Tekst Hannah Wolff
Gepubliceerd op 24-04-2017 Gewijzigd op 14-10-2019
In BoekenWIJZER attenderen we je op boeken die handig, leerzaam of inspirerend zijn. Lijkt zo'n nieuw boek je wel wat? We verloten telkens 1 exemplaar. Vul het formulier in en maak kans op gratis vakliteratuur. Deze maand: 'Het geheime leven van het tienerbrein', 'Sociale media slim inzetten op school', 'Basisboek RTI' en 'Kiezen voor een brede kijk op instructie'.  

Het geheime leven van het tienerbrein

Neurowetenschapper Blakemore beschrijft helder en toegankelijk de nieuwste wetenschappelijke inzichten in het tienerbrein. Ze gaat hierbij onder andere in op hoe het brein van kinderen en pubers zich ontwikkelt, welke processen daarbij een rol spelen, waarom psychische stoornissen zich vaak tijdens de puberteit ontwikkelen, waarom vriendschap zo belangrijk is voor pubers en welke factoren uiteindelijk bepalen hoe tieners zich gedragen.

In het hoofdstuk over onderwijs gaat de auteur in op de grote invloed van neurowetenschap op ideeën over onderwijs. Het onderwijs profiteert van de kennis die voortkomt uit neurowetenschappelijk onderzoek, maar kampt ook met hardnekkige mythes. De meest bekende daarvan zijn dat je maar tien procent van je brein zou gebruiken en dat mensen ofwel met hun ‘linkerhelft’ denken, of met de ‘rechterhelft’. Met deze mythes als uitgangspunt zijn allerlei opdrachten bedacht om in het onderwijs de concentratie te verbeteren door de ‘hersenhelften’ met elkaar te verbinden. Onnodig, want je denkt altijd met je hele brein. De rest van het hoofdstuk gaat over o.a. werkgeheugentraining bij kinderen met ADHD (hoopvolle bevindingen) en het effect van slaapgebrek op leren (minder hoopvol).

Het geheime leven van het tienerbrein. Hoe we onszelf uitvinden | Sarah-Jayne Blakemore, vertaling door Textcase, Deventer | Inventing ourselves. The secret life of the teenage brain | paperback | 255 pagina’s | € 22,95 | ISBN 9789057125140 | Uitgeverij Nieuwezijds | 2019

 

Sociale media slim inzetten op school

Wat kun je als IB’er of leerkracht met sociale media? Op basisscholen hebben veel kinderen al telefoons, en zijn ze volop bezig met hun digitale levens. Sociale media heeft allerlei sociale en educatieve mogelijkheden, maar er kleven ook nadelen aan. Journalist en historicus Guus Beenhakker beschrijft in zeven aanraders en een afrader wat sociale media is, hoe je het kan inzetten en wat de gevaren zijn. Omdat het boek uit 2014 komt gaat het de auteur met name om Whatsapp, Youtube, Facebook en Twitter. Meer recente sociale mediakanalen zoals Instagram komen er dus niet in voor. De basis-‘regels’ zijn echter nog steeds relevant: pas op met wie welke content kan zien, speel in op het gebruik van je leerlingen, wees voorbereid op een generatiekloof, ga online niet in discussie met ouders, etc.

TIBtools. Sociale media slim inzetten op school. 7 aanraders en 1 afrader | Guus Beenhakker | 96 pagina’s | paperback | ISBN 9789491725272 | € 23,50 | Instondo | 2014

 

 

Basisboek RTI

In het Basisboek RTI wordt uiteengezet wat RTI kan betekenen voor leraren, orthopedagogen en psychologen. Response to intervention (RTI) is een methodiek, die duidelijk moet maken met welke vorm van instructie een leerling het meest gebaat is. Het doel is om zwakke leerlingen zoveel mogelijk kansen te bieden een hoger niveau te halen in lezen, spelling en rekenen. RTI heeft drie onderdelen: preventie (het voorkomen van leerachterstand), professionalisering van leraren, en indicatie (zorgbudget toewijzen).

Na een meer uitgebreide uitleg over RTI in het eerste hoofdstuk volgen hoofdstukken over de inzet van RTI bij technisch lezen, rekenen in het basisonderwijs, rekenen in het voortgezet onderwijs, en het toekennen van ondersteuning in passend onderwijs. Ook gaan de auteurs in op de raakvlakken met in Nederland bekende methoden zoals Positive Behavior Support en handelingsgericht werken .

Basisboek RTI. Groei meten voor passend onderwijs | Machteld Schölvink en Leanne Jansen | paperback | 136 pagina’s | € 9,75 | ISBN 9789491806254 | Uitgeverij Pica | 2014

 

 

Kiezen voor een brede kijk op instructie

In deze TIBtool: een praktische kijk op verschillende instructievormen. Het eerste hoofdstuk gaat over de belangrijke rol van de intern begeleider als kenniscoördinator. Verder gaan de hoofdstukken over de rol van instructie bij lesgeven aan groep 1 en 2, bij rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen.

Een voorbeeld: het GRRIM-instructiemodel voor begrijpend lezen. GRRIM staat voor Gradual Release of Responsibility Instruction Model: de verantwoordelijkheid voor de instructie verschuift dus van leerkracht naar leerling. Er zijn vier fases: in de ik-fase doet de leerkracht het lezen voor, door o.a. de tekst hardop voor te lezen en sommige woorden uit te leggen. In de wij-fase ondersteunt de leerkracht het denkproces van de leerlingen door vragen te stellen en aanwijzingen te geven. In de jullie-fase verwerken de leerlingen samen de opdracht, door te overleggen. In de jij-fase gaat de leerling individueel aan de slag met de tekst.

Tibtools. Kiezen voor een brede kijk op instructie. 8 aanraders | Frida Meints en Cobi Visser | paperback | 100 pagina’s | € 22,50 | ISBN 9789463171182 | Instondo | 2018

 

 

Vul het formulier in en loot mee!

 

Verder lezen

1 Win: Wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt
2 Win: Psychologie in de klas
3 Win: Leidinggeven aan onderwijsinnovatie met ict

Click here to revoke the Cookie consent