Recensies

boekenWIJZER

Tekst Hannah Wolff
Gepubliceerd op 24-04-2017 Gewijzigd op 29-04-2019
In BoekenWIJZER attenderen we je op boeken die handig, leerzaam of inspirerend zijn. Lijkt zo'n nieuw boek je wel wat? We verloten telkens 1 exemplaar. Vul het formulier in en maak kans op gratis vakliteratuur. Deze maand: 'PBS in de klas', 'Bliksemstart', 'Sociaal denken', Vertrouwen, verbinden en vakmanschap in het onderwijs' en 'Groeien met mindset'. 

PBS in de klas

Positive Behavior Support (PBS) is een methode waarmee je een ‘positieve omgeving creëert die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt’. Het is een totaalaanpak gericht op preventie van gedragsproblemen, gebaseerd op tientallen jaren onderzoek naar klassenmanagement en behaviorisme, een stroming binnen de psychologie. PBS kent vier essentiële elementen: gedragsdoelen (bijvoorbeeld het maken van huiswerk of op tijd komen), data (kwantitatieve informatie over leerlinggedrag), interventie (de juiste aanpak bij jouw leerling, school en context) en systemen (training, professionalisering, gedragsteams).

Het boek is opgedeeld in drie delen. In ‘Grondslagen en basisprincipes van PBS’ worden de behavioristische principes, schoolbrede PBS en PBS op klasniveau besproken. Het tweede deel ‘PBS voor de hele klas’ behandelt betrokkenheid, gedragsverwachtingen en strategieën om gewenst gedrag te bekrachtigen en om op ongewenst gedrag te reageren. Het laatste deel biedt een overzicht van verschillende interventieniveaus op school en in je klas. De informatiedichtheid van de theorie ligt hoog, maar de tekst is helder geschreven en er zitten genoeg praktijkvoorbeelden, formulieren en grafieken in om het geheel leesbaar te maken.

Voor leraren, begeleiders, gedragsspecialisten, schoolpsychologen, SEN-studenten, PBS-coaches en PBS-teams in het primair en voortgezet onderwijs.

PBS in de klas. Verbeter je klassenmanagement met praktische gedragsinterventies |vertaald door Rob de Ridder en Annebeth Heldring | Brandi Simonsen en Diane Myers, Classwide positive behavior interventions and support. A guide to proactive classroom management | 312 pagina’s | Paperback | € 39,95 | ISBN 9789491806858 | Uitgeverij Pica | 2016

 

Word een topleraar in 100 dagen

Bliksemstart is een uitgave van een van de denkers achter de Uncommon Schools, een project dat vooral bekend is door Doug Lemov en zijn boeken. Dit boek richt zich op de spannende eerste maanden voor de klas: hoe haal je het meeste uit je les? Hoe zorg je voor betrokkenheid bij de leerlingen? Bliksemstart is een concrete stapsgewijze aanpak waarmee je in korte tijd beter en met meer plezier gaat lesgeven. Het is geen overzichtswerk dat van kaft tot kaft gelezen moet worden, maar een praktische gids bij het aanpakken van knelpunten in je lesgeven.

De methode is opgedeeld in vijf didactische fases en corresponderende hoofdstukken: lesvoorbereiding, zelfstandig werken, data verzamelen, groepsgesprekken en gesprekken met leerlingen leiden. Aan het begin van elk hoofdstuk beantwoord je een zelftest met ja/nee-vragen. Bij een nee kun je verder, bij een ja wordt je doorverwezen naar het subhoofdstuk over dat probleem, en hoe je het kunt oplossen. Bijvoorbeeld hoe je je leerlingen bij de les kunt houden en ze meer denktijd geven, hoe je ze op niet-taakgericht gedrag kunt aanspreken en hoe je zicht krijgt op hun individuele prestaties.

Voor beginnende leraren en zij-instromers, maar ook voor leerkrachten met ervaring die willen blijven leren.

Bliksemstart. Word een topleraar in 100 dagen | bewerkt en vertaald door Robert Jacobs en Swaan Smit | Paul Bambrick-Santoyo, Get better faster: a 90-day plan for coaching new teachers | 180 pagina’s | Paperback | € 34,95 | ISBN 9789056760557 | CED-Groep | 2018

 

Sociaal denken

Sociaal denken is een methodiek van Michelle Garcia Winner, een Amerikaanse logopediste en bedenker van de term ‘sociaal denken.’

Sociaal denken, weten wat er van je verwacht wordt in bepaalde situaties, is overal: in de klas, in je vrije tijd, met vrienden, familie, etc. Veel kinderen leren vanzelf wanneer ze hun gedrag moeten aanpassen. Voor kinderen met sociaal-cognitieve problemen is dat echter niet zo vanzelfsprekend; zij hebben duidelijke instructie nodig waar andere kinderen hun intuïtie gebruiken. Voor die kinderen is er dit boek.

De methode is opgedeeld in een theoretisch deel en een praktijkdeel. Eerst gaat Winner in op de wetenschappelijke onderbouwing van haar methode, met onder andere de sociaal-denken-boom (vanuit bepaalde wortels zoals communicatie en emotie doorgroeien), de ILAUGH-methode en de vier communicatiestappen. In het praktijkdeel staan werkbladen centraal, praktische aanpakken en korte lessen over een scala van onderwerpen, om kinderen te helpen omgaan met hun eigen en andermans sociale denken. Bijvoorbeeld: om hulp vragen, fysieke ruimte, het verschil tussen denken en zeggen en vriendelijkheid en vriendschap, en ideeën om een gesprek te beginnen.

Voor iedereen die werkt met kinderen van 10 tot 18 met sociaal-cognitieve problemen zoals autisme, Asperger, PDD-NOS, ADHD, sociale-angststoornissen.

Sociaal denken. Tussen de sociale regels leren lezen. Werkbladen voor jongeren tussen 10 & 18 jaar | Vertaald door Hilde Devriese | Michelle Garcia Winner, Social thinking. Thinksheets for tweens and teens | 304 pagina’s | Paperback | € 29,50 | ISBN 9789463370189 | Pelckmans Pro | 2017

 

Vertrouwen, verbinden en vakmanschap in het onderwijs

Dit boek draait om het ontwikkelen van ‘professioneel kapitaal’: menselijk kapitaal (vaardigheden, kennis en houding), sociaal kapitaal (samenwerken) en besluitvormingskapitaal. Dit professionele kapitaal is nodig om van de school een professionele leergemeenschap te maken. Human resource ondersteunt die ontwikkeling van de leergemeenschap. De nadruk op professioneel kapitaal en doorlopende ontwikkeling volgt de ‘Rijnlandse’ benadering van het onderwijs: op ontwikkeling gestoelde bedrijfsvoering als bouwsteen voor beleid dat beter aansluit bij wat het onderwijs nodig heeft en een centrale rol voor de docent. Ofwel: wederzijds vertrouwen, het verbinden van mensen en het vergroten van vakmanschap.

Het boek bestaat uit drie delen. In het eerste deel komen de belangrijkste thema’s aan bod, er wordt onder andere uitgelegd wat strategisch hr-beleid is, wat een professionele leergemeenschap is en waarom de auteurs zo’n leergemeenschap zien als het antwoord op de veranderende maatschappij. In het tweede deel staan de vier processen centraal die de professionele leergemeenschap vormen: samen veranderen en verbeteren, samen werken, samen leren en samen leiden. Het laatste deel behandelt hr-werkvelden die kunnen bijdragen aan de professionele leergemeenschap, zoals arbeidsorganisatie, loopbaanmobiliteit en personeelsdoelen. De delen volgen een vast stramien: het hoofdthema wordt besproken en in meerdere hoofdstukken uitgewerkt, deskundigen geven hun visie op het onderwerp, er zijn praktijkvoorbeelden uit het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs, en handige tips en tools. Ondanks de hoge informatiedichtheid een interessant en leesbaar boek, waarin de Rijnlandse idealen worden omgezet naar de onderwijspraktijk.

Vertrouwen, verbinden en vakmanschap in het onderwijs. Strategisch hr-beleid voor een professionele leergemeenschap | Myriam Lieskamp en Rob Vink | 256 pagina’s | Paperback | € 39,95 | ISBN 9789491806469 | Uitgeverij Pica | 2015

 

TIBtool: Groeien met mindset

Deze uitgave van de TIBtools gaat over het verschil tussen een vaste mindset en een groei mindset, naar de theorie van Carol Dweck. Deze theorie leert dat je mindset bepalend is voor de manier waarop je omgaat met de uitdagingen, hindernissen, inspanningen, kritiek en succes van anderen en van jezelf. In de negen korte hoofdstukken komen onder meer omgaan met uitdagingen aan bod, de noodzaak van fouten maken en leerprocessen en -strategieën.

De TIBtools zijn gericht op onderwijsprofessionals, maar deze uitgave is ook zeker interessant voor ouders die hun kind willen aanmoedigen om alles te (durven) leren.

Groeien met mindset. 9 aanraders | Floor Raeijmaekers | 94 pagina’s | Paperback | € 22,50 | ISBN 9789463170536 | Instondo B.V. | 2018

 

 

Vul het formulier in en loot mee!

 

Verder lezen

1 Voer voor klimaatspijbelaars
2 Torenhoge verwachtingen
3 Staat het zweet op de juiste rug?

Click here to revoke the Cookie consent