Recensies

boekenWIJZER

Tekst Hannah Wolff
Gepubliceerd op 30-01-2020 Gewijzigd op 10-09-2020
In BoekenWIJZER attenderen we je op boeken die handig, leerzaam of inspirerend zijn. Lijkt zo'n nieuw boek je wel wat? We verloten telkens 1 exemplaar. Vul het formulier in en maak kans op gratis vakliteratuur. Deze maand: 'Meer dan slim' en 'Gamedidactiek 2'.

Meer dan slim

Het uitgangspunt van Corry Wolters’ Talentgerichte begeleiding van hoogbegaafde kinderen en jongeren is dat hoogbegaafden “meer dan slim” zijn: ze ervaren niet alleen het leren anders, maar ook hun emoties en allerlei externe prikkels. Volgens de auteur wordt ten onrechte gedacht dat deze kinderen uitsluitend intellectuele uitdaging nodig hebben, en dat ze het verder wel redden. Om hoogbegaafden te begeleiden in hun bijzondere leervaardigheden én op sociaal en emotioneel gebied, biedt dit boek theoretische en praktische handvatten.

 Het boek heeft een theoretisch en een praktisch deel. In het eerste deel gaat Wolters in op de rol van sensitiviteit in hoogbegaafdheid, wat talentgericht werken en oplossingsgerichte gespreksvoering inhouden, de theoretische uitgangspunten die leidend zijn en het stappenplan voor begeleiding. Ook bekend onderzoek, zoals de growth mindset van Carol Dweck, wordt aangehaald ter versterking van de theoretische onderbouwing.

In het praktische deel is er een hoofdstuk voor de hoogbegaafden zelf, die zij (al dan niet onder begeleiding van een ouder, leraar of mentor) kunnen lezen. Hierna volgt een beschrijving van het stappenplan en 25 werkvormen voor de begeleiding. De werkvormen kunnen worden uitgevoerd door een leraar, mentor, intern begeleider, hulpverlener of coach. Ze zijn voor zowel het basis- als het voortgezet onderwijs, en kunnen zelfstandig of in groepjes worden uitgevoerd.

Een voorbeeld van een groeps-werkvorm is ‘de talentenwijzer’. Ieder kind maakt een tekening van zichzelf en schrijft daar de talenten omheen die hij of zij bij zichzelf vindt passen (een eerdere werkvorm gaat over het opsporen van talenten). Alle tekeningen worden opgehangen, zodat de kinderen kunnen zien wie welk talent heeft, en wie ze kunnen inschakelen wanneer een talent nodig is. Zoals: Samira leest veel. Wanneer Daan niet weet welk boek hij uit de kast zal pakken, kan hij Samira om hulp vragen. Of: Tom is handig met computers, en houdt van uitleggen. Als zijn klasgenoten iets niet weten, vragen ze voortaan Tom of hij tijd heeft. (door Hannah Wolff)

We verloten een exemplaar. Vul het formulier in om kans te maken!

Corry Wolters, Meer dan slim. Talentgerichte begeleiding van hoogbegaafde kinderen en jongeren Uitgeverij Pica, 2020, € 24,95.

 

 

Gamedidactiek 2

Gamedidactiek 2 geeft handvatten om eenvoudige computerspelletjes op een zinvolle manier te gebruiken in de les, als formatief hulpmiddel. Het boek biedt een methode om lesinhoud op te delen, vervolgens wordt aan elk onderdeel een spel gekoppeld. Die spellen maak je aan de hand van bestaande websites en quiztools die je kan vullen met les- of toetsmateriaal, leren programmeren hoeft niet. Het doel is om via de spelletjes feedback te generen voor zoveel mogelijk leerdoelen; volgens de auteur handig in grote klassen.

De eerste hoofdstukken gaan over het opdelen van je lesinhoud naar soorten kennis (feitelijke kennis, conceptuele kennis, etc) en manieren die kennis te vergaren of gebruiken (onthouden, herinneren, vergelijken, controleren, etc). Daarna kun je spellen aan de leerdoelen koppelen. Goede herinneringsspellen zijn bijvoorbeeld multiple choice-quizzen of Trivial Pursuit. Om je leerlingen te laten analyseren kun je ze selectiespellen laten doen, waarbij ze de essentie uit een tekst moeten halen.

Er komt ook veel theorie langs in Gamedidactiek: Ryan en Deci over motivatie, Eric Mazur over peer instruction, de taxonomie van Bloom. Ook hoef je dus niet te kunnen programmeren, maar moet je wel bekend zijn met Excel, Paint en Wix. De auteur noemt het technisch geen probleem voor de ‘gemiddelde computergebruiker’, ik vraag het me af. De methodiek voor het gamificeren van je lesmateriaal- en doelen is haalbaar voor de geïnteresseerde docent, het boek is vlot geschreven, maar door de informatiedichtheid en de soms wazige afbeeldingen loont het om de bijbehorende website bij het lezen open te houden.

Ten slotte, ook wel eens leuk: “In dit boek gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord “zij”. Daar mag vanzelfsprekend ook “hij” worden gelezen.”  (door Hannah Wolff)

We verloten een exemplaar. Vul het formulier in om kans te maken!

Martijn C. Koops, Gamedidactiek 2. Gamificeren met zelfgemaakte formatieve computerspelletjes. Uitgeverij Didactica, 2020, € 27,95.

 

 

Vul het formulier in en loot mee!

 

Click here to revoke the Cookie consent