Recensies

boekenWIJZER

Tekst Hannah Wolff
Gepubliceerd op 24-04-2017 Gewijzigd op 16-12-2019
In BoekenWIJZER attenderen we je op boeken die handig, leerzaam of inspirerend zijn. Lijkt zo'n nieuw boek je wel wat? We verloten telkens 1 exemplaar. Vul het formulier in en maak kans op gratis vakliteratuur. Deze maand: 'De klassiek-moderne school', 'Brutaal, boos of agressief gedrag op school', 'Zeg nee' en 'Vertel mij wat je ziet'.  

De klassiek-moderne school

De klassiek-moderne school gaat over kritiek op de onderwijsvernieuwing van Curriculum.nu, en over verbetervoorstellen aan de hand van de pedagogische driehoek van Jan Dirk Imelman: het samenspel tussen leerling, leraar en leerstof.

In de inleiding uit onderwijskundige en pedagoog Henk Oonk kritiek op de onderwijsvernieuwing anno 2019, die volgens hem overdreven veel aandacht besteedt aan de zelfontplooiing van leerlingen, en het belang negeert van goede leerstof. Te veel nadruk op 21e-eeuwse vaardigheden, ten koste van kennis. Hierna volgen hoofdstukken over de pedagogische driehoek, internationalisering, en andere onderwijskundige opvattingen. Ook is er een hoofdstuk met bijdragen, columns en suggesties van allerlei onderwijsprofessionals en auteurs, zoals Ton van Haperen, Hans van de Heijde, Aleid Truijens en Sylvia Witteman.

De klassiek-moderne school. Onderwijzen in de 21e eeuw  | Henk Oonk | paperback | 144 pagina’s | € 22,00 excl BTW | ISBN 9789082615005 | Helios Onderwijs en Europa | 2016

 

Brutaal, boos of agressief gedrag op school

In tien beknopte hoofdstukken geven de auteurs adviezen en handvatten aan leerkrachten van het primair en voortgezet onderwijs, om kinderen met storend gedrag socialer te maken. De adviezen zijn gebaseerd op ouderinterventies, opvoedingsvaardigheden en cognitief gedragstherapeutische interventies voor kinderen.

De hoofdstukken gaan onder meer over complimenten geven, positieve opdrachten, straf, en samenwerking met ouders en hulpverlening. Een voorbeeld: wees proactief, ga snel in gesprek met ouders wanneer een kind veel storend gedrag vertoont. Voorkom kritiek op de ouders of de opvoeding, door “ik-boodschappen” uit te spreken, en formuleer een positief doel om samen met de ouders aan te werken.

Brutaal, boos of agressief gedrag op school. Omgaan met sociaal storend gedrag | Walter Matthys en Christine Boersma | paperback | 120 pagina’s | € 13,76 excl BTW | ISBN 9789492297242 | Hogrefe Publishing Group | 2018

 

Zeg nee

Zeg nee is een pleidooi om kinderen van jongs af aan te leren begeleiden en begrenzen: zeg ‘nee’ tegen nog een koekje, beperk de schermuren en alle groente moet in ieder geval geproefd worden. Niet om discipline of gehoorzaamheid af te dwingen, maar als deel van hun zelfsturing. Het idee is dat kinderen die leren dat er ook een ‘nee’ is, beter leren ‘nee’ tegen zichzelf te zeggen. De auteur stelt dat het begrenzen van kinderen helpt om hun executieve functies te ontwikkelen, zoals concentratie, zelfbeheersing, tijdsmanagement en (zelf)reflectie.

Het boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over het belang van nee zeggen en executieve functies. In het tweede deel wordt advies en aandachtspunten gegeven in vijf hoofdstukken: de babytijd, peutertijd, basisschooltijd, middelbareschooltijd en jongvolwassenheid. Tips over het ‘schakelen’ op de basisschool, ten behoeve van hun flexibiliteit: geef van tevoren aan hoelang de activiteit duurt, en geef het ook aan wanneer die tijd bijna voorbij is, benoem wanneer dat kan wanneer een kind weer verder kan met de activiteit (in de middag, de volgende dag), gebruik een overgangsritueel.

Zeg nee. Gedrag in goede banen leiden door het versterken van executieve functies | Ellen Luteijn | paperback | 120 pagina’s | ISBN 9789491806056 | Uitgeverij Pica | 2013

 

Verhalen, kunstgeschiedenis en cultuuronderwijs

Vertel mij wat je ziet gaat over kunstgeschiedenis en cultuuronderwijs, en richt zich specifiek op docenten die kunstonderwijs of kunstgeschiedenis geven op hogescholen. De auteur pleit in dit boek voor een meer pedagogische aanpak van kunstgeschiedenis geven, in plaats van de klassieke chronologie van stijlen en bijbehorende kunstwerken. Met haar aanpak zou kunstgeschiedenis meer op een lijn komen te liggen met cultuuronderwijs, door studenten te leren hoe ze vanuit interactie met (oudere) kunst de hedendaagse cultuur kunnen duiden.

Het boek zegt een ‘praktisch’ kader te geven voor het snijvlak van cultuur- en kunstonderwijs, maar leest meer als een kunstfilosofisch traktaat. Een flinke basiskennis van stijlgeschiedenis en iconologie zijn onmisbaar. Interessant voor de geoefende lezer.

Vertel mij wat je ziet. Verhalen, kunstgeschiedenis en cultuuronderwijs | Charlotte Panier | paperback | 144 pagina’s | € 29,50 | ISBN 9789463710503 | Gompel & Svacina | 2018

 

Vul het formulier in en loot mee!

 

Click here to revoke the Cookie consent