Nieuws

Faits Divers: special december

Tekst SLO
Gepubliceerd op 09-12-2021 Gewijzigd op 02-12-2021
Wat zijn de nieuwtjes rondom excellent onderwijs?

Coming soon: Lezeninhetpo.nl

Stichting Lezen en SLO lanceren in het voorjaar van 2022 lezeninhetpo.nl, een nieuwe website die net als ‘lezeninhetvmbo.nl’ (2019) voorziet in informatie over leesvaardigheid,

leesmotivatie en leesplezier. Ze biedt praktische informatie die is gekoppeld aan recent lees- en taalonderzoek.
Op beide sites staat ook een leesquickscan. Hiermee kunnen leraren de stand van zaken op school in kaart brengen om op basis daarvan een verbeterplan op te stellen. De op de praktijk gerichte pagina’s geven informatie over leescampagnes en -aanpakken en reiken beproefde lessuggesties aan. De websites zijn mede gefinancierd door de Taalunie.
> Lezeninhetvmbo.nl
> Lezeninhetpo.nl (vanaf 2022)

 

Curriculumontwikkeling

Naast goede leraren en schoolleiders is een samenhangend curriculum ook een fundamenteel kenmerk van goed presterende onderwijssystemen. In het boek Wetenswaardig laat auteur Erik Meester zien hoe je een samenhangend curriculum op school kunt realiseren, met behulp van de belangrijkste wetenschappelijke inzichten in curriculumtheorie, -ontwerp en -implementatie. Je wordt als onderwijsprofessional uitgedaagd om jouw denken over onderwijsontwikkeling naar een hoger (van klas- naar school)niveau te brengen. Daarnaast geeft Meester allerlei suggesties, werkwijzen en bronnen om zelf mee aan de slag te gaan.

Erik Meester. Wetenswaardig - Curriculumontwikkeling voor primair onderwijs, Pica, 2021, € 34,95.

 

Stapsgewijs aan de slag met burgerschap 2.0

De wet burgerschapsonderwijs die sinds augustus 2021 is aangescherpt vraagt scholen een heldere visie te ontwikkelen, burgerschapsdoelen in een doorgaande lijn te formuleren en de opbrengsten van het burgerschapsonderwijs in kaart te brengen.


Wil je snel en stapsgewijs aan de slag met de aangescherpte wetgeving? Lees dan de SLO-handreiking Burgerschap funderend onderwijs.

Click here to revoke the Cookie consent