Nieuws

Drones voor het onderwijs

Tekst Bernard Teunis
Gepubliceerd op 09-12-2021 Gewijzigd op 08-12-2021
Steeds vaker spot ik ze: scherend over het landschap, zoekend naar een bestemming. Drones. Wie denkt dat deze technische gadget alleen bestemd is voor professionals, heeft het mis; onlangs kreeg mijn neefje er een, op zijn zesde verjaardag.

Behendig stuurt hij inmiddels het apparaat op grote hoogte, of juist laag over de grond. Afgelopen week verraste hij me met een prachtige luchtfoto van de boerderij waar ik opgroeide.

Nee, dit is niet de start van een pleidooi om ‘de drone’ verplicht onderdeel van het curriculum te maken. De luchtfoto gaf mij een nieuw perspectief op een heel bekend terrein. Het uitzoomen gaf een ruimtelijk effect en toonde de logica van gebouwen, paden en percelen.

Leraren realiseren dagelijks met veel passie en inzet eigentijds onderwijs, om leerlingen voor te bereiden op het vervolgonderwijs en de toekomstige maatschappij. Het curriculum in Nederland is echter continu in ontwikkeling. Waartoe dient ons onderwijs? Wat willen we onze leerlingen meegeven? Curriculumontwikkeling in de school is een stuk complexer dan vroeger. Het vraagt om doelen die zo zijn afgestemd dat daaruit de ambities van de samenleving en van de school zelf spreken en om leerlijnen die het mogelijk maken leerlingen de beoogde ontwikkeling te laten doormaken.

‘Een luchtfoto gaf mij een nieuw perspectief op bekend terrein’

Ik gun het onderwijs een ‘drone perspectief’ dat helpt om met regelmaat uit te zoomen. Om leraren en schoolleiders positief te verrassen met frisse inzichten en het onderwijs te versterken met kennis, door nieuwe verbanden te leggen en samenhang te creëren binnen en tussen leergebieden. En vooral: door samen het gesprek te voeren hoe je daar binnen je school handen en voeten aan geeft. SLO ondersteunt dat proces met kennis over het curriculum, doelgerichte handreikingen en leerlijnen.

Laten we onszelf die verrassing uit de lucht gunnen.

Veel inspiratie met deze special!

Bernard Teunis is manager primair onderwijs. 

Click here to revoke the Cookie consent