Nieuws

Ouders willen kleine klas en gratis bijles

Tekst Masja Lebouille
Gepubliceerd op 08-09-2021 Gewijzigd op 13-09-2021
Wat vinden ouders belangrijk aan de formatietafel? Een kieswijzer laat zien dat ze vooral warmlopen voor kleinere klassen, gratis bijles via school en het maatwerkdiploma.

Ruim 47.000 ouders van kinderen en jongeren onder de 18 jaar vulden begin dit jaar de kieswijzer van Ouders & Onderwijs en Stichting voor Werkende Ouders in. Ze gaven antwoord op stellingen als ‘De ouderbijdrage in het onderwijs moet worden afgeschaft’ en ‘Kinderen moeten op school een gratis gezonde schoolmaaltijd kunnen krijgen’. Waarover zijn ouders het meest eensgezind?

 

Maatwerkdiploma

Met stip bovenaan staat het beperken van de maximale klassengrootte: 91% van de ouders vindt dit belangrijk. Het is geen nieuw geluid: al in 2003 bleek bijvoorbeeld dat ouders in het po zich storen aan te grote groepen. Daarnaast vindt 86% van de ouders dat een kind bijles altijd gratis via school zou moeten kunnen krijgen. Ook het maatwerkdiploma, waardoor leerlingen vakken op een hoger of lager niveau kunnen volgen, is populair bij 80%. Bijna driekwart van de ouders (73%) is voorstander van een beroepsgerichte variant van de havo met meer praktijkvakken. En stel dat definitieve schooladvies maar uit naar de tweede klas van de middelbare, zegt een ruime meerderheid (61%).

Verdeelder zijn de meningen over de stelling ´Elke school en kinderopvang moet toegankelijk zijn voor alle kinderen met een handicap of ondersteuningsbehoefte´ (49% eens, 44% oneens). Toewerken naar inclusiever onderwijs, zoals de Onderwijsraad vorig jaar adviseerde en demissionair minister Slob al langer ambieert, kan dus ook bij ouders nog wel wat steun gebruiken.

 

Hogere beloning

Opvallend is dat maar 37% van de ouders vindt dat leraren die op een school werken waar veel leerlingen een achterstand hebben, een hoger salaris moeten krijgen. Hoewel het voorlopig alleen tijdelijk is in het kader van het NPO, werd deze maatregel onlangs werkelijkheid. Ook vindt slechts een derde van de ouders (34%) dat er in het onderwijs meer aandacht zou moeten komen voor het koloniale verleden en slavernij (zie over gevoelige onderwerpen in de geschiedenisles ook de artikelen ‘Slavernij op school’ en ‘Verder… na Parijs’) 

Bekijk alle resultaten van de kieswijzer op https://kieswijsouders.nl/

 

Verder lezen over deze onderwerpen?

Dossier Klassengrootte

Kleine klas of goede didactiek?

Ouders kraken passend onderwijs

Dossier passend onderwijs

De tienerschool en maatwerkdiploma’s zijn niet de oplossing

Onderwijsraad, geen passend maar inclusief onderwijs 

Onderwijsraad wil reset

Gelijkere kansen dankzij schaduwonderwijs

 

Click here to revoke the Cookie consent