Dossier

Klassengrootte

Tekst Redactie Didactief
Gepubliceerd op 17-02-2017 Gewijzigd op 28-04-2017
Maakt grootte van de klas een verschil voor de leraar en de leerlingen? Lees in dit dossier wat onderzoek ons leert over de invloed van klassengrootte.

- blog: Klassengrootte: size matters, eeech wel

‘Zullen we afspreken dat we Hatties resultaten niet meer liegen of ze gedrukt staan? De klassen moeten echt kleiner.’, zo schrijft Michel Pijpers in zijn blog. (30 januari 2017)

- Onderzoek: Slim onderwijs

Tientallen basisscholen stapten over op SlimFit, waarbij scholen werken met negentig leerlingen per 'unit'. De Cito-scores zijn gestegen. (30 september 2016)

- onderzoek: Doelgroeppeuter profiteert van professionalisering

Uit een nieuwe analyse van de data uit het grootschalige cohortonderzoek Pre-COOL naar kinderen tussen de 2 en 6 jaar in instellingen voor voor- en vroegschoolse educatie blijkt dat aspecten als groepsgrootte, staf-kindratio en opleidingsniveau van pedagogisch medewerkers (ook wel structurele kenmerken genoemd) geen duidelijk effect hebben op hun ontwikkeling. (7 juni 2016)

- interview: ‘Onderwijs is hard werken’

Niet het curriculum of de klassengrootte is beslissend voor onderwijskwaliteit. Wel de leraar, zegt onderwijshoogleraar John Hattie uit Nieuw-Zeeland. (31 oktober 2014)

- nieuws: Vijftig kinderen in de klas

Onderwijs op maat in klassen van vijftig kinderen, met flexplekken in ieder lokaal. Dat idee kan basisschool De Driemaster uitvoeren dankzij een modern schoolgebouw. De formatie blijkt bij teruglopende leerlingaantallen echter een zwak punt. ( 7 september 2009)

- onderzoek: Groep 3 profiteert het meest van extra handen

De effecten van groepsverkleining en extra handen in de klas wisselen per leeftijd en per soort leerling. Hoe ouder de leerlingen, hoe geringer het effect. En extra handen in groep 2 kunnen zelfs averechts werken. (november 2006)

- onderzoek: Groepsverkleining leidt niet tot betere prestaties

Kleinere groepen en meer onderwijzend personeel per groep leiden in het basisonderwijs slechts tot beperkte positieve effecten. Het aantal interacties tussen leerlingen en leerkracht neemt toe. Ook zijn de kinderen meer op hun taken gericht. Maar het effect op de prestaties van leerlingen is miniem. (augustus 2004)

- onderzoek:  Prestaties niet beter door kleinere groepen

De groepen in de onderbouw van de basisscholen worden steeds kleiner, zo blijkt uit de rapportage van minister Van der Hoeven. Maar over het heilzame effect van de groepsverkleining wordt nog getwist. (maart 2003)

Click here to revoke the Cookie consent