Onderzoek

Ouders kraken passend onderwijs

Tekst Bea Ros
Gepubliceerd op 03-09-2019 Gewijzigd op 22-01-2020
Hopeloosheid en teleurstelling. Dat zijn de overheersende gevoelens bij ouders die via vertelpunt.nl hun ervaringen over passend onderwijs deelden.

Tussen begin november 2018 en eind januari 2019 konden mensen hun ervaringen met passend onderwijs delen via het digitale vertelpunt van OCW. Ruim de helft van de 4.300 vertellers waren ouders (2.253), 40% waren leraren, schooldirecteuren en ib’ers.
Ouders deelden vooral ervaringen over de afstemming van onderwijs op de behoeften van hun kind en de zoektocht naar passend onderwijs, de onderwijsprofessionals vooral over veranderingen in hun werk. Bij beiden overheersen de negatieve gevoelens (85%). Bovenaan staat hopeloosheid, gevolgd door teleurstelling, boosheid en verdriet. Nu zullen ouders met negatieve ervaringen zich eerder melden dan ouders bij wie alles gewoon of op rolletjes loopt. Van een representatieve steekproef is bij het vertelpunt natuurlijk geen sprake. Toch bevatten de reacties wel signalen voor hoe het gaat met passend onderwijs, of tenminste hoe mensen het ervaren.
Leraren hebben vooral negatieve ervaringen in de ondersteuning bij gedrags- of sociaal-emotionele problemen. Ouders zijn juist ontevreden over de ondersteuning van hun kind als dat cognitief voorloopt op klasgenoten. Een verklaring voor dit laatste kan zijn dat ouders te hoge verwachtingen hebben van wat de school hun kind kan bieden.
Samenwerking verloopt moeizaam, zo is de ervaring. De combinatie leerkracht-ib’er/zorgcoördinator komt veel voor, de combinatie ouder-leerkracht en leerling-leerkracht daarentegen nauwelijks. Dat kan erop wijzen dat professionals nog te veel óver ouders en leerlingen spreken en niet mét hen: ze betrekken ouders en leerlingen te weinig bij het bepalen van passend onderwijs.

De overzichtsposter met ervaringen en tips om ouders als partner te betrekken is te downloaden, zie link op didactiefonline.nl.
Zie ook dossier Passend onderwijs op didactiefonline.nl.

Dit artikel verscheen in Didactief, september 2019.

Click here to revoke the Cookie consent