Dossier

Lekker leren lezen

Tekst Redactie Didactief
Gepubliceerd op 02-11-2011 Gewijzigd op 22-05-2018
Lezen is de basis van alles. Maar hoe geef je leerlingen mee dat het ook leuk is? Leer aanstaande leerkrachten beter voorlezen. Help leerlingen de juiste boeken te kiezen en ruim tijd in voor stillezen. Toets strategisch.


In de special 'Lekker leren lezen' vind je de volgende artikelen:

Laat toetsen je onderwijs niet verarmen.
Opbrengstgericht werken is sterk in zwang. Dat is goed. Scholen werken bewuster aan het bereiken van goede resultaten, zoals een goede leesvaardigheid, voor alle leerlingen. Maar het kan ook nadelig zijn, want het nieuwe mantra lijkt soms wel: toetsen, toetsen, toetsen.

Boeiend voorlezen is een vak apart
Wie het leesonderwijs wil verbeteren, moet beginnen met de leraar van morgen, vindt de Pabo van de Hogeschool Utrecht. In het curriculum is er structureel aandacht voor ingebouwd.

Plezier met echte boeken
Gewoon lekker lezen op school, elke dag, op een vast moment, ieder voor zich. Op cbs De Wierde zijn leraren overtuigd van de kracht van deze aanpak: leerlingen lezen geen woordrijen, maar echte boeken.

Geef de juf haar vakmanschap terug
‘Leerkrachten zijn te afhankelijk van methodes in het leesonderwijs. Maar het kan anders. Ik pleit voor herstel van vakmanschap.’

Durf te leiden
Bij het invoeren van een vernieuwing is een schoolleider die sturing geeft, faciliteert en ondersteunt, onontbeerlijk. Wat doe je dan als die vertrekt, net wanneer je wilt beginnen als team?

Praten over boeken
Met leerlingen over boeken praten helpt om hun leesmotivatie te bevorderen. Twee leerkrachten geven het geheim van hun succesvolle boekenbabbels prijs.

Lezen wordt weer leuk
Het LIST-project is ontworpen om het leesniveau van kinderen te verhogen en hen meer te laten lezen. Het geheim? Ervoor zorgen dat ze er weer plezier in krijgen.

 

Download hier de volledige special

Deze special is gemaakt door medewerkers van de Higeschool Utrecht. Een financiële bijdrage is geleverd door dezelfde organisatie. De special verscheen in Didactief, november 2011.

Verder lezen

1 Laat toetsen je onderwijs niet verarmen
2 Boeiend voorlezen is een vak apart
3 Plezier met echte boeken
4 Geef de juf haar vakmanschap terug
5 Durf te leiden
6 Praten over boeken
7 Lezen wordt weer leuk

Click here to revoke the Cookie consent