Dossier

Goed taalonderwijs voor alle kinderen

Tekst Redactie Didactief
Gepubliceerd op 02-09-2014 Gewijzigd op 28-04-2017
Leren lezen en schrijven staat niet los van goed kunnen luisteren en spreken. Interactieve voorleeslessen aan kleuters en alternatief schrijfonderwijs in de bovenbouw bevestigen dat maar weer eens. Lees deze special met persoonlijke ervaringen, onderzoek en tips, en zorg dat je nooit meer verveelde blikken tijdens je lessen ziet.

Voorwoord van Els Loman, onderwijsexpert en consultant bij CPS
Net een taalles gegeven? Dan heb je je leerlingen echt verder geholpen in het leven. Want iedere taalles gaat ook over heel andere dingen dan taal. Over wat een kind zelf kan, hoe het zich tot de wereld verhoudt, over autonomie en relaties.

Woordenschriftjes
Schrijver Özcan Akyol had tot na zijn schooltijd een beperkte woordenschat. Tijdens een periode in detentie ontdekte hij zijn liefde voor taal.

Liever schrijven!
Op basisschool Oostelijke Eilanden in Amsterdam bepalen kinderen tijdens de schrijfles
zelf waarover ze schrijven. De aanpak sluit nauw aan op wat de inspectie voor ogen heeft.

De Boom van Bloom
Begrijpend leesonderwijs is niets anders dan leerlingen leren denken. De Amerikaanse onderwijspsycholoog Benjamin Bloom bracht de opbouw(‘taxonomie’) van lagere en hogere denkvaardigheden in kaart.

Amsterdamse taalwonders
Amsterdamse basisscholen hebben vaak te maken met leerlingen met een taalachterstand. Maar er is een oplossing.

Verbeter je lees- en luisterlessen!
Wat kan in geen enkele lees- of luisterles ontbreken? Taalspecialist Karin van de Mortel geeft vijf gouden tips.

Van luisteren tot lezen
Begrijpend leren lezen begint al bij de kleuters tijdens de voorleesles. De Lukasschool in de Utrechtse wijk Kanaleneiland laat zien hoe.

Trainingen en boeken
Beter worden in je vak? Volg een training of lees een boek!

 

Deze special over taal in het basisonderwijs is gemaakt in opdracht en met een financiële bijdrage van CPS Onderwijsontwikkeling en advies. Wilt u meer weten, kijk dan op www.cps.nl/thema/basisonderwijs/taal.

 

Click here to revoke the Cookie consent