Artikelen

Drie keer kansrijk

Tekst SBB
Gepubliceerd op 01-06-2018 Gewijzigd op 04-06-2018
Broodnodig voor de arbeidsmarkt van morgen: de creatief vakman, de erfgoed hovenier en surveyor (landmeter).  Wat houden deze drie beroepen en specialismen in en wat is hun waarde voor Nederland?

Creatief vakman

Beroep
TRADITIONEEL EN VERNIEUWEND
De creatief vakman is een zelfstandig ondernemer. Hij ontwerpt en maakt producten vanuit de ambachtelijke traditie. De vakman ontwikkelt traditionele en vernieuwende producten en heeft affiniteit met een bepaald materiaal. Hij gebruikt verschillende materialen, zoals leer, stof, hout, glas of keramiek.

Specialisme
ONTWERPEN, MAKEN EN ONDERNEMEN
De combinatie van ontwerpen, het maken en het op de markt brengen van een product maakt de vakman uniek. Het langdurig inslijten van vaardigheden, uitgebreide kennis van materialen en technieken maakt hem een echte specialist.

Waarde voor Nederland
VOOR IEDEREEN
De creatief vakman speelt in op de toenemende vraag naar kwaliteit, creativiteit en authenticiteit. In de designwereld is hij een centraal punt. Hij realiseert eigen ontwerpen en die van anderen. Daarnaast werkt hij aan cultuur-historische objecten, zo kan hij als glazenier bij een kerk het glas-in-loodwerk vervangen

 

Groen Erfgoedhovenier

Beroep 
IN STAND HOUDEN VAN HISTORIE
Erfgoedhoveniers zijn gespecialiseerde hoveniers die onderhoud- en restauratie- en renovatie werkzaamheden verrichten aan groen erfgoed. De focus ligt op het langdurig in stand houden van een historische aanleg. Tuinbazen hebben daarnaast ook beheerstaken, sturen vrijwilligers aan of geven voorlichting aan het publiek. Erfgoedhoveniers zijn zelfstandig of hebben een hoveniersbedrijf. Andere erfgoedhoveniers, bijvoorbeeld tuinbazen, zijn in dienst bij een particuliere eigenaar, zoals bij een buitenplaats of bij een natuurorganisatie.

Specialisme 
ONTWIKKELINGSGESCHIEDENIS EN TOEKOMST
Werken aan groen erfgoed vraagt vaak een andere benadering dan regulier hovenierswerk. De erfgoedhovenier houdt rekening met het verleden en de toekomst, voordat hij met zijn werk begint. Vaak groeit en ontwikkelt het erfgoed zich. Als dat niet goed wordt onderhouden, grijpt de natuur snel om zich heen en vervaagt de vorm. De ontwerp- en gebruikersgeschiedenis hebben invloed op het gebruik en het beheer. De vakman past verschillende snoeitechnieken toe en houdt rekening met horticultuur en ecologie. Ook let hij op de samenhang en tijdsperiode van het erfgoed. De vakman zorgt dat het historisch groen voor de toekomst wordt behouden.

Waarde voor Nederland
HISTORISCHE en GEBRUIKSWAARDE
In Nederland zijn veel ontworpen historische tuinen, parken en landgoederen. Maar er zijn ook veel historische begraafplaatsen, boerenerven, boomgaarden, verdedigingswerken en woonwijken waarin groen een speciale plek inneemt. Voor bewoners is de gebruikswaarde van groot belang. Ook heeft het erfgoed een cultuurhistorische- en architectuurhistorische waarde. Het is onderdeel van onze geschiedenis, daarom moet het in tact blijven voor toekomstige generaties.

Surveyor (Landmeter)

Beroep
OP WATER EN LAND
De afgestudeerde surveyor (landmeter) werkt op een specialistisch bureau, bij de overheid of als aannemer. Hij verricht verschillende werkzaamheden, zoals het uitzetten, inrichten en afpalen van objecten. Ook meet hij het terrein waar  grondwerkzaamheden verricht worden en legt hij vast waar een eigendomsgrens ligt. De surveyor verwerkt de meetresultaten en beheert informatiebestanden.

Specialisme
KENNIS EN VAARDIGHEDEN OP DIVERSE GEBIEDEN
Naast algemene kennis van gebouwen en infrastructuur beschikt de surveyor ook over gespecialiseerde kennis en vaardigheden. Hij verzamelt situatiegegevens en verwerkt deze. Daarnaast maakt hij maatvoeringstekeningen en verzamelt hij meetgegevens die hij vervolgens uitwerkt. De vakman werkt met de meest moderne technologieën.

Waarde voor Nederland
ONMISBARE SCHAKEL TUSSEN BOUW EN INFRA
Geo-informatie is van groot belang om plannen te maken en beslissingen te nemen over schaarse grond. De omzet van de totale sector bedraagt naar schatting jaarlijks 1,5 miljard euro.

 

Verder lezen

1 Een faalangstige goudsmid is uit den boze
2 Restauratie: ‘Ik wil mijn handen laten spreken’
3 Natuursteenbewerking: ‘Ik wil dat anderen mijn vak leren kennen’
4 Pianotechniek: ‘Een piano is nooit perfect’
5 ‘Bij elk gesprek begint een leerling gepassioneerd te vertellen’
6 60 Unieke opleidingen
7 Studenten zijn super gemotiveerd
8 Vakspecialisten: hoofd, hart en handen
9 De vak-beschermers

Click here to revoke the Cookie consent