Artikelen

De vak-beschermers

Tekst SBB
Gepubliceerd op 24-05-2018 Gewijzigd op 24-05-2018
Kleine unieke beroepen In Nederland veilig stellen voor de toekomst. Dat is de taak van het Meld-en expertisepunt specialistisch vakmanschap. Hierover 3 vragen aan Teamcoördinator Rozemarijn van Deelen.

Het Meld-en expertispunt specialistisch vakmanschap, wat is dat eigenlijk?
‘Het meldpunt* zet zich in voor kleinschalige unieke beroepen in Nederland, door behoud en versterking van specialistisch beroepsonderwijs (met name mbo). Dat betekent dat beroepen en/of opleidingen die zich bedreigd voelen in hun voortbestaan zich bij ons kunnen melden. Wij kijken of ze in onze scope vallen en ondersteunen hen in het vinden van een duurzaam opleidingsarrangement. Want dat gaat bij dit soort kleine aantallen niet vanzelf.’

Wanneer valt een melding binnen jullie scope? 
‘Voorwaarde is dat het een beroepsgroep is die kleinschalig en specialistisch is. Daarnaast is het belangrijk dat er arbeidsmarkt is. Werk en beroep moeten een bijdrage leveren aan de BV Nederland. Mensen spreken vaak van ambachtelijke beroepen, wij noemen het specialistisch vakmanschap. De passie spat altijd van deze vakmensen af. En ook de opleidingen zijn heel uniek en specialistisch. Specialistisch vakmanschap is een bijzondere factor in onze economie. Ongeveer 80.000 mensen zijn erin werkzaam. Door de herwaardering van het vakmanschap de afgelopen jaren is de aandacht voor deze beroepen gestegen.’

Waarom is het belangrijk om deze beroepen en opleidingen onder de aandacht te brengen?
‘Het punt is dat iedereen wel weet dat er opleidingen zijn voor de zorg, handel of techniek. Maar deze unieke opleidingen kennen veel mensen niet. En ze zijn ook niet voor iedereen weggelegd. Het is ontzettend jammer als de leerling die het wel in zich heeft, de opleiding misloopt omdat hij of zij er geen weet van had. Om die reden hebben we de beroepenklikker gemaakt: al deze 60 unieke opleidingen bij elkaar, met alle informatie die daarbij hoort over scholen, met filmpjes en al.’
 

* Het meldpunt hoort bij het kenniscentrum voor het mbo: Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Dit artikel verscheen eerder in de special '60 x Specialistisch Vakmanschap', in Didactief, mei 2018. De special is gemaakt in opdracht en met een financiële bijdrage van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

 

 

 

Verder lezen

1 Een faalangstige goudsmid is uit den boze
2 Natuursteenbewerking: ‘Ik wil dat anderen mijn vak leren kennen’
3 Pianotechniek: ‘Een piano is nooit perfect’
4 Restauratie: ‘Ik wil mijn handen laten spreken’
5 ‘Bij elk gesprek begint een leerling gepassioneerd te vertellen’

Click here to revoke the Cookie consent