Webinar Vernieuwingsonderwijs

Tekst Redactie
Gepubliceerd op 05-10-2021
Waarom flopt de ene onderwijsvernieuwing en wordt de andere een groot succes? Wat kunnen we leren van de traditionele vernieuwers als Maria Montessori en Helen Parkhurst (daltononderwijs?) En waar moet je op letten als je zelf aan de slag wil? Lector Vernieuwingsonderwijs Patrick Sins geeft je in dit webinar nieuwe inzichten uit onderwijsonderzoek.

 

 

Patrick Sins is werkzaam als lector Vernieuwingsonderwijs bij Thomas More hogeschool en lector Leren bij de Hogeschool Rotterdam. Het is zijn missie om aan de hand van praktijkgericht wetenschappelijk onderwijsonderzoek bij te dragen aan kwaliteitsverbetering van het basis- en voortgezet onderwijs door de professionele ontwikkeling van leraren die daarin werkzaam zijn te bevorderen.

 

Meer lezen?

De Onderwijsinspectie signaleerde in de Staat van het onderwijs 2019 dat het aantal vernieuwingsscholen stijgt en dat zij onderwijsvernieuwingen niet altijd voldoende evalueren.

Guuske Ledoux en Monique Volman vinden het jammer dat de Inspectie en sommige wetenschappers in het nieuwste Onderwijsverslag suggereren dat innovatieve scholen onverantwoord bezig zijn. Zij zagen wat anders.

Dossier vernieuwingsscholenInnovatieve scholen hebben vaak al een reputatie opgebouwd in de media, zoals het Hyperion Lyceum en Vathorst College. Tien toekomstgerichte scholen onder de loep: wat doen zij anders en wat levert dat op?

Van de buitenkant moeten ze het niet hebben. Piepjonge basisschool School of Understanding zit in een oud schoolgebouw aan de rand van Amstelveen. Maar het kleine team heeft in vier jaar veel geloofwaardigheid opgebouwd; zoveel dat de inspectie ze uitnodigde voor een presentatie over innovatief onderwijs tijdens haar jaarlijkse congres in april 2019. Nieuwsgierig nam Didactief er half mei een kijkje.

Integraal Kindcentrum Mondomijn in Helmond is 52 weken per jaar open van ’s ochtends half 8 tot ’s avonds half 7. Het kent geen schoolklassen, iedere leerling krijgt onderwijs op maat. Didactief kreeg een rondleiding van directeur Joke Tillemans. ‘We hebben eerst het idee losgelaten van één leraar in één klas.’

In de serie Dode Pedagogen heeft Anne Burgers onder andere aandacht besteed aan Maria Montessori. Lees ook: wat kenmerkt en drijft de ware montessoriaan?

In deze TED Talk legt Simon Sinek het ‘Golden circle model uit’, dat verklaart waarom een bepaalde organisatie of bepaald product zich onderscheidt van anderen. “Start with why” is zijn credo.

Veel vernieuwingspogingen hebben niet het gewenste effect omdat ze te weinig rekening houden met de gevolgen die de vernieuwing heeft voor leerkrachten (Van Veen, 2003).

High Tech High
John Dewey, Maria Montessori, Larry Rosenstock. Het is niet denkbeeldig dat de geestelijk vader van de High Tech High Village in San Diego, Californië, ooit in een dergelijk rijtje figureert. HTH behaalt opmerkelijke resultaten met doorsnee kinderen. Didactief ontrafelt het geheim in drie artikelen.

Deel 1: California dreaming.

Deel 2: No-Bell Prize School.  

Deel 3: Digging the gold mine.

 

Meer over Agora:

Martijn Sytsma - Een tijdje terug schreef ik een blog over het verhaal van Sjef Drummen, één van de oprichters van Agora. Korte samenvatting: de visie op onderwijs van Sjef spreekt me (grotendeels) aan, de manier waarop hij zijn visie brengt een stuk minder.

Jos Claessen - Agora is een unieke school voor voortgezet onderwijs in Roermond: zonder lessen en zonder rooster, zonder vakken en zonder lesmethoden. Hoogleraar Onderwijskunde Jos Claessen van de OU was als critical friend betrokken bij het eerste jaar: hij beoordeelt het als een succes in zijn publicatie Tegels van Agora.

In 2019 deden leerlingen voor het eerst eindexamen op  Agora, Roermond. Hoogleraar Jos Claessen (OU) beschrijft wat er in zijn perceptie is gebeurd.

René Leverink interviewde voor het boekje 'Nee, dan Finland. De kracht van ons onderwijs' interessante experts, onder wie Jos van Kemenade, Roel Bosker, Maurice de Hond (ja, die ook) en Aleid Truijens. Hier een fragment van het gesprek dat hij voerde met Rien Spies, bestuurder van Agora in de Zaanstreek, over de school van de toekomst.
 

Meer lezen van Patrick Sins?

Patrick Sins overdenkt een aantal heikele kwesties in onderwijs en concludeert: betrek leraren meer bij onderwijsbeleid, en maak ze er ook eigenaar van. Dan kunnen we samen echt iets bereiken (juni 2021).

Zeven jaar lang heeft de weldoener Bill Gates miljoenen dollars geïnvesteerd om onderwijs effectiever te maken en hiermee de prestaties van leerlingen te bevorderen. Uit een onlangs verschenen rapport blijkt dat dit initiatief heeft gefaald. Hoe kan dit? Omdat de leraar is vergeten, schrijft Patrick Sins (februari 2020).

In deze column laat Patrick Sins zien dat traditie een kracht is op basis waarvan dalton-, montessori-, jenaplan-, freinetscholen en vrije scholen hun onderwijs kunnen vernieuwen (januari 2020).

Het debat over de gevolgen van de schoolsluiting voor leerlingen is momenteel weinig constructief. Pedagogen en onderwijskundigen staan tegenover elkaar. Besef, schrijft Patrick Sins, dat er inderdaad een nieuwe beginsituatie is, die vraagt om een andere aanpak waarbij zij beiden nodig zijn.(maart 2021)

Meer relevante literatuur

Verbiest, E. (2021). Perspectieven op onderwijsvernieuwing, Gompel & Svacina.

Sarason, S.B. (1990). The Predictable Failure of Educational Reform. San Francisco: Jossey-Bass. Een analyse van het mislukken van vele pogingen tot onderwijsvernieuwing.

Payne, C.M. (2008). ‘So much reform, so little change: The persistence of failure in urban schools’ beschrijft op zijn beurt dat de onderwijsvernieuwingen op Amerikaanse scholen in arme stedelijke buurten gekenmerkt worden door aanhoudend falen. Cambridge, MA: Harvard Education Press.

Drucker, P.F. (1985). Innovation and Entrepeneurship. New York: Harper & Row.

Pogrow, S. (1996). Reforming the Wannabe Reformers. Phi Delta Kappan 77(10), 656-663.

Sins, P.H.M. & Van der Zee, S. (2015). De toegevoegde waarde van traditioneel vernieuwingsonderwijs: Een studie naar de verschillen in cognitieve en niet-cognitieve opbrengsten tussen daltonscholen en traditionele scholen voor primair onderwijs, Pedagogische Studiën, 92, 254-273.

Lessen uit Chicago (2011). De Chicago School Reform Act van 1988. 

Bryk, A. e.a. (2010). Organizing schools for improvement. Lessons from Chicago. Onderstaande figuren komen uit zijn onderzoek:

 

Intensive Partnerships for Effective Teaching Enhanced How Teachers Are Evaluated But Had Little Effect on Student Outcomes’ concludeerde RAND in 2018.

Kane, T. J., Rockoff, J. E., & Staiger, D. O. (2006). What does certification tell us about teacher effectiveness? Evidence from New York City. (NBER Working Paper 12155). Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research. 

In april 2021 verscheen een artikel van Edith Hooge cum suis in het blad Public Management Review. Hooge (naast voorzitter van de OR ook hoogleraar onderwijsbestuur aan de Universiteit van Tilburg) geeft in dit stuk aan de hand van twee casussen een diepgaand inzicht in hoe onze overheid onderwijspolitiek bedrijft. De crux: ze betrekt de leraar te weinig bij het beleid: Hooge, E.H., Waslander, S., & Theisens, H.C. (2021). The many shapes and sizes of meta-governance. An empirical study of strategies applied by a well-advanced meta-governor: the case of Dutch central government in education. Public Management Review.

Amerikaanse hoogleraar Walter Doyle adviseert leraren vooral te kijken naar de praktische bruikbaarheid van vernieuwingsinitiatieven. The practicality ethic in teacher decision-making (1977).

Dit webinar is tot stand gekomen in samenwerking met ResearchED NL.

 

Verder kijken
Smaakt dit webinar naar meer? Dit najaar verschijnen er nog meer webinars van Didactief. Houd onze website en social-mediakanalen in de gaten voor meer info.

 

Click here to revoke the Cookie consent