Sterke ketting

Tekst Miranda Timmermans
Gepubliceerd op 08-09-2020
Samen maken we het leraarsberoep aantrekkelijker.

Blij en trots ben ik, dat ik als voorzitter van de jarige Velon (de vereniging van lerarenopleiders is al 45 jaar oud!) je kennis mag laten maken met de veelzijdigheid van de lerarenopleider. Dat er veel leraren nodig zijn, de komende jaren, is voor iedereen duidelijk. Maar wie leidt ze op en hoe?

Steeds vaker is opleiden van nieuwe leraren iets dat lerarenopleidingen en scholen samen doen. Lerarenopleiders werken dus niet alleen meer in opleidingsinstituten (universitaire opleiding, tweedegraads en pabo), maar ook op scholen voor po, vo en mbo (zie het coverartikel).

In deze Didactief komen de opleiders op scholen uitvoerig aan het woord. Ze vertellen hoe hun dag eruitziet, hoe zij studenten opleiden en begeleiden en hoe ze samen met hun student onderzoek doen naar de eigen praktijk. Hoe het beroep van lerarenopleider zich door de jaren heen heeft ontwikkeld, vertelt Anja Swennen. Zij laat ook zien dat het belang van onderzoek in de lerarenopleiding steeds groter is geworden. Een aantal mooie voorbeelden vind je in dit nummer. Zo blijkt uit Utrechts onderzoek dat het helpt om als opleider de twijfels van jonge leraren met hen te bespreken, in plaats van ze te ‘sparen’. En een pabo-opleider ontdekte, heel praktisch, hoe prentenboeken de taallessen Engels van studenten op hun stageschool verbeteren. Extra interessant vind ik het onderzoek waaruit blijkt dat pabo-studenten afstudeeronderzoek moeilijk vinden, maar dat degenen met een goed cijfer uiteindelijk beter lesgeven.

Er zal de komende jaren veel veranderen in de lerarenopleidingen; de Velon ziet het advies van de commissie Onderwijsbevoegdheden (zie ook de Kamervraag van de maand en Drie vragen aan Paul Zevenbergen) met vertrouwen tegemoet. Lerarenopleiders staan aan het begin van de loopbaan van leraren, ze ondersteunen steeds vaker staande leraren en zijn via onderzoek betrokken bij het doorontwikkelen van opleiding en onderwijs. Met die sterke ketting maken we samen het leraarsberoep aantrekkelijker.

Lerarenopleiding en onderwijspraktijk staan dicht bij elkaar, dat bewijst deze Didactief. Ik hoop dat dit nummer leraren en hun opleiders zal inspireren om nog vaker met elkaar in gesprek te gaan, om samen te werken aan de school, de leraar en de opleiding van de toekomst.

Miranda Timmermans
voorzitter Velon, gasthoofdredacteur
 

Dit artikel verscheen in Didactief, september 2020.

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent