Onderzoek

Engels met prentenboeken

Tekst Bea Ros
Gepubliceerd op 08-09-2020 Gewijzigd op 09-12-2020
Beeld Floor Rieder
Prentenboeken maken de lessen Engels op de basisschool leuker en beter. Lerarenopleider Tatia Gruenbaum leerde haar pabo-studenten de bijbehorende taaldidactiek.

Nu basisscholen steeds vroeger beginnen met Engelse les, moet elke leerkracht weten hoe je een vreemde taal onderwijst. Op de pabo is daar nog te weinig aandacht voor, constateerde Gruenbaum. ‘We moeten studenten niet alleen als taalleerder behandelen, maar ook als toekomstig taalleraar.’ Te meer daar nogal wat studenten en leerkrachten onzeker zijn over hun taalvaardigheid en soms opzien tegen het geven van Engels.
Op pabo Avans experimenteerde Gruenbaum met een nieuwe aanpak waarin studenten taalvaardiger worden én een taaldidactiek aangereikt krijgen. Twintig tweedejaars volgden gedurende zeven maanden elf lessen (negentig minuten) waarin telkens één of meer Engelstalige prentenboeken centraal stonden, als voorbeeld voor hun eigen lessen Engels op de stageschool.

 

Drie stappen

Elke prentenboekles bestaat uit drie stappen. Eerst wek je nieuwsgierigheid en haal je voorkennis op. Daarna lees je het boek voor of laat je de leerlingen het zelf (mee)lezen. En ten slotte herhaal je sleutelwoorden, bespreek je grammatica en geef je taal- en creatieve taken.

Gruenbaum monitorde het leerproces van studenten met onder meer lesobservaties, tekenactiviteiten, interviews en een online taaltest. Iedereen werd taalvaardiger. Bovendien bleken ze gemotiveerder en kregen ze meer vertrouwen in zichzelf als taalleraar. ‘Zoals een student zei: “Ik ben in staat kinderen Engels te leren.”’

Prentenboeken als hulpmiddel is niet nieuw, SLO doet bijvoorbeeld die suggestie. Toch gebruiken leerkrachten ze niet of te weinig. ‘Dat komt omdat ze niet weten hoe ze met de boeken een taalles moeten maken,’ stelt Gruenbaum. Samen met anderen richtte ze daarom Pepelt op, een Europees non-profitproject met gratis lesmateriaal. Het project is genomineerd voor de British Council ELTons Award 2020 voor vernieuwend Engels-onderwijs. Ook met haar proefschrift hoopt ze leerkrachten verder te ondersteunen en inspireren.

 

Tatia Gruenbaum, Exploring Picturebooks as a Teaching Tool in Initial Primary English Teacher Education in the Netherlands. University College London (IOE)/Avans Hogeschool, 2020. Zie ook pepelt21.com.

Dit artikel verscheen in Didactief, september 2020.

Click here to revoke the Cookie consent