Nieuws

Nieuw begin voor Haga Lyceum

Tekst Hannah Wolff
Gepubliceerd op 02-07-2020 Gewijzigd op 02-07-2020
De islamitische middelbare school heeft alle ophef, die in 2019 ontstond nadat inlichtingendienst AIVD zorgen had geuit over het vermeende extremistische gedachtengoed op de school, goed doorstaan. De zorgen liggen nu niet meer bij de aanvallen van buitenaf, maar van binnenuit: de geroyeerde directeur-bestuurder Soner Atasoy en de aan hem loyale ouders.

Chaos

Vorig jaar eisten minister Slob, de Amsterdamse gemeenteraad en burgemeester Femke Halsema dat het bestuur van de school, met name directeur Soner Atasoy, zou opstappen vanwege vermeende contacten met extremisten en financieel wanbeheer. Aan de hand van de beschuldigingen ontstond enorme ophef: het Haga was meerdere malen voorpaginanieuws, allerlei politici raakten betrokken en Slob dreigde de rijksbekostiging van de school stop te zetten. Uiteindelijk floot de rechter de minister in januari 2020 terug. Ook de Onderwijsinspectie en AIVD kregen een tik op de vingers (zie ‘Het Cornelius Haga lyceum zet door’ voor een uitgebreide tijdslijn van de ontwikkelingen). De uitspraak in januari bleek niet het einde van de ophef: in mei meldde NRC dat directeur-bestuurder Soner Atasoy illegaal gesprekken heeft afgeluisterd van de Onderwijsinspectie tijdens het onderzoek op de school. Atasoy ontkent dat hij heimelijke opnamen heeft gemaakt van inspectiegesprekken, maar erkent die wel in bezit te hebben (NRC, 21 mei 2020). De inspectie heeft aangifte gedaan (AD, 5 juni 2020).

De problemen rond Atasoy blijven zich opstapelen: de medezeggenschapsraad stuurde een brandbrief vol klachten, en een voormalig personeelslid van de school zei onder druk te zijn gezet om met een radicale prediker het lesprogramma te ontwikkelen. Ook kwam er een klacht van een economiedocent, die dreigt met een rechtszaak omdat hij ten onrechte door Atasoy zou zijn berispt. In mei was het plafond bereikt, en de bestuursvoorzitter van de school schorste Atasoy met onmiddellijke ingang. Atasoy deed hetzelfde met de bestuursvoorzitter, waarna de bestuurscrisis compleet was. Ook voor de Onderwijsinspectie was toen niet meer duidelijk wie nog verantwoordelijk was voor de school. Atasoy bevocht zijn schorsing in een kort geding in juni, maar verloor. De rechter legde de verantwoordelijkheid voor de bestuurlijke chaos ‘grotendeels’ bij hem, omdat hij zijn schorsing en ontslag niet wou aanvaarden (Het Parool, 10 juni 2020). Ook heeft hij van de rechter een contactverbod gekregen met medewerkers, ouders en leerlingen (Trouw, 24 juni 2020). Atasoy heeft aangegeven in hoger beroep te gaan (de Volkskrant, 24 juni 2020).

Niet iedereen is het eens met de ontwikkelingen: eind juni hield een veertigtal ouders van het Haga Lyceum een protestbijeenkomst op de stoep voor de school. Ze willen uitleg van het nieuwe bestuur over de chaos van de laatste maanden, dat de medezeggenschapsraad opstapt, en de terugkeer van Atasoy (AD, 26 juni 2020).
 

Nieuw bestuur

Rasit Bal is benoemd tot de nieuwe dagelijks bestuurder. Hij gaat de staf leiden en houdt toezicht op de directie. Hiervoor was Bal betrokken bij het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), de voornaamste belangenbehartiger van de moslimgemeenschap. Ook was hij eerder directeur van Islamitische Schoolbesturen Organisatie (ISBO), de koepel van islamitische scholen. Bij de oprichting van het Cornelius Haga was hij kritisch, in 2017 verweet hij het toenmalige bestuur zich af te zonderen van de samenleving en de rest van de moslimgemeenschap (de Volkskrant, 24 juni 2020).

Onderwijskundige Saskia Grotenhuis zal als externe interim-directeur verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse leiding van de school. Hiervoor was Grotenhuis ongeveer tien jaar directeur van de Openbare Scholengemeenschap Bijlmer (OSB). Interim-directeur Emine Saglam zal Grotenhuis ondersteunen. Saglam is sinds de oprichting van het Haga Lyceum werkzaam als zorgcoördinator op de school en gaat leidinggeven aan het crisismanagementteam, dat op ‘zeer korte termijn’ de knelpunten van de middelbare school inzichtelijk moet maken (AD, 24 juni 2020).

 

Uitbreiding islamitisch onderwijs

Naast het Haga telt Nederland op dit moment één andere islamitische middelbare school: het Avicenna College in Rotterdam. Ook deze school bevindt zich in zwaar weer. Docenten uit de medezeggenschapsraad (mr) voelen zich volgens NRC geïntimideerd door directeur-bestuurder Wim Littooij. Ook is de onderwijskwaliteit door de Inspectie van het Onderwijs ondermaats bevonden. (NRC, 24 juni 2020). Het bestuur van Avicenna, de Stichting voor Islamitisch Voortgezet Onderwijs in Rotterdam (SIVOR), is sinds 2017 van plan meer scholen te openen in Den Haag en Amsterdam. In februari 2020 gaf de Onderwijsraad een negatief advies over deze uitbreidingsplannen, in maart nam minister Slob dat advies over (Het Parool, 18 maart 2020). In mei verraste Slob SIVOR met de aankondiging dat ze tóch mogen uitbreiden na de zomer van 2021, met een school voor mavo, havo en vwo in Den Haag (AD, 2 mei 2020). Dat heeft geen precedent gezet voor meer islamitisch onderwijs. De aanvraag voor een islamitische basisschool in Delft, van stichting Islamitisch College, is dit voorjaar afgewezen: het stadsbestuur was van mening dat er onvoldoende potentie is om de Delftse stichtingsnorm van 312 leerlingen te behalen (AD, 29 april 2020).

 

Dit is het zesde deel in de serie over het Haga, na Impasse rond het Cornelius Haga Lyceum, Stand van zaken rond het Cornelius Haga Lyceum, Het Cornelius Haga Lyceum versus de InspectieHet doek valt voor het Cornelius Haga Lyceum en Het Cornelius Haga lyceum zet door.

Click here to revoke the Cookie consent