Nieuws

Het doek valt voor het Cornelius Haga Lyceum

Tekst Hannah Wolff
Gepubliceerd op 21-10-2019 Gewijzigd op 21-10-2019
Ondanks de eis van minister Slob heeft het Cornelius Haga geen nieuw bestuur aangesteld. De minister stopt daarom de rijksbekostiging van de school per 1 december 2019.

In het kort:

 

  • Half maart 2019 stuurt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), op basis van informatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), een ambtsbericht naar burgemeester van Amsterdam Femke Halsema.

  • Het Cornelius Haga Lyceum, een islamitische middelbare school in Amsterdam, wordt beschuldigd  van contacten met extremistische terreurgroep Kaukasus Emiraat en met salafistische ‘haatpredikers’, van het geven van anti-democratische, salafistische lessen en van het hinderen van de Onderwijsinspectie tijdens een voorgenomen bezoek.

  • De Amsterdamse gemeenteraad eist vervolgens dat het schoolbestuur opstapt, bevriest alle gemeentelijke subsidies en de Inspectie start een nieuw onderzoek.

  • In april volgen nieuwe beschuldigingen, ditmaal van financieel wanbeleid: directeur Atasoy zou zichzelf en enkele familieleden meer uitbetalen dan wettelijk is toegestaan.

  • Dit onderzoek leidt tot een concept-rapport. In juni eist het Haga Lyceum in een kort geding dat de publicatie van dit rapport wordt tegengehouden, en dat de school opnieuw wordt beoordeeld.

  • In juli doet de rechtbank uitspraak: het rapport wordt gepubliceerd zoals het was, de onvoldoende is officieel.

  • Op basis van dat negatieve rapport draagt minister Slob in september de school via een aanwijzing (een verplichte opdracht) op een nieuw bestuur te vormen, anders volgen financiële maatregelen.

  • Op 17 oktober is er nog steeds geen nieuw bestuur. Per 1 december 2019 stopt de rijksbekostiging. De gemeentelijke subsidies blijven bevroren. De gemeente zoekt nog naar een manier om de leerlingen bij elkaar te houden na 1 december.

 

 

In de aanwijzing van 16 september (Rijksoverheid, 16 september 2019) eist minister Slob dat er binnen twee weken een interim-bestuur bekend is, aangewezen door het huidige bestuur van de school. Op de laatste dag van het ultimatum, 30 september, doet de school een voorstel. Slob keurt het voorstel goed, met de voorwaarde dat het Haga Lyceum binnen twee weken alle taken en bevoegdheden overdraagt aan het interim-bestuur. Op maandag 14 oktober laat Atasoy echter weten dat de deadline niet gehaald kan worden: de beoogde interim-bestuurder is geen moslim. Om hem in het bestuur te laten moeten de statuten worden gewijzigd, pas daarna kan de bestuurswijziging bij de Kamer van Koophandel geformaliseerd worden. Volgens Atasoy heeft de school nog meer tijd nodig: de medezeggenschapsraad van de school heeft wettelijk zo’n zes weken de tijd om advies te geven over de statutenwijziging. Doordat de statuten veranderd moeten worden, hoopt het Haga genoeg tijd te hebben om via de rechter het negatieve inspectierapport onderuit te halen en daarmee de daarop gebaseerde aanwijzing (NRC, 14 oktober 2019).

Minister Slob laat op dinsdag 15 oktober weten dat hij de school extra tijd geeft (Volkskrant, 15 oktober 2019). Volgens de minister verschuilen de huidige bestuurders zich echter onterecht achter de administratieve obstakels, die ze op zeer korte termijn zouden kunnen oplossen. Het bestuur krijgt, in plaats van de beoogde zes weken, twee dagen. Uiterlijk donderdag 17 oktober 12.00 uur moet het bestuur alle taken en bevoegdheden overdragen aan de voorgedragen interim-bestuurder (Rijksoverheid, 15 oktober 2019). Die termijn is inmiddels ook verstreken, het sluiten van de school lijkt definitief.

Het bestuur geeft zich niet zonder slag of stoot gewonnen: op 11 november staat een zitting gepland over het rapport. Met de beoogde winst kan het bestuur de beslissing om de rijksfinanciering van de school stop te zetten, nog voor het ingaan daarvan (op 1 december 2019) terugdraaien. Als het bestuur de rechtszaken over Slobs aanwijzing en het rapport van de Inspectie verliest, zou het bestuur nog kunnen kiezen voor een doorstart als privéschool met financiering uit het buitenland (NRC, 15 oktober 2019).

 

Dit artikel is het vierde deel in de serie over het Haga, na Impasse rond het Cornelius Haga LyceumStand van zaken rond het Cornelius Haga Lyceum en Het Cornelius Haga Lyceum versus de Inspectie.

Lees hier de Kamerbrief over het besluit om de bekostiging per 1 december in te houden.

Click here to revoke the Cookie consent