Dossier

Dossier georganiseerd wantrouwen

Tekst redactie
Gepubliceerd op 27-01-2021 Gewijzigd op 30-10-2023
Beeld Loek Weijts
In het dossier georganiseerd wantrouwen onderzoekt Didactief hoe de overheid greep probeert te houden op diverse terreinen van het onderwijs en welke dilemma's of problemen daar spelen. 

 

Weekblad De Groene Amsterdammer publiceerde op 29 sepember 2021 het verhaal 'Van toets naar toets, het georganiseerde wantrouwen in het onderwijs', gebaseerd op onderstaande publicaties. 

 

Georganiseerd wantrouwen (7): 

De eindtoets is niet de grote gelijkmaker

(mei 2021)

Karen Heij onderzocht vijftig jaar beleid rond de eindtoets in groep 8 en komt met een dodelijke conclusie: de overheid denkt met de toets eerlijke selectie te bevorderen, maar bereikt juist het tegendeel.

 

 

 

Georganiseerd wantrouwen (6):

Zo kreeg Squla een kontje

(Januari/februari 2021)

Het woord kansengelijkheid ligt in ieders mond bestorven. Maar links en rechts pogen juist beter gesitueerde ouders hun kinderen vooruit te duwen door te investeren in bijlessen en oefenprogramma’s. Bedrijven doen goede zaken met schaduwonderwijs. Soms, zoals bij Squla, met een onbedoeld kontje van de overheid.

 

Georganiseerd wantrouwen (5):

Speelruimte CvTE beperkt

(Oktober 2020)

Wettelijk krijgt het CvTE eens in de 5 jaar een rapportcijfer dat moet worden afgetekend door de Eerste en Tweede Kamer. Het evaluatierapport verscheen afgelopen voorjaar in de hitte van de coronacrisis en wacht nog op aftekening. Het bevat behartenswaardige noties.

 

Georganiseerd wantrouwen (4):

De staat van het toezicht

(April 2020)

De onderwijsinspectie heeft het moeilijk. Ze werd de afgelopen twee jaar geconfronteerd met complexe kwesties en slechte publiciteit. Op 22 april verschijnt de jaarlijkse Staat van het Onderwijs, maar hoe is het eigenlijk met de staat van het toezicht?

 

 


 

Georganiseerd wantrouwen (3):

Eindtoets – wie wil ’m hebben

(November 2019)

Afgelopen zomer heeft minister Slob afscheid genomen van ‘zijn’ Centrale Eindtoets. Deze gaat volgend jaar over in private handen. Didactief blikt terug op de eindtoetssoap. En kijkt vooruit: het advies van de leerkracht blijft leidend, met de eindtoets als verplicht tweede gegeven. Maar hoe nuttig is dat, nu deze vooral een aanjager van schaduwonderwijs lijkt?

 

 

Georganiseerd wantrouwen (2):

Tjeenk Willink over Groter denken, kleiner doen

(Mei 2019)

Veel leraren hebben het gevoel dat ze niet meer het vak kunnen uitoefenen waarvoor ze zijn opgeleid en aangesteld. Het is een onvermijdelijke gevolg, zegt Herman Tjeenk Willink van het feit dat de overheid gerund wordt als een bedrijf met kosten en baten, producten en klanten. De remedie? Leraren die duidelijk maken dat het anders moet én hoe het beter kan.

 

Georganiseerd wantrouwen (1):

Reconstructie rekentoets

(Mei 2019)

142 Kamerstukken, 4 kabinetten, 3 commissies, 97 moties, 5 schooljaren leerlingen die de toets maakten, 3 gezakte leerlingen en ruim 500 miljoen euro. Dat zijn de cijfers achter het Kamerdossier 31332, officieel Doorlopende leerlijnen taal en rekenen, vooral bekend als de rekentoets vo. Na ruim tien jaar sturen, traineren en leraren negeren zijn we met het rekenonderwijs nauwelijks verder dan waar we ruim tien jaar geleden begonnen. Reconstructie van een drama in zes bedrijven. 

 

Deze serie kwam tot stand mede dankzij een subsidie van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten.   

Verder lezen

1 Georganiseerd wantrouwen (1): Reconstructie rekentoets
2 Georganiseerd wantrouwen (2): Tjeenk Willink over Groter denken, kleiner doen
3 Georganiseerd wantrouwen (3): Eindtoets – wie wil ’m hebben?
4 Georganiseerd wantrouwen (4): De staat van het toezicht
5 Georganiseerd wantrouwen (5): Speelruimte CvTE beperkt
6 Zo kreeg Squla een kontje
7 ‘De eindtoets is niet de grote gelijkmaker’

Click here to revoke the Cookie consent