Webinar Leer ze rekenen

Tekst Redactie
Gepubliceerd op 09-11-2021
In de nieuwe kennisbundel 'Leer ze rekenen' (verschijningsdatum januari) lees je de belangrijkste bevindingen over reken-wiskundeonderwijs in het PO. In dit webinar geeft lector Ronald Keijzer alvast een voorproefje! 

Aan rekenen en rekenonderwijs hebben onderzoekers de afgelopen jaren enorm veel aandacht besteed. Was de verhouding tussen het aantal wetenschappelijke publicaties over lezen en rekenen twee decennia geleden nog 20:1, nu is dat 2:1. Er is dus veel meer bekend geworden over rekenen; in een nieuw boek zet Didactief de belangrijkste bevindingen op een rijtje.

De 25 onderzoeken die in het boek besproken worden, werden geselecteerd door een kernredactie van rekenexperts. Een van hen, Ronald Keijzer, gaat in deze webinar in op wiskundige geletterdheid, leerlijnen en creatief wiskundig denken. Hij wordt terzijde gestaan door Ingeborg Hoogstraten, rekencoördinator op de Roelof Venema School in Amstelveen.

Ronald Keijzer is lector Rekenen-wiskunde aan Hogeschool IPABO in Amsterdam/Alkmaar. Hij is auteur van een groot aantal publicaties voor leraren en lerarenopleiders over verschillende aspecten van het reken-wiskundeonderwijs. Verder is hij hoofdredacteur van het online tijdschrift Volgens Bartjens - ontwikkeling en onderzoek en is hij voorzitter van de onderzoeksgroep van het Expertisecentrum Lerarenopleidingen Wiskunde en Rekenen (ELWIeR).

Samen met Bea Ros (redacteur Didactief), Marian Hickendorff (Universiteit Leiden) en Hans van Luit (Universiteit Utrecht) publiceert hij op 15 januari 2022 het boek Leer ze rekenen: Praktische tips uit onderzoek. Rekenen is een van de belangrijkste basisvaardigheden, op school en in de samenleving. Dit boek ondersteunt leraren en schoolleiders uit het basisonderwijs bij het verzorgen van goed reken- en wiskundeonderwijs. Het bestrijkt het hele palet van ontluikende rekenvaardigheid tot en met gevorderd rekenen en geeft uitsluitsel over het belang van onder meer getalbegrip, schattend rekenen, automatiseren en het tegengaan van rekenangst.

Hickendorff, Keijzer en Van Luit selecteerden uit de schatkamer van het internationale onderzoek ruim twintig kernpublicaties. Redacteur Bea Ros vertaalt in een aanstekelijke en heldere stijl de inzichten uit de theorie over wat rekenen is, naar het klaslokaal: wat heb je nodig voor goed rekenonderwijs en hoe onderwijs je het? Een tiental basisscholen heeft meegewerkt aan deze publicatie; daarom is er ruim aandacht voor praktische tips van leraren.

Het boek werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van de volgende schoolbesturen: Conexus, Flores, Optimus, Signum, Filios, PCBO, Lucas, Mosalira, Saam, Sophia en Klasse, het Lerarencollectief en de PO-Raad. 

Het wordt op 15 januari 2022 gelanceerd op ResearchED. Er is een papieren versie die je hier kunt bestellen: https://www.tenbrinkuitgevers.nl/product/leer-ze-rekenen/. Maar je kunt het boek vanaf die dag ook gratis downloaden van de site van Didactief.

 

Meer lezen?

Assmus, D., & Fritzlar, T. (2018). Mathematical Giftedness and Creativity in Primary Grades. In F. M. Singer (Ed.), Mathematical Creativity and Mathematical Giftedness. Enhancing Creative Capacities in Mathematically Promising Students (pp. 55-82). Cham, Switzerland: Springer.

Confrey, J., Maloney, A. P., & Corley, A. K. (2014). Learning trajectories: a framework for connecting standards with curriculum. ZDM Mathematics Education, 46, 719–733.

Hill, H. C., Ball, D. L., & Schilling, S. (2008). Unpacking pedagogical content knowledge: Conceptualizing and measuring teachers’ topic-specific knowledge of students. Journal for Research in Mathematics Education, 39, 372–400.

Meelissen, M. R., Hamhuis, E. R., & Weijn, L. X. (2020). Leerlingprestaties in de exacte vakken in groep 6 van het basisonderwijs. Resultaten TIMSS-2019. Enschede: Universiteit Twente.

Schoenfeld, A.H. (2014). What Makes for Powerful Classrooms, and How Can We Support Teachers in Creating Them? A Story of Research and Practice, Productively Intertwined. Educational Researcher, 43(8), 404–412.

 

Ook in Didactief is veel gepubliceerd over rekenonderwijs. Hier is een greep van de belangrijkste artikelen, maar ga vooral grasduinen want er is nog veel meer.

Lesgeven in rekenen kan lastig zijn, maar gelukkig biedt onderzoek handreikingen. Van tips voor zwakkere rekenaars, breukenonderwijs en contextsommen tot adviezen om te werken met een rekencoördinator en om overgangen te versoepelen. Dit artikel (wel even inloggen) staat letterlijk propvol onderzoek waar je je voordeel mee kunt doen.

Traditioneel of realistisch rekenen? De ene aanpak is niet beter dan de andere, blijkt wederom uit een studie met pabostudenten.

De ultieme rekenmethode bestaat niet, het geheim zit juist in differentiatie. Die aanpak staat centraal in het NWO-onderzoek Rekendifferentiatie van de Utrechtse hoogleraar Hans van Luit en 25 basisscholen. Eerder liepen op diverse scholen rekenverbeterprojecten. Didactief tekent de lessen op.

Inzicht in hun leerproces motiveert leerlingen. Maar dan moet je wel weten waar je precies naartoe werkt. Voor rekenen/wiskunde zijn er nu tussendoelen: handig bij formatief evalueren.

Dit webinar is tot stand gekomen in samenwerking met ResearchED NL.

 

Verder kijken

Smaakt dit webinar naar meer? Elke maand verschijnt er een nieuwe webinar van Didactief. Houd onze website en social-mediakanalen in de gaten voor meer info.

 

 

Click here to revoke the Cookie consent