Onderzoek

Rekenen op de pabo

Tekst Bea Ros
Gepubliceerd op 26-02-2019 Gewijzigd op 18-07-2019
Traditioneel of realistisch rekenen? De ene aanpak is niet beter dan de andere, blijkt wederom uit een studie met pabostudenten.

Een leerkracht moet veel kunnen: weten hoe je sommetjes oplost (procedurele kennis), maar ook boven de stof staan en inzicht hebben in de rekenconcepten. Mark van Houwelingen, docent rekenen-wiskunde aan de pabo van Hogeschool Rotterdam, zocht uit hoe je pabostudenten die kennis het beste kunt bijbrengen.
Uit eerder onderzoek kwam interactie in de klas als veelbelovende factor naar voren. Om dat te checken, ontwikkelde Van Houwelingen een lessenserie over meten (een rekenonderdeel waar pabostudenten over struikelen) volgens een deductieve en een inductieve aanpak. Hij liet vijf collega’s elk beide manieren beproeven. In de deductieve aanpak (vergelijkbaar met traditioneel rekenen) legden de docenten concepten en procedures uit, waarna hun studenten deze moesten toepassen. Bij het bespreken van de opgaven vroegen de docenten hun om in eigen woorden uit te leggen hoe ze het aangepakt hadden en corrigeerden ze de studenten tot het antwoord en de uitleg precies en duidelijk waren.
In de inductieve (realistische) rekenlessen lieten de docenten hun studenten juist zelf de achterliggende procedures en concepten in opgaven (her)ontdekken. De docenten stimuleerden vooral interactie tussen studenten, ook in de klassikale nabespreking.

In de inductieve lessen bleken studenten inderdaad vaker aan het woord te zijn en stelden docenten meer stimulerende vragen. Maar anders dan verwacht, bleven betere prestaties uit: op dit punt bleek er geen enkel verschil tussen beide aanpakken. Dit resultaat bevestigt eerder onderzoek, onder po-leerlingen, dat het voor hun rekenprestaties niet uitmaakt of je een realistische of traditionele aanpak kiest. Dat inzicht is nog onvoldoende doorgedrongen op pabo’s, stelt Van Houwelingen: ‘Onze pabo besteedt bijvoorbeeld veel aandacht aan een realistische aanpak en noemt de traditionele aanpak gekscherend “mechanistisch rekenen”. Daarmee zet je deze aanpak ten onrechte weg als minder waardevol.’


Mark van Houwelingen, Measurement Numeracy Education for Prospective Elementary School Teachers: Effects of Inductive and Deductive Teaching on Classroom Interaction and Student Performance. Proefschrift Universiteit Leiden, 2018.

Dit artikel verscheen in de rubriek Onderzoek kort in Didactief, maart 2019. 

Verder lezen

1 Realistisch rekenen

Click here to revoke the Cookie consent