Dossier

Special: Samen voor de leerling

Tekst Redactie
Gepubliceerd op 25-01-2024 Gewijzigd op 05-02-2024
Beeld Norbert Waalboer, Marieke Balk, De Beeldredaktie, Kirsten van Santen
Basisvaardigheden zijn essentieel voor leerlingen, om verder te komen op school én in de samenleving. Het versterken van basisvaardigheden verdient daarom meer aandacht. Dat hoef je als school niet alleen te doen. Vanuit wetenschappelijke inzichten en maatschappelijke ontwikkelingen helpt SLO je op weg.

Scrol omlaag voor de inhoudsopgave van de special.

De pdf download je hier.

Het versterken van basisvaardigheden staat al een tijdje volop in de belangstelling. De Onderwijsinspectie legt er ook meer nadruk op. Ze vraagt van scholen om een doelgericht en samenhangend curriculum voor basisvaardigheden. En de uitvoering van dat curriculum moet ook in de praktijk herkenbaar zijn. Het is goed dat de inspectie de nadruk legt op een samenhangend curriculum. Aandacht voor basisvaardigheden kan immers goed samengaan met een rijk onderwijsaanbod. We zien dat veel scholen die handschoen oppakken. Bij SLO krijgen we hier ook steeds meer vragen over van leraren en schoolleiders.

 

Inhoudsopgave:

Samenhang: voor wie is deze handschoen?

Als we van scholen vragen samenhang aan te brengen, dan moeten we dat landelijk ook doen. Dat betekent bijvoorbeeld: helder maken hoe kerndoelen in verschillende leergebieden samenhangen.

 

 

Samen de basis versterken

Hoe versterk je de basisvaardigheden van leerlingen? Dat doe je sámen. Schoolleider van obs Wereldwijs Paula Hoonhout, onderwijsinspecteur Aukje Oosterom-Okma en Anne-Christien Tammes van SLO geven goede raad.

 

Instappen maar

Het curriculum is als een dienstregeling voor het treinverkeer. Het is goed om te blijven kijken naar wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten leren. Maar laten we ons ook een andere vraag stellen: hoe kunnen we leerlingen helpen een traject af te leggen dat bij ze past en dat leidt tot vervolgopleidingen en uiteindelijk werk dat ze willen doen?

 

 

Faits divers

Wil je meer weten over de basisvaardigheden, meedenken over kerndoelen, leren hoe je een curriculum aanpast of gewoon kennismaken met het praktijkgericht programma? SLO deelt kennis.

 

Praten over boeken is óók taal

Basisvaardigheden taal, rekenen, burgerschap en digitale geletterdheid zijn belangrijk. Maar niet alles komt altijd evenredig aan bod. Mondelinge taalvaardigheid blijkt vaak een ondergeschoven kindje. Docent Jeanette Bakker probeert een lessenreeks van SLO uit om daar iets aan te doen.

 

Samen op zoek naar de rode draad

In het leernetwerk Curriculumbewust handelen brengen schoolleiders en teacher leaders van zeven vo-scholen de rode draad aan in hun lesprogramma. SLO en Schoolleiders voor de Toekomst namen het initiatief.

 

Ook de sterke rekenaar verdient aandacht

Het versterken van basisvaardigheden staat hoog op de agenda. Maar in elke klas zitten ook leerlingen die meer aankunnen dan het 1S-niveau. Hoe herken je die en hoe bied je hen genoeg uitdaging? ‘De belangrijkste onderwijsbehoefte is instructie.’

 

Deze special is gemaakt in opdracht van SLO, landelijk expertisecentrum voor het curriculum. SLO  creëert inzicht en overzicht in curriculumvraagstukken voor onderwijs en overheid. De special verscheen in Didactief, januari/februari 2024. Meer weten? Kijk op www.slo.nl.

Click here to revoke the Cookie consent