Dossier

Hallo nieuw vmbo!

Tekst Redactie Didactief
Gepubliceerd op 16-02-2016 Gewijzigd op 28-04-2017
De beroepsgerichte programma's in het vmbo moeten worden vereenvoudigd, verduidelijkt en geactualiseerd. Sinds 2011 konden achtenveertig pilotscholen volop experimenteren met de nieuwe examenprogramma's in het kader van het project Vernieuwing beroepsgerichte programma's in het vmbo.

Hoe vind je als school meer aansluiting bij het mbo en de (beroeps) praktijk? Hoe houd je het onderwijs organiseerbaar bij dalende leerlingenaantallen? En hoe help je leerlingen die meer keuzevrijheid hebben? In deze special de ervaringen van tien pilotscholen.

Het nieuwe vmbo is smal én breed
Voorwoord van Jacqueline Kerkhoffs en Rob Abbenhuis, projectleiding nieuw vmbo.

Pionieren op het Calvijn College in Krabbendijke
Pilotschool het Calvijn College in het Zeeuwse Krabbendijke experimenteert sinds 2013 met het vmbo nieuwe stijl. 'Die status geeft de school een voorsprong', vertelt de enthousiaste locatiedirecteur Danny Janssen. Hij zet de zeven grootste veranderingen op een rij.

Kleine groepen, groot succes
Meer keuzevrijheid voor leerlingen. Dat is een van de ambities van het nieuwe beroepsgerichte vmbo-onderwijs. Het Twents Carmel College in Oldenzaal laat zien hoe je dat voor elkaar krijgt.

Smakelijk leren!
Vanaf het nieuwe schooljaar krijgen alle vmbo-scholen te maken met het nieuwe beroepsgerichte examenprogramma. Ruim dertig afdelingsprogramma's worden vervangen door tien profielen. Hoe geven scholen die profielen vorm? Een kijkje in de keukens van het Scala College, het Carmel College en X11 School voor Grafimedia.

Praktijkles op het Vechtdal College: 'Het is nog best puzzelen'
Het nieuwe vmbo. Op het Vechtdal College in Hardenberg kun je er niet omheen. Hier krijgen zeventig 3 vmbo-kader leerlingen in één open ruimte gelijktijdig praktijkles op drie techniekpleinen. Leren ze zo ook echt wat? En is het te managen, zoveel leerlingen bij elkaar?

De leraar als loopbaanbegeleider
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) heeft een belangrijke plaats in het nieuwe vmbo. Het algemene beeld is dat leraren dat moeilijk vinden. Hoe komt dat en wat is er aan te doen? We vroegen het 4 vmbo-docenten die LOB-scholing deden.

Deze special is gemaakt in opdracht en met financiële bijdrage van Stichting Platforms VMBO. Wilt u meer weten, neem dan contact op met Jacqueline Kerkhoffs: [email protected]

Februari 2016

Verder lezen

1 Het nieuwe vmbo is smal én breed
2 Pionieren op het Calvijn College in Krabbendijke
3 Kleine groepen, groot succes
4 Smakelijk leren!
5 De leraar als loop baanbegeleider

Click here to revoke the Cookie consent