Onderzoek

Het nieuwe vmbo is smal én breed

Tekst Redactie Didactief
Gepubliceerd op 16-02-2016 Gewijzigd op 01-10-2019
Waar een leerling ook voor kiest en welke leerweg hij ook volgt, hij krijgt altijd begeleiding bij het maken van keuzes en het samenstellen van zijn programma. Deze begeleiding noemen we LOB: loopbaanoriëntatie en begeleiding (zie pag. 14-16). In individuele reflectiegesprekken wordt, samen met de leerling, besproken waar zijn passie ligt, waar hij goed in is en in welke richting hij zich verder wil ontwikkelen. Jacqueline Kerkhoffs en Rob Abbenhuis, Landelijke projectleiding nieuw vmbo Dit artikel is onderdeel van de Didactief-special Hallo nieuw vmbo (januari-februari 2016). Deze special is gemaakt in opdracht en met financiële bijdrage van Stichting Platforms VMBO.16 februari 2016

Vanaf augustus 2016 kent het vmbo niet langer afdelingsprogramma's als metselen, uiterlijke verzorging of administratie, maar tien profielen. Elke school met een vmbo-afdeling biedt een of meer profielen aan. Elk profiel bestaat uit een vast deel (het profielvak) en een flexibel deel, een deel waarin de leerling keuzes kan maken, bijvoorbeeld om zich meer in één richting te verdiepen of nog wat verder te oriënteren voor hij een keuze maakt voor een vervolgopleiding. De leerwegen in het vmbo veranderen niet, een leerling zit dus in de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg, de gemengde leerweg of de theoretische leerweg.

De afgelopen jaren hebben bijna 50 scholen ervaring opgedaan met het nieuwe vmbo. Deze ervaringen staan centraal in deze special. In portretten van scholen maakt u kennis met de mogelijkheden van het nieuwe vmbo, met scholen of leerlingen die voor smalle, specialistische opleidingen gekozen hebben en met scholen die juist een breed aanbod bieden. In alle gevallen kiest een school voor een aanbod dat past bij zijn leerlingen en de regio waarin de school staat. En altijd bereidt het vmbo voor op een vervolgopleiding in het mbo, want vmbo is geen eindonderwijs.

Jacqueline Kerkhoffs en Rob Abbenhuis, Landelijke projectleiding nieuw vmbo

Dit artikel is onderdeel van de Didactief-special Hallo nieuw vmbo (januari-februari 2016). Deze special is gemaakt in opdracht en met financiële bijdrage van Stichting Platforms VMBO.

16 februari 2016

Verder lezen

1 Hallo nieuw vmbo!

Click here to revoke the Cookie consent