Webinar Ineke Oenema-Mostert #Didactief50

Tekst Redactie
Gepubliceerd op 28-04-2021
Het jonge kind is in Nederland kampioen kleuteren, terwijl we uit onderzoek weten dat je jonge kinderen niet per se beter voorbereidt op groep 3 door ze langer in groep 2 te houden. Hoe richt je een krachtige leeromgeving in, zó dat je de transities voor de kinderen minder hard maakt? Dat is het thema van de webinar van Ineke Oenema-Mostert.

In haar webinar gaat Ineke Oenema-Mostert in op de ontwikkeling en het leren van jonge kinderen in samenhang met de handelingsbekwaamheid van professionals in voor- en vroegschoolse organisaties: niet alleen de doelen onderweg, maar ook hoe je daar komt. Niet de harde knip, maar de doorgaande lijn. Een webinar over spelen en leren. (po)

Ineke Oenema-Mostert is lector aan de Academie Primair Onderwijs van NHL Stenden Hogeschool.
 

Verder lezen? Ineke Oenema verscheen eerder in ons artikel over 'doorkleuteren'. Nederland is kampioen kleuteren. Maar uit onderzoek weten we dat langer kleuteren kinderen niet slimmer of meer schoolrijp maakt. Ze profiteren juist van de aanpak van hun eventuele problemen in de onderbouw, van meer samenwerking tussen groep 2 en 3, en van een speelsere groep 3. Eén op de tien kinderen is een kleuterbouwverlenger. Is dat nodig? Onderzoek toont aan dat het anders en beter kan.

 

 

Meer Didactief-artikelen lezen? Trakteer jezelf op een online abonnement voor slechts €24,50: maar liefst tien edities per jaar en toegang tot ons archief vanaf 2003.  

Bronvermelding

1 Webinar Ineke Oenema-Mostert #Didactief50

Click here to revoke the Cookie consent