Nieuws

Gezocht: differentiatie-experts Engels in het VO

Tekst Redactie Didactief
Gepubliceerd op 25-06-2018 Gewijzigd op 25-06-2018
Het is belangrijk dat docenten hun lessen kunnen afstemmen op de verschillen tussen leerlingen, door middel van differentiatie. Vanuit de Universiteit Twente is een onderzoek opgestart naar differentiatie in het VO.

In het VO is steeds meer aandacht voor maatwerk binnen de klas, en individuele verschillen tussen leerlingen. Daarom is het belangrijk dat docenten hun lessen kunnen afstemmen op de verschillen tussen leerlingen, door middel van differentiatie. In de praktijk blijkt dat docenten dit wel graag willen, maar niet goed weten hoe zij dit aan moeten pakken. Vanuit de Universiteit Twente is daarom een onderzoek opgestart naar differentiatie in het VO.

Het doel van dit onderzoek is om in te kaart te brengen hoe deze complexe taak “differentiatie” in elkaar steekt, en vervolgens een trainingstraject te ontwikkelen voor (beginnende) docenten in het VO, waarin zij leren te differentiëren in de praktijk.
Om goed in kaart te brengen wat differentiatie in het VO precies inhoudt, willen we graag gebruikmaken van de expertise van docenten zelf. Daarom zijn we op zoek naar docenten die deze complexe vaardigheid wel al beheersen en weten toe te passen in hun dagelijkse lespraktijk, de zogeheten differentiatie-experts.

Wij zijn specifiek op zoek naar vakdocenten Engels in de onderbouw en bovenbouw van het reguliere VO. Bent of kent u een differentiatie-expert die zou willen bijdragen aan het verzamelen van kennis rondom differentiëren in het VO? Dan komen wij graag met u (of hem/haar) in contact.

Wat houdt deelname in?
- Er zullen een aantal lesobservaties plaatsvinden. Dit gaat om lessen op dezelfde dag. Hierbij zullen opnames gemaakt worden, en deze zullen aan het eind van de dag door middel van een interview nabesproken worden met de docent.
- U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een expert-meeting, waarbij u uw expertise, ervaringen en ideeën met betrekking tot differentiëren deelt met andere docenten en de onderzoeker.

Wanneer zal dit plaatsvinden?
De lesobservaties en expert-meetings zullen plaatsvinden in het schooljaar 2018-2019.

Wat vragen we van u en uw school?
- Toestemming van ouders, school en de docent om de opnames en informatie te gebruiken voor
onderzoeksdoeleinden
- Achtergrondinformatie over de groepssamenstelling en leerlingen
- Achtergrondinformatie over de docent
- Optioneel: deelname aan een expert-meeting met andere docenten

Wat levert het op?
- U draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek naar docentvaardigheden
- U kunt uw expertise uitwisselen met andere experts
- Uw school krijgt voorrang op deelname aan het trainingstraject

Bent u geïnteresseerd, en wilt u zich aanmelden of meer informatie opvragen?
Neem dan contact op met:
Myrte Maathuis (onderzoeker en docent)
[email protected]

Verder lezen

1 Differentiatie
2 Boekentips over differentiatie
3 Leren differentiëren
4 Ken jij D-Dating eigenlijk?

Click here to revoke the Cookie consent