Nieuws

Slob haalt bakzeil met rekentoets

Tekst Bea Ros
Gepubliceerd op 07-02-2019 Gewijzigd op 12-02-2019
De rekentoets verdwijnt met ingang van volgend schooljaar definitief uit het voortgezet onderwijs. De Tweede Kamer nam afgelopen dinsdag twee moties aan die een dikke streep haalden door het plan van minister Slob om de toets en een apart cijfer voor rekenen te behouden.

Per direct stoppen met de rekentoets. In 2016 dienden de Kamerleden Paul van Meenen (D66), Michel Rog (CDA) en Jasper van Dijk (SP) daarvoor een motie in die geen meerderheid haalde. Maar afgelopen dinsdag slaagde hun strijd tegen de 'inferieure rekentoets' dan toch. De motie Rog-Van Meenen om de rekentoets met ingang van schooljaar 2019-2020 af te schaffen, werd met 83 voorstemmers aangenomen. En de motie Van Meenen-Rog, om zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk in het schooljaar 2019–2020 het alternatief van de rekentoets in te voeren, haalde zelfs 109 stemmen. Daarmee is ten langen leste een einde gekomen aan het ‘gejojo’ met de rekentoets.Regeerakkoord

Saillant detail is dat beide moties feitelijk een herhaling zijn van wat al in het regeerakkoord stond: invoer van het alternatief zoals ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) samen met de minister.
Kern van dit alternatief, Een nieuw perspectief voor rekenen in het voortgezet onderwijs, is dat het rekenonderwijs plus bijbehorende toetsing wordt geïntegreerd in andere vakken, met wiskunde als meest logische kandidaat. Het plan ligt al sinds begin 2018 op het bureau van minister Slob stof te verzamelen, omdat hij eerst de aanbevelingen van het ontwikkelteam rekenen-wiskunde binnen Curriculum.nu (CN) wilde afwachten. Kamerleden noch de NVvW vonden gehoor bij Slob met hun dringende verzoek om voort te maken met invoering van het alternatief conform de afspraken in het regeerakkoord.
Tijdens het Kamerdebat van 23 januari 2019 gooit Slob het opeens over een andere boeg. Hoewel hij nog steeds rept over CN luidt zijn belangrijkste argument nu dat er nog wel erg weinig tijd resteert om het alternatief per 2019-2020 in te voeren. Zo zijn er leerlingen op vmbo (15.000) en havo (3000) zonder wiskunde. Zonder rekentoets zou er voor deze leerlingen een apart schoolexamen rekenen moeten komen en dat is een verzwaring die je niet moet willen. Vreemde redenering, vond onder meer coalitiegenoot Van Meenen: ‘Wat de minister ervoor in de plaats zet, is een verzwaring voor álle leerlingen. Hij wil namelijk een toets voor alle leerlingen, ook de leerlingen die het geïntegreerd in wiskunde zouden doen.’

Cijfers

Een belangrijk ander argument van Slob is dat hij de vinger aan de pols wil houden, of, sterker, de regie over rekenen in eigen hand wil houden. Met een aparte rekentoets – of dat nu een centrale landelijke toets of schoolexamen is - plus apart cijfer voor rekenen dwingt de overheid scholen om expliciet aandacht aan rekenen te besteden. ‘Een cijfer zet mensen volledig op scherp’, zoals hij zei. En wellicht wil Slob met dat aparte cijfer bovendien een duidelijke boodschap meegeven aan de CN-ontwikkelgroep: let op dat jullie je voegen naar de referentieniveaus.
Zo’n apart cijfer staat niet alleen haaks op het alternatief, maar ook op het regeerakkoord, vonden coalitiepartners Van Meenen en Rog. Met hun moties pareerden ze de ‘oneigenlijke  argumenten’ van de minister. Waar Slob in het commissieoverleg van 23 januari nog stoer zei voor zijn verhaal te staan, moest hij afgelopen dinsdag bakzeil halen.
Roelof Bisschops (SGP) stuurde met zijn motie nog aan op een tussenoplossing: omdat de termijn voor invoering van het alternatief wel erg krap is geworden, bepleitte hij om komend schooljaar toch nog de centrale rekentoets te laten afnemen. ‘Dat is een schokkende motie, want de rekentoets is een ramp’, zei hij zelf, ‘maar afschaffen van beleid moet je wel zorgvuldig doen.’ Van Meenen reageerde: ‘Zorgvuldig afschaffen doe je alleen met dingen die waardevol zijn. Elke aandacht die uitgaat naar deze inferieure toets is verspilde moeite.’
Bisschops’ motie haalde het niet, de twee van Rog en Van Meenen dus wel.
Het doek voor de rekentoets is definitief gevallen. Of, zoals de NOS in haar radiojournaal de geschiedenis soepel herschreef: ‘Rekenen keert weer (sic!) terug bij het wiskundeonderwijs.’ Nu nog afwachten wat er met de referentieniveaus gaat gebeuren. 

Verder lezen

1 ‘Gejojo met rekenen’ duurt voort
2 Exit rekentoets, hoera! Of niet?
3 Rekentoets VO blijft hoofdpijndossier
4 Rekentoets VO onder vuur

Click here to revoke the Cookie consent