Artikelen

Exit rekentoets, hoera! Of niet?

Tekst Filip Bloem
Gepubliceerd op 09-04-2018 Gewijzigd op 23-01-2019
De veelbesproken rekentoets is van de baan. OCW-minister Slob kondigde begin maart een alternatief aan, waarin rekenen in diverse vakken wordt geïntegreerd. Kan de vlag nu uit?

Ebrina Smallegange, voorzitter Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren:
‘Door de rekentoets werd rekenen te veel als aparte vaardigheid onderwezen. “Trainen voor de toets”, daar wordt niemand beter van. Daarom willen wij en het ministerie rekenen meer integreren in wiskunde, maar ook in vakken als natuurkunde en economie. Zo krijgen leerlingen zicht op de praktische toepasbaarheid van rekenen. Verder komt er in het vmbo een verplicht vak wiskunde met een belangrijke rol voor rekenen. We zijn tevreden over dit plan, maar betreuren het dat het ministerie het eerst nog door het Curriculum.nu–traject wil laten lopen. Dat kan zo een paar jaar duren. Voer het zo snel mogelijk in, dan weten leraren waar ze aan toe zijn.’Robin van Wenum, docent en rekencoördinator (Over Betuwe College, Huissen):
‘Zonde dat de rekentoets verdwijnt. Onze school heeft er veel energie in gestoken en dat had effect: de resultaten gingen elk jaar omhoog, de leerlingen deden echt hun best om een hoog cijfer op het diploma te krijgen. De kritiek kan ik deels best begrijpen. Had de rekentoets echt meegeteld, dan zouden vooral veel vmbo-basis-leerlingen het eindexamen niet halen. Maar de critici hebben onevenredig veel aandacht gekregen, zeker op sociale media. Terwijl ik regelmatig collega's spreek die wel positief zijn. Ik blijf dan ook een voorstander van apart rekenonderwijs. Rekencertificaten die als bijlage bij het diploma worden uitgereikt zouden een goed alternatief kunnen zijn voor de verplichte rekentoets.’David Dijkman, docent wiskunde (Cygnus Gymnasium, Amsterdam):
‘Ik ben nooit een fan van de rekentoets geweest, maar ik betwijfel of het nu voorgestelde alternatief beter is. Dat plan gaat nog steeds uit van de in mijn ogen ondeugdelijke referentieniveaus, die geen recht doen aan de verschillen tussen leerlingen. Het voortgezet onderwijs moet straks de beheersing van die referentieniveaus aan het eind van de onderbouw gaan toetsen. Dan is er dus toch weer een toetsmoment. Het zou mij daarom niet verbazen als zo via de achterdeur toch weer zoiets als de rekentoets binnenkomt. Geef leraren meer tijd en ruimte om hun werk goed te doen, daarmee schiet het rekenonderwijs meer op dan met het zoveelste nieuwe plan.’ / Filip Bloem

Verder lezen

1 Rekentoets VO blijft hoofdpijndossier
2 Rekentoets VO onder vuur
3 Zorgen over rekentoets
4 Cito: de lange tentakels van een toetsfabriek

Click here to revoke the Cookie consent