Onderzoek

Doelgroeppeuter profiteert van professionalisering

Tekst Monique Marreveld
Gepubliceerd op 07-06-2016 Gewijzigd op 24-05-2017
Beeld Gilles Boeuf
Uit een nieuwe analyse van de data uit het grootschalige cohortonderzoek Pre-COOL naar kinderen tussen de 2 en 6 jaar in instellingen voor voor- en vroegschoolse educatie blijkt dat aspecten als groepsgrootte, staf-kindratio en opleidingsniveau van pedagogisch medewerkers (ook wel structurele kenmerken genoemd) geen duidelijk effect hebben op hun ontwikkeling.

Deze conclusie is in lijn met eerder analyses van de pre-COOL data. Ook daarin konden onderzoekers geen duidelijke relaties van deze structurele kenmerken met de kwaliteit van het aanbod aantonen.

Niet zo gek, denken onderzoekers, want als gevolg van de wettelijke regelgeving en de bijbehorende inspectie verschillen peutergroepen nauwelijks van elkaar op deze kenmerken. Hoewel, ook uit buitenlands onderzoek, met vaak andere wettelijke regels ten aanzien van de structurele kwaliteit, blijkt dat deze kenmerken minder belangrijk zijn voor kwaliteit en ontwikkelingsuitkomsten.

Wel verschil maakt de continue in-service professionalisering van de staf. Een conclusie die bevestigt wat al bleek uit eerder onderzoek binnen pre-COOL (Didactief, juni 2015). Concreet houdt het in dat medewerkers regelmatig de processen in de groepen observeren, hun observaties terugkoppelen en bespreken in teamverband, individueel begeleid worden en dat leidsters gezamenlijk activiteiten ontwikkelen, implementeren en evalueren en systematisch leren van elkaar.
De onderzoekers adviseren de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van modellen van in-service professionalisering te bevorderen.

Tekst Annemiek Veen en Monique Marreveld.

Verder lezen

1 Voor- en vroegschoolse educatie (vve)

Click here to revoke the Cookie consent