Recensies

Doe je voordeel met diversiteit in je team

Tekst Gijs Ornée
Gepubliceerd op 20-07-2021 Gewijzigd op 20-07-2021
Beeld Shutterstock
Een team van leraren met verschillende achtergronden, van pabo tot zij-instroom, kan het leren van leraren én leerlingen ten goede komen.

 

Diversiteit heb je nodig voor innovatiecultuur op je school

 

De leraren die tegenwoordig in het onderwijs werkzaam zijn, zowel in po als vo, hebben verschillende achtergronden: pabo, universitaire pabo, zij-instroom of één van de 384 lerarenopleidingen voor po en vo. Oud BAB-voorzitter Hannah Bijlsma en Mirjam Keyser (Fontys Hogeschool Kind en Educatie) vroegen negen onderwijsspecialisten, van bedrijfskundige zij-instromer tot (emeritus) hoogleraar, hun visie te geven op diversiteit in onderwijsteams. Dat leidde tot een boek waarin elke specialist vanuit zijn expertise laat zien dat diversiteit in onderwijsteams zeer nuttig kan zijn.

Het vurige pleidooi voor diversiteit door Marc Vermeulen (TIAS) en Marjan Vermeulen (Open Universiteit) is enigszins theoretisch met weinig concrete voorbeelden, maar dat diversiteit, expertise en samenwerking binnen een team voor iedereen goed is, komt wel over.


Marco Snoek laat vervolgens zien dat er een nieuw beroepsbeeld van de leraar moet komen (zie ook het driedelige boek Leraar: een professie met perspectief dat Snoek met collega’s schreef, in samenwerking met onder andere Didactief, red.). De leraar die het in z’n eentje moet zien te redden voor de klas, moet vervangen worden door de leraar die naast lesgever ook ontwikkelaar, ontwerper en ondersteuner van collega’s is.

Het hoofdstuk over diversiteit en werkgeluk biedt een opmerkelijke constatering: het aanspreken van ontwikkelbehoeften, kwaliteiten en vaardigheden van leraren is veel bepalender voor werkgeluk dan salaris en werkdruk, zo stellen auteurs Paul Baan en emeritus hoogleraar Ruut Veenhoven. Diversiteit in teams heb je daarnaast nodig om een innovatiecultuur te creëren op school. Het devies: maak gebruik van de kwaliteiten van je leraren en vorm professionele leergemeenschappen. Ook HR-beleid en gespreid leiderschap komen aan bod. Leraren kunnen vanuit hun expertise het voortouw nemen (‘claimen’) bij nieuwe ontwikkelingen en het is belangrijk dat de leidende rol die daaruit voortkomt ze ook gegund wordt (‘granting’). Onder de veelzeggende titel ‘Elke leraar is anders. En dat is maar goed ook’ sluit Hannah Bijlsma af met aanbevelingen aan scholen over hoe zij gebruik kunnen maken van de diversiteit in hun teams.

Hoewel het boek redelijk theoretisch is, met veel bronvermeldingen, laat het wel mooi zien hoe scholen voordeel kunnen halen uit diversiteit in hun onderwijsteams. Op mijn eigen middelbare school huren we zelden onderwijsbureaus in: in ons diverse team is de benodigde kennis en expertise meestal wel aanwezig. We leren daarmee veel van elkaar en alles wat we leren kunnen we daardoor ook makkelijk in de praktijk brengen. Daar worden leraren én leerlingen inderdaad beter van.

 

Hannah Bijlsma en Mirjam Keyser, Erken de ongelijkheid. De kracht van diversiteit in onderwijsteams. Met bijdragen van Eva Naaijkens, Marc Vermeulen, Marjan Vermeulen, Marco Snoek, Paul Baan, Ruut Veenhoven, Brigit van Rossum, Anje Ros, Myriam Lieskamp en Joseph Kessels.  Pica, 2021, € 19,95.


Meer Didactief-artikelen lezen? Trakteer jezelf op een online abonnement voor slechts €24,50: maar liefst tien edities per jaar en toegang tot ons archief vanaf 2003.https://didactiefonline.nl/aanbieding 

Click here to revoke the Cookie consent