Zoekresultaten voor: rekentoets-terug-naar-de-tekentafel

Blog

Bosker: Rekentoets terug naar de tekentafel

16-06-2014

Monique Marreveld - Een symposium over de rekentoets op de meest recente Onderwijs Research Dagen in Groningen leverde aardig vuurwerk op. Roel Bosker, voorzitter van de commissie die alle heisa rond de rekentoets onderzocht, adviseerde er eigenlijk botweg aan de staatssecretaris: de rekentoets moet terug naar de tekentafel en er moet voorlopig minder gewicht aan de uitkomsten worden gehecht.

Onderzoek

Terug naar de basis?

11-12-2006

Kinderen leren steeds slechter rekenen en lezen, zo meldden het Cito en de Inspectie begin dit jaar. En de helft van de pabostudenten haalt de rekentoets niet. Bovendien klagen universiteiten over het niveau van studenten – die noch hun talen noch hun wiskunde beheersen.

Nieuws

Rekentoets op de schop

30-03-2017

Gaat de rekentoets na jaren getouwtrek er toch uit? Leraren en wetenschappers vanuit de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) onderzoeken met leerplanexperts van SLO een alternatief. Dit keer in twee groepen: een voor havo/vwo en een voor het vmbo.

Blog

Dilemma's rond de rekentoets

04-09-2015

Kees Hoogland - De rekentoets is al jaren onderwerp van discussie. In deze bijdrage schets ik een aantal dilemma's rond de poging om de rekenvaardigheid/gecijferdheid van alle leerlingen te verhogen en de (politieke) keuzes die daarbij gemaakt moeten worden.

Onderzoek

Hoe gaat de wereld terug naar school?

18-08-2020

In landen waar de besmettingsgraad is gedaald zijn de scholen weer open. Onderzoekers van Edutopia spraken met 600 leraren wereldwijd over hoe ze de heropening hebben ervaren.

Nieuws

De rekentoets definitief uit de wet

03-07-2020

Tien jaar na invoering is de rekentoets op 30 juni in de Eerste Kamer definitief weggehamerd en uit de wet verdwenen.

Onderzoek

Terug naar de MMS

10-12-2007

Er zijn relevante verschillen tussen jongens en meisjes in het onderwijs, zeggen deskundigen in het openingsartikel van dit nummer. Moeten we misschien weer aparte meisjes- en jongensscholen inrichten?


Meer
Click here to revoke the Cookie consent