Zoekresultaten voor: Gert Biestra pedagogiek

Blog

Gert Biesta over de voorstellen van 'curriculum.nu'

14-01-2020

Morgen is het debat over Curriculum.nu in de Tweede Kamer. Een van de genodigden is Gert Biesta; hij kan niet aanwezig zijn maar heeft zijn input schriftelijk ingediend bij de Tweede Kamercommissie. en bij Didactief. Het curriculum is wel aan vernieuwing toe, schrijft hij, maar het huidige voorstel is nog onvoldoende doordacht.

Interview

Pleidooi voor pedagogiek

06-09-2017

Het maatschappelijk belang van onderwijs weegt uiteindelijk zwaarder dan individuele wensen, stelde de Onderwijsraad onlangs in een advies. Hierin kan Jan Dirk Imelman – jarenlang hoogleraar in Groningen en Utrecht – zich goed herkennen. Verder pleit hij voor een herwaardering van de pedagogiek.

Onderzoek

Pedagogiek door de eeuwen heen

19-06-2006

Precies twee eeuwen geleden kreeg Nederland zijn eerste onderwijswet. Sinds die tijd is er in de pedagogiek veel veranderd. Maar er is ook veel hetzelfde gebleven.

Recensies

Pedagogiek

30-03-2015

Naarmate de overheid meer focust op toetsing in het onderwijs, lijkt de aandacht voor pedagogiek juist toe te nemen. Want hoe houd je leerlingen heel in competitieve tijden? Hoe zorg je ervoor dat ze zo goed in hun vel zitten dat ze willen presteren?

Blog

De zin van afscheid

16-03-2018

Wat houdt de boel bij elkaar? Deze vraag stond centraal bij het afscheid van Luc Stevens als wetenschappelijk directeur van het NIVOZ op 6 maart. Gert Biesta had een prachtig antwoord.

Blog

Doet onderwijs ertoe?

26-02-2019

Aanleg en omgeving vormen een kind voor 100%, stelt een Duitse pedagoog. Daarnaast dagen opvoeding en onderwijs de leerling uit om als ‘ik’ naar voren te treden.

Blog

Nadenken over pedagogiek

17-06-2016

Wouter Pols - Hoe we kinderen opvoeden en onderwijzen is niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger, een pedagogische common sense ontbreekt. Wouter Pols denkt hardop na over het 'waartoe' en het 'hoe' en over de houding van de opvoeder of leraar.


Meer
Click here to revoke the Cookie consent