Webinar Eddie Denessen en Linda van den Bergh #Didactief50

Tekst Redactie
Gepubliceerd op 22-06-2021
Werk maken van gelijke kansen. Iedereen heeft er de mond vol van en iedereen in Nederland lijkt verstand te hebben van onderwijs en iets van je te willen. Maar uiteindelijk is er maar één kapitein op het schip: jij moet als leraar beslissen welke koers je gaat varen en welke keuzes je gaat maken. Gelukkig is er genoeg onderzoek dat zegt welke interventies in de klas echt kansrijk zijn. 

 

Eddie Denessen is bijzonder hoogleraar Sociaal-culturele achtergronden en differentiatie in het onderwijs aan het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden (Sardes-leerstoel). Daarnaast werkt hij als universitair hoofddocent Onderwijswetenschappen aan de Radboud Universiteit. In zijn onderzoek hanteert hij een multidisciplinaire visie op onderwijs, met een nadruk op maatschappelijke gevolgen. Hij richt zich vooral op kansenongelijkheid, verwachtingen, selectie en differentiatie, culturele diversiteit en ouderbetrokkenheid.

Linda van den Bergh is lector Waarderen van diversiteit bij Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg. Zij startte haar loopbaan als leraar in het basisonderwijs. Ze doet praktijkgericht onderzoek naar de professionele ontwikkeling van leraren, met een focus op verwachtingen die leraren hebben, differentiatie, feedback en de ontwikkeling van een reflectieve, onderzoekende houding.

Verder lezen? Het boek dat Eddie met Linda en met Monique Volman maakte, is genomineerd voor beste onderwijsboek van 2020. Je kunt Werk maken van gelijke kansen hier gratis downloaden. Een boek vol wetenschappelijke artikelen, vertaald naar de klas, over wat jij kunt doen om alle leerlingen zoveel mogelijk gelijke kansen te bieden. Linda van den Bergh schreef ook over verwachtingen die je van leerlingen kunt hebben en welke invloed dat heeft op je lesgeven.

Eddie Denessen legde in dit interview uit waarom je misschien wel niet teveel moet differentiëren in de klas. Bij dit gesprek gaf hij ook leestips.

 

Bronvermelding

1 Werk maken van gelijke kansen
2 Jubileumcongres Koers houden

Click here to revoke the Cookie consent