Onderzoek

Aan de slag met W&T

Tekst Tijs Kleemans en Eliane Segers
Gepubliceerd op 30-06-2015 Gewijzigd op 17-02-2017
Jonge kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Ze stellen vragen over wat ze zien en beleven en ook over wat ze niet zien. 'Hoe kan een spin over het plafond lopen?', 'Waarom beslaat de spiegel na het douchen?' Verwondering, nieuwsgierigheid en de wil om te onderzoeken zijn onmisbaar in een natuurlijk leerproces. Het stimuleren van ontdekkend en onderzoekend leren op jonge leeftijd levert kinderen probleemoplossende en creatieve vaardigheden op waar ze hun leven lang profijt van hebben.

Eliane Segers over wetenschap en techniekWe vinden het steeds belangrijker dat Wetenschap & Technologie (W&T) een vaste plaats krijgt in het onderwijs. Stichting Leerplan Ontwikkeling werkt inmiddels aan een leerplan voor W&T in het basis- en speciaal onderwijs.
Nog niet binnen elke school wordt actief gewerkt aan W&T vaardigheden. Een gemiste kans. Daarom is in het Techniekpact 2020 door onderwijs, bedrijfsleven en overheid de ambitie uitgesproken dat alle scholen in 2020 aan W&T in de klas doen. Dat is natuurlijk mooi, maar daarvoor moet ook duidelijk zijn op welke manier dat het beste kan en hoe talent in W&T bij jonge kinderen het beste kan worden gestimuleerd. 
Tijs Kleemans over wetenschap en techniek

Anno 2015 zijn we goed op weg, maar vanzelfsprekend leven er op scholen nog veel vragen zoals: 'In welke mate moet ik als leraar de kinderen loslaten als ze bezig zijn met ontdekkend en onderzoekend leren?' 'Op welke manier grijp ik momenten van nieuwsgierigheid bij kinderen aan om hun kennis en inzicht in Wetenschap & Technologie verder uit te diepen?,' 'Welke methoden en materialen zijn voorhanden om wetenschappelijk denken te meten en te stimuleren?' Praktische vragen die roepen om een praktisch antwoord.

Gevoed vanuit onderzoek en in intensieve samenwerking met de regionale kenniscentra voor W&T en (vindplaats)scholen, hebben zeven universiteiten van het onderzoeksprogramma TalentenKracht antwoorden gezocht op dergelijke vragen. In deze special presenteren we een deel van de opbrengsten van het onderzoeksprogramma. We hopen dat we u hiermee nog meer inspireren om met W&T in de klas aan de slag te gaan.

Tijs Kleemans en Eliane Segers zijn universitair docent en universitair hoofddocent bij Pedagogische Wetenschappen en het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit.

Dit artikel is verschenen als onderdeel van de Didactief-special TalentenKracht (juni 2015). Deze special is gemaakt in opdracht en met financiële bijdrage van het platform Bèta Techniek.

Bronvermelding

1 TalentenKracht

Click here to revoke the Cookie consent