Onderzoek

Kort & Goed: professionalisering team- en afdelingsleiders

Tekst Bea Ros
Gepubliceerd op 26-02-2019 Gewijzigd op 18-07-2019
Hoe kun je de positie en professionalisering van team- en afdelingsleiders in het vo versterken?

De bevindingen

Uit literatuuronderzoek, diepte-interviews (met acht leiders) en drie focusgroepen komt naar voren dat leiders in het middenmanagement vaak geen heldere taakomschrijving hebben. Meest genoemde taken zijn het onderwijskundig aansturen en coachen van leraren en het adviseren van de directie. Hun salaris – docent LD of schaal 12 – past daar niet bij, vinden ze. Ze zouden graag meer verantwoordelijkheden willen en zelfstandiger beslissingen willen nemen voor hun team of afdeling en zo echt groeien naar onderwijskundig leiderschap. Ze hebben behoefte aan professionalisering, maar daar is in de praktijk vaak weinig tijd voor, laat staan dat er goede afspraken zijn met hun eigen leidinggevende. Hun top drie van professionaliseringswensen: leiding geven aan verandering, (toekomstig) onderwijs inrichten en persoonlijk leiderschap.


Tips voor scholen

Maak een helder functieprofiel en taakomschrijving voor team- en afdelingsleiders. Beschrijf welke competenties vereist zijn en benoem ontwikkelpaden. Bied een salaris dat past bij hun taken en rooster ontwikkeltijd en intervisie in. Op landelijk niveau zou er een beroepsstandaard voor team- en afdelingsleiders moeten komen. Ook is er behoefte aan een specifiek nascholingsaanbod voor deze doelgroep. Verder bevelen de onderzoekers een landelijke schoolleidersbeurs aan.

Margot Oomens en Johan Bokdam, Professionalisering en positionering team- en afdelingsleiders vo. Utrecht, Oberon, 2018. In opdracht van OCW en Schoolleidersregister VO, met medewerking van NVS en VO-raad.

Dit artikel verscheen in de rubriek Onderzoek kort in Didactief, maart 2019. 

Verder lezen

1 Professionalisering organiseren

Click here to revoke the Cookie consent