'En wat als de thuissituatie niet toereikend is?'

Tekst Paul Kirschner
Gepubliceerd op 22-02-2016
Meneer Bruins vindt mij een zuurpruim. Als wetenschapper verkies ik om mij te beperken tot wat wij weten.

Uit het 30 Million Words-initiatief van Professor Dana Suskind (University of Chicago), gebaseerd op onderzoek van Hart en Risley (University of Kansas), weten wij dat sommige kinderen – vooral uit achtergestelde gezinnen en buurten- 30 miljoen minder en minder gevarieerde woorden hebben gehoord dan andere kinderen tegen de tijd dat zij vier jaar zijn. De kinderen die meer woorden hoorden, waren beter voorbereid op het basisonderwijs. Diezelfde kinderen, gevolgd tot groep 5, hadden een grotere woordenschat, lazen beter en presteerden beter op school. The bottom line: een beter begin helpt.

Maar wat heb je nodig om beter te beginnen als de thuissituatie daarvoor niet toereikend is? In ieder geval mensen die goed opgeleid zijn om met zulke kinderen om te gaan en die zelf over een rijke woordenschat beschikken die ze kunnen overbrengen aan die kinderen. Ik heb niet verzonnen dat ´de opleidingen pedagogisch medewerkers afleveren met een te laag taalniveau. Om de schade in te halen, zijn de taaleisen aangescherpt,´ dat zij om met een vve-groep te werken ´voor mondelinge en leesvaardigheden op niveau 3F (moeten) zitten, vergelijkbaar met het taalniveau aan het eind van de havo.' Ik heb niet bedacht dat men (lees de brancheorganisatie voor Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening MOgroep) verwacht dat door die taaleisen een groot deel van de leidsters zullen zakken voor de toets. En ik heb ook niet verzonnen dat onderzoek uitwijst dat ´de mbo-kwalificatie een  noodzakelijke voorwaarde is maar een niet voldoende voorwaarde voor hoogwaardige voorschoolse educatie. Specifiekere bijscholing, vooral op het vlak van toepassing van vve-programma's, lijkt daarvoor noodzakelijk´ (Jepma, 2009).

Ik heb niets tegen 'hardwerkende mbo-krachten'. Ik zou alleen de heer Bruins willen vragen om de volgende keer dat hij ziek is te kiezen voor een consult en behandeling bij een hardwerkende mbo-kracht op het gebied van zorg, welzijn en hulpverlening in plaats van naar zijn goed opgeleide huisarts te gaan. Of ben ik dan een nog grotere zuurpruim?

Paul Kirschner is hoogleraar aan de Open Universiteit.

Dit artikel is verschenen in de rubriek Rondom het Binnenhof van Didactief (maart 2016).
Lees ook de bijdrage van Eppo Bruins over dit onderwerp.

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent