Nieuws

Zorgen over rekentoets

Tekst Redactie Didactief
Gepubliceerd op 20-01-2015 Gewijzigd op 01-11-2016
Onderwijs- en ouderorganisaties vinden de voorstellen van OCW over de rekentoets ‘onaanvaardbaar’. In een brief aan de Tweede Kamer pleiten zij er onder meer voor om de rekentoets niet in de zak-/slaagregeling op te nemen, maar in het zogeheten plusdocument, en om vast te houden aan de bestaande referentieniveaus.

De VO-raad, AOb, FvOv, CNV Onderwijs, LAKS, Landelijke Ouderraad en de PO-Raad zijn bezorgd over de positie en het gewicht van de rekentoets en de manier waarop de lat van de rekentoets stapsgewijs wordt verhoogd. Leerlingen mogen op geen enkele manier de dupe worden van overhaaste regelgeving, slechte toetsen en onderwijs dat nog niet overal op peil is, schrijven ze.

De organisaties vinden opname van de rekentoets in de zak/-slaagregeling disproportioneel: daar waar de referentieniveaus bedoeld zijn om doorlopende leerlijnen te bewerkstelligen, vormt de rekentoets volgens hen een obstakel in de overgang naar het vervolgonderwijs. Waar een leerling nu bijvoorbeeld een 4 voor economie kan compenseren, betekent een 4,5 op de rekentoets straks dat de leerling bij voorbaat gezakt is.

De Kamer spreekt op 28 januari over de rekentoets in het voortgezet onderwijs. Staatssecretaris Dekker heeft aan de NOS al laten weten de rekentoets door te zetten. 'Als je tegen leerlingen zegt dat ze een toets krijgen die nergens voor meetelt, dan doet niemand daar zijn best voor.'

Meer over hoofdpijndossier, de rekentoets.

Gepubliceerd op 20 januari 2015

Click here to revoke the Cookie consent