Interview

Werken met Lesson Study geeft zelfvertrouwen

Tekst Annemarie van Dijk
Gepubliceerd op 24-01-2019 Gewijzigd op 20-12-2019
Tijmen Schipper doet onderzoek naar welke voorwaarden Lesson Study tot een succes maken. Zoals een open houding van de leraar, een school die meewerkt en – last but not least – een goede procesbegeleider.

Voelen leraren zich sterker met Lesson Study?
‘Jazeker. In mijn onderzoek zag ik qua competentiebeleving grote verschillen met leraren die niet met Lesson Study hebben gewerkt. Het blijkt dat door Lesson Study leraren zich meer bekwaam voelen, bijvoorbeeld als het gaat om instructievaardigheden en het betrekken van leerlingen bij de les. Ze krijgen meer zelfvertrouwen en vertonen competenter gedrag in klas.’

Wat is nodig om Lesson Study tot een succes te maken?
‘Er zijn vijf voorwaarden nodig:

1. Motivatie, interesse en bereidheid van de leraar om te leren. Lesson Study kan een verdiepingsslag zijn voor zowel beginnende als ervaren leraren. Het geeft de gelegenheid om samen met collega’s uitgebreid stil te staan bij het leren en denken van leerlingen. De leraar moet ervoor openstaan om in het Lesson Study-team samen te werken en van elkaar te leren.

2. Daarnaast speelt de cultuur binnen de school een rol. Wordt er tijd in het rooster gemaakt voor Lesson Study, is er steun van schoolleiding en collega’s, is er ruimte om zaken waar je tegenaan loopt aan te dragen? 

3. De samenwerking in het team is ook bepalend. Bij een vakoverstijgend team bestaat het risico dat de teamleden elkaar nog niet goed kennen of dat er geen match is tussen collega’s. Je moet dan eerst elkaar aftasten, weerstanden wegwerken en een modus vinden om samen te werken. Aan de andere kant kan zo’n team met collega’s uit verschillende vakgroepen ook verfrissend zijn. Het gebeurt vaker, bleek uit mijn onderzoek, dat een vakgroep die ideeën heeft over Lesson Study zelf een team vormt. Elkaar kennen heeft voordelen, dan kun je meteen aan de slag met de inhoud. Het nadeel is soms dat je minder kritisch op elkaar bent. 

4. Hoe ervaren leraren ook zijn, een goede procesbegeleider is heel belangrijk. Deze begeleidt met name het proces, maar kan ook inhoudelijke input organiseren. Idealiter wordt een Lesson Study-team namelijk ook voorzien van input door een knowledgeable other. Dit is een vak-, didactisch of gedragskundig expert.

5. Verder moet hij meebewegen met het team, goed kunnen luisteren en aanvoelen wat het team wil. Een externe begeleider is speciaal getraind, weet precies hoe Lesson Study werkt en hoe hij communicatieprocessen moet sturen. Een interne procesbegeleider is meestal een leraar van de school die vaker teams begeleidt en de cursus voor Lesson Study-begeleider heeft gevolgd. Op deze manier heeft hij geleerd om vanuit Lesson Study perspectief de teambegeleiding op te pakken.’

Dit artikel verscheen in de special Lesson Study bij Didactief, januari/februari. Deze special kwam tot stand met financiering van Consortium Lesson Study NL.

 

Click here to revoke the Cookie consent