Nieuws

3 x innovatieve toepassingen met Lesson Study

Tekst Siebrich de Vries, Sui Lin Goei
Gepubliceerd op 25-01-2019 Gewijzigd op 25-01-2019
Hoe kun je Lesson Study toepassen in de praktijk? 

Lesson Study bij lichamelijke opvoeding

Fontys Sporthogeschool heeft samen met de Universiteit Gent de bruikbaarheid en effectiviteit onderzocht van Lesson Study voor de doorgaande professionele ontwikkeling van leraren Lichamelijke Opvoeding. Centraal thema: het motivationeel klimaat in de les verbeteren. De effecten zijn gemeten bij tien interventiescholen op zowel les-, leraar- als leerlingniveau en vergeleken met een controlegroep van negen scholen die alleen een workshop kregen. De Lesson Study-groepen lijken enthousiast over de aanpak, maar ervaren ook barrières om LS zelfstandig door te kunnen zetten. Resultaten zullen onder andere op de WALS 2019 in Amsterdam worden gedeeld.

Meer informatie: Lars Borghouts ([email protected])

 

Samenwerken aan sociale veiligheid in de klas

Zoals bekend moeten scholen in het vo zorgen voor de sociale veiligheid in hun klassen en optreden bij knelpunten in de klassendynamiek. Leraren hebben vaak beperkt zicht op deze klassendynamiek en ervaren handelingsverlegenheid bij het interveniëren hierin. In het project ‘Competentieversterking van docenten met PestPlotter en Lesson Study: samenwerken aan
sociale veiligheid in de klas’ van de Vrije Universiteit Amsterdam, wordt via Lesson Study gewerkt aan het verkleinen van deze handelingsverlegenheid. Met input van het screeningsinstrument PestPlotter ontwerpen leraren van vijf scholen interventielessen gericht op de sociale veiligheid. Ze onderzoeken de werking hiervan in Lesson Study cycli. De looptijd van het project is van 2018-2020. Inmiddels zijn de scholen gestart met de eerste Lesson Study-bijeenkomsten.

Meer informatie:
• Wilma Jongejan, [email protected]
tinyurl.com/nro-project-pestplotter
tinyurl.com/nieuws-lesson-study
www.pestplotter.nl

 

ICT-rijke lessen met Augmented Reality

In de Biologie spelen grote complexe moleculen een sleutelrol in de processen van het leven. Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs is de precieze werking hiervan moeilijk te begrijpen. Met het project ‘Augmented Reality in de Biologie’, gesubsidieerd door NRO, werd geprobeerd de interactie tussen de verschillende moleculen zichtbaar te maken voor leerlingen. Hierbij is Lesson Study ingezet om de ICT-rijke onderzoeksles (met de Universiteit Utrecht en het Zwolse Greijdanus College) te ontwerpen. Het Lesson Study-traject bestond uit twee fasen. Met behulp van een speciaal ontwikkelde app konden leerlingen in de eerste fase de werking van enzymen in de spijsvertering zichtbaar maken. Met de app in de hand is in de tweede fase het uiteindelijke lesontwerp gemaakt en uitgevoerd volgens de aanpak van Lesson Study. Leerlingen ervoeren de app als een nieuwe manier van werken en waren in staat zelf de werking van de enzymen te onderzoeken. Via Lesson Study ontwikkelen de betrokken leraren, onderzoekers en lerarenopleiders meer kennis over integreren van technologie in de les. Eyeopeners: betrokkenheid van de app-ontwikkelaars bij het gebruik in de les is essentieel en het gebruik van een app kan de dynamiek van de les beïnvloeden. Nieuwsgierig geworden? Op 11 februari 2019 worden ervaringen gedeeld tijdens de openbare onderzoeksles in het Teaching en Learning Lab van de Universiteit Utrecht.

Meer informatie:
• Sui Lin Goei (projectleider), [email protected] en Wouter van Joolingen, [email protected]
tinyurl.com/onderzoek-biologie

 

Dit artikel verscheen in de special Lesson Study bij Didactief, januari/februari. Deze special kwam tot stand met financiering van Consortium Lesson Study NL.

Click here to revoke the Cookie consent