Nieuws

Wankele basis voor passend onderwijs

Tekst Bea Ros
Gepubliceerd op 01-10-2013 Gewijzigd op 24-07-2017
Meer taken, minder geld. Dat maakt het evenwicht tussen wat basisscholen aankunnen en wat er van ze gevraagd wordt, wankel, concludeert de Algemene Rekenkamer. Dat is een risico voor succesvolle invoering van passend onderwijs.

In zijn column in de vorige Didactief maakte D66-Kamerlid Paul van Meenen al gewag van het doortimmerde rapport van de Algemene Rekenkamer naar de financiële positie van basisscholen. In de Kamer stelde hij begin september kritische vragen over de invoering van passend onderwijs: ‘Ik heb sterke twijfels of scholen passend onderwijs aankunnen. Het gaat mis als we zo doorgaan.’ Ook de coalitiepartijen PvdA en VVD noemen de conclusies uit het rapport ‘verontrustend’ en ‘zorgwekkend’. 

Eerder al vroeg de Eerste Kamer of scholen letterlijk berekend waren op passend onderwijs. Reden voor OCW om dit te laten uitzoeken door de Algemene Rekenkamer. Sinds 2009 daalt de rijksbijdrage omdat de leerlingaantallen dalen. De uitgaven dalen ook, maar minder snel. Daardoor teren basisscholen snel in op hun financiële buffer. In 2011 had een op de vijf scholen (19%) een negatieve buffer en dit zullen er alleen maar meer worden. Scholen schrikken ervoor terug al te veel leerkrachten te ontslaan. Niet alleen brengt ontslag ook weer kosten met zich mee, daardoor verdwijnen ook deskundigheid en mankracht uit de school. Scholen hebben nauwelijks (financiële) ruimte om in hun personeelsbeleid onderwijsinhoudelijke keuzes te maken. 

En dat botst met de extra taken die op het bordje van scholen komen te liggen, zoals passend onderwijs en goede scores op taal en rekenen. Met minder handen in de klas wordt dat een lastige opgave. De Algemene Rekenkamer adviseert de minister dan ook om goed te kijken ‘of de ambities nog in balans zijn met de beschikbare mensen, middelen en tijd’. 

Algemene Rekenkamer, Kunnen basisscholen passend onderwijs aan? Den Haag, 2013. 

Dit artikel verscheen in Didactief, oktober 2013.

Click here to revoke the Cookie consent