Onderzoek

Verkiezingen

Tekst Bea Ros
Gepubliceerd op 12-06-2018 Gewijzigd op 28-01-2019
Gaan scholieren zich door schaduwverkiezingen meer betrokken voelen bij politiek en democratie? En hoe pakken scholen die verkiezingen aan?

Uit een survey onder leraren op scholen die dit in 2017 organiseerden, blijkt dat ze er van tevoren niet veel aandacht aan besteden. Bij ruim 40% is dat minder dan een lesuur, bij 10 tot 20% (havo/vwo en vmbo) gebeurt er zelfs niets. Leraren zouden wel meer willen doen, maar missen ruimte in het rooster. Ook hebben ze behoefte aan een schoolvisie op (vakoverstijgend) kritisch burgerschapsonderwijs. 
 

Isolde de Groot en Bram Eidhof, Democratisch burgerschapsonderwijs & scholierenverkiezingen. Een verkennend onderzoek naar de huidige en wenselijke organisatie van scholierenverkiezingen in Nederland anno 2017. Universiteit voor Humanistiek, 2018.

Verder lezen

1 Burgerschapsonderwijs moet beter

Click here to revoke the Cookie consent