Nieuws

Team in beeld: Academische school De Starter

Tekst Ankie Lok
Gepubliceerd op 12-05-2022 Gewijzigd op 20-06-2022
Beeld Marten Duit
Didactief laat teams fotograferen. Deze keer: academische basisschool De Starter.

Hoe mooi is het om wat je als aankomende leerkracht op de opleiding leert, zelf de klas in te brengen? Die verbinding – theorie en praktijk, pabo en basisschool – staat centraal bij de Academische Opleidingsscholen PO Noord-Nederland. Door leerkrachten zorgvuldig bij te scholen in het opleiden en coachen van pabo-studenten, zo is het idee, kunnen deze toekomstige leraren hun onderzoekende houding sterker ontwikkelen.

Openbare daltonschool De Starter is onderdeel van dit netwerk. Op deze basisschool in Groningen komen schoolopleider Xandra Kooij, haar collega die onderzoekscoördinator is en derdejaars studenten elke woensdag bijeen. Kooij: ‘De samenwerking betekent dat we willen opleiden in een driehoek – de student, de pabo van de Hanzehogeschool Groningen en wij als basisschool.’

Theorie en praktijk komen samen in concrete onderwerpen. Professionele communicatie met ouders bijvoorbeeld, dat onderdeel is van het curriculum op de pabo en ook jaarlijks op De Starter terugkeert. ‘Studenten oefenen bij mij, maar ook bij ouders van onze leerlingen. Het ouder-/kindgesprek bereiden stagiairs samen met hun coach voor en een deel van gesprek doen ze zelf. Ouders zijn dan wel van tevoren ingelicht.’
Een ander thema is zorg voor rekenen. ‘Als je een kind in de klas hebt dat uitvalt op rekenen, wat doe je dan? De studenten krijgen hun theorie op de opleiding, en ik laat zien hoe wij dat op onze school in de praktijk brengen.’

Kooij en het lerarenteam moeten dus wel goed op de hoogte zijn van wat er in die theorie gebeurt. ‘Wij weten precies welke boeken ze op de Hanze behandelen, de hogeschool heeft gezorgd dat de boeken bij ons op school staan en die heb ik allemaal doorgenomen. En ik heb zelf bij colleges gezeten, zodat ik daar ook meteen kon vertellen hoe we het op school aanpakken.’

De Starter werkt ook samen met de Rijksuniversiteit Groningen; studenten komen geregeld (afstudeer)onderzoek doen. Onderzoek is ook belangrijk binnen het lerarenteam, zegt Kooij; zo deed ze zelf een opleiding tot intern begeleider waarvoor ze praktijkonderzoek deed.

In beeld: schoolopleider Xandra Kooij (achter, met boek in handen), een studente van pedagogische wetenschappen (rechts) en twee lio-studenten.


 

Ook met je team op de foto?
Mail naar [email protected]

Deze aflevering van Team in beeld verscheen in Didactief, mei 2022.

Verder lezen

1 Team in beeld: Wesselka, Oekraïense school in Voorburg
2 Team in beeld: Docentvluchteling voor de klas
3 Team in beeld: Hoe houd je starters vast?
4 Team in beeld: coronatijd op het Berlage Lyceum
5 Team in beeld: dagstart met toptalent

Click here to revoke the Cookie consent