Onderzoek

Talis 2013

Tekst Barneveld
Gepubliceerd op 11-03-2013 Gewijzigd op 27-10-2016
Leraren uit 34 landen, waaronder Nederland, krijgen de kans het onderwijsbeleid te beïnvloeden.

De werk- en leeromgeving van leraren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs staan centraal in de Teaching and Learning International Survey (Talis) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De resultaten van het onderzoek lenen zich voor internationale vergelijking van onderwijssystemen. Het onderzoek zorgt ervoor dat beleidsmakers, schoolleiders en leraren hun ervaring delen met collega's over de hele wereld en hiervan kunnen leren.

Geselecteerde docenten en schoolleiders hebben in januari 2013 een uitnodiging gehad om de enquête online in te vullen. Een groot aantal respondenten heeft de enquête inmiddels ingevuld. Maar om mee te kunnen tellen in het internationale onderzoek is dit nog niet genoeg. Er dienen dus nog meer docenten deel te nemen aan het onderzoek. De organisatie verzoekt daarom docenten die nog geen gehoor hebben gegeven aan de uitnodiging dat alsnog te doen.

Ook scholen die niet geselecteerd zijn voor deelname kunnen zich aanmelden om deel te nemen. Deze scholen worden wel meegenomen in de nationale analyses en rapportage. Scholen ontvangen tevens een terugkoppeling van de resultaten afgezet tegen de landelijke en internationale uitkomsten van het onderzoek.

Zie voor meer informatie: www.talis2013.nl

11 maart 2013

Click here to revoke the Cookie consent