Nieuws

Talis 2018: wat vinden leraren?

Tekst Hannah Wolff
Gepubliceerd op 25-06-2019 Gewijzigd op 25-06-2019
Uit internationaal onderzoek blijkt dat Nederlandse leraren blij zijn met hun werk, maar amper waardering voelen vanuit de maatschappij. Ook is de begeleiding van startende leraren ondermaats.

Op 19 juni zijn de eerste resultaten van Talis 2018 gepubliceerd. De Teaching and Learning International Survey is een onderzoek naar de werk- en leeromstandigheden van leraren en schoolleiders wereldwijd, dat de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) iedere vijf jaar laat uitvoeren. Centraal staat o.a. de faciliteiten en belemmeringen die schoolleiders en leraren bij scholing ervaren, het schoolklimaat en de wijze waarop zij omgaan met verschillen tussen leerlingen zoals hun gedrag en culturele context.

Wat opvalt is dat 94% van de leraren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs in Nederland blij is met hun baan, een percentage dat hoger ligt dan het OESO-gemiddelde. Anderzijds hebben maar drie op de tien leraren het gevoel dat hun beroep gewaardeerd wordt door de samenleving. Dat is minder dan in de vorige Talis uit 2013, en is deel van een wereldwijde daling als het gaat om waargenomen waardering. De meeste leraren zijn dus intrinsiek gemotiveerd voor hun beroep. De OESO adviseert echter niet te blijven vertrouwen op die intrinsieke motivatie, en om goede arbeidsvoorwaarden en een aantrekkelijk werkklimaat te bieden.

Vergeleken met vijf jaar geleden voelen Nederlandse leraren zich minder goed voorbereid op het lesgeven in een multiculturele of meertalige omgeving. Ze vinden ook dat zij tijdens hun opleiding onvoldoende bagage hebben meegekregen voor klassenmanagement. Dat gaat vooral om orde houden: 60% van de leraren geeft aan dat zij lang moeten wachten tot de klas rustig is en zij met de les kunnen beginnen. Dit percentage is hetzelfde als in 2013, maar ruim het dubbele van het OESO-gemiddelde van 28%. Vooral jongere leraren geven aan moeite te hebben met orde houden.

Kleinere klassen vinden Nederlandse leraren de grootste prioriteit, belangrijker dan onder andere een hoger salaris, extra ondersteuning, betere gebouwen, meer ict-voorzieningen of goede kwaliteit nascholing. Hetzelfde geldt voor leraren in Europese landen met vergelijkbare klassengroottes. Ministers Van Engelshoven en Slob hebben in een kamerbrief gesteld zich vooral te concentreren op de opleiding, de begeleiding van beginnende leraren en het verlagen van de werkdruk. Klassenverkleining lijkt zeker in tijden van lerarentekort een onhaalbare kaart.

 

Lees hier het onderzoeksrapport “A Teachers' Guide to TALIS 2018, Volume I”.

Verder lezen

1 Talis 2013

Click here to revoke the Cookie consent