Onderzoek

Taalstoornis

Tekst Bea Ros
Gepubliceerd op 08-04-2021 Gewijzigd op 14-07-2021
Beeld Shutterstock
Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis herkennen de patronen in taal niet, blijkt uit onderzoek.


Door naar taal te luisteren, leren kinderen vanzelf patronen herkennen, bijvoorbeeld over werkwoordvervoeging. In een proefschrift, begin dit jaar onderscheiden met de AVT/Anéla Dissertatieprijs, toont Imme Lammertink aan dat kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hier moeite mee hebben. Ze liet 74 kinderen (8 tot 12 jaar) met en zonder TOS een spelletje met een niet-bestaande taal doen waarin patronen verstopt zaten. Kinderen met TOS merkten die niet op. In een niet-talig spelletje zag ze geen verschillen tussen beide groepen kinderen. Het gaat dus om een specifieke blinde vlek voor taalpatronen.
 

Imme Lammertink, Detecting Patterns: Relating Statistical Learning to Language Proficiency in Children With and Without Developmental Language Disorder. Proefschrift Universiteit van Amsterdam, 2020.


Dit artikel verscheen in Didactief, april 2021

Click here to revoke the Cookie consent